Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Åmell, Katrin

dominikansyster och teologie doktor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • Tro – liv – enhet. Om kyrkans identitet och uppgift i Sverige (2010)


Artiklar i SKBL: