Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Backman Prytz, Sara

lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar ca 1880-1930 (2014)

  • Arkivkurragömma med historiens flickor. Ett genusperspektiv på barn- och ungdomshistoriska källor (2017)


Artiklar i SKBL: