Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Alvarsson, Jan-Åke

professor emeritus i kuturantropologi

Har bland annat publicerat:
  • Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago?: Relationer mellan Sverige och USA inom ramen för pentekostalismen (2019)


Artiklar i SKBL: