Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Valborg Josefina Werbeck-Svärdström

1879-12-221972-02-01

Operasångare, sångterapeut, skolgrundare

Valborg Werbeck-Svärdström var en svensk sångare som skapade Die Schule der Stimmenthüllung, vilken utöver det fysiologisk-metodiska omfattar en antroposofisk uppfattning av världen och människan.

Valborg Werbeck-Svärdström föddes i Gävle 1879. Båda föräldrarna, Maria och Carl Johan Svärdström, var bördiga från trakterna kring Falun. Fadern arbetade som brevbärare och blev senare handelsman. Modern var sömmerska. Familjen fick sex barn, varav två pojkar dog i tidig ålder. Kvar fanns fyra flickor, Valborg, Olga, Sigrid och Astrid. Föräldrarna var musikaliska och så också de fyra systrarna, som senare i livet bildade en kvartett och turnerade i Europa och i Sverige.

Dock var det Valborg Werbeck-Svärdström som var den mest begåvade. Från morgon till kväll strövade hon i naturen och sjöng. Hennes stämma kände inga gränser och hon hade inga problem med andningen. Med lätthet nådde hon det trestrukna A och kunde sjunga svåra och snabba melodier, så kallad koloratursång. År 1890 flyttade familjen till Djursholm i Stockholm, där fadern startade en egen affär. Döttrarna kom alla att gå i Djursholms samskola. I denna skola arbetade kulturpersonligheter som Viktor Rydberg, Johan Bergman och Natanael Beskow. Alice Tegnér var musiklärare. Hon uppmärksammade Valborg Werbeck-Svärdströms sångbegåvning och lät henne sjunga solo vid skolavslutningar och små konserter i närliggande kapell. Sången ”Gläns över sjö och strand” med text av Viktor Rydberg komponerade Alice Tegnér ursprungligen för Valborg Werbeck-Svärdström.

Modern, hennes första sånglärare, var naturläkekunnig. Det blev också Valborg Werbeck-Svärdströms stora intresse. Hon förberedde sig för medicinstudier genom att läsa latin och olika medicinska skrifter. Hon blev tidigt vegetarian. Hennes föräldrar grundade Solhemmet, ett naturhälsohem nära Norrköping.

Som 15-åring började Valborg Werbeck-Svärdström sina sångstudier 1894 på Kungliga Musikaliska Akademien (nuvarande Kungliga Musikhögskolan) i Stockholm. Teosofen Ellen Bergman var hennes första lärare. Andra lärare var Oscar Leijdström och Vendela Andersson-Sörensen. Senare fick hon undervisning av Signe Hebbe. Debuten som operasångare vid Kungliga Operan i Stockholm ägde rum år 1900. Då hade hon nyss fyllt 21 år. Debutrollen var i Mignon, en opera av A. Thomas. Snart följde två andra huvudroller, i Figaros bröllop av Mozart och i Lakmé av Delibes. Som liedsångare debuterade hon 1901 i Kungliga Vetenskapsakademiens sal, ackompanjerad av Wilhelm Stenhammar.

Valborg Werbeck-Svärdström blev anställd på Kungliga operan under 1901 och arbetade där under två perioder till 1904. Under denna tid sjöng hon huvudroller i operor av Mozart, Gluck, Gounod, Donizetti, Tjajkovskij, Wagner, Weber, Mendelssohn och Rossini. Hon fick Jenny Linds resestipendium år 1904 och fortsatte sina studier utomlands, bland annat i Paris hos Désirée Artôt. Hon gav många konserter under denna tid. På våren 1905 drabbades hon emellertid av stämbandsförlamning och kunde varken tala eller sjunga.

Denna stämbandskris, som varade i två veckor, skulle bli avgörande för hennes vidare utveckling. Hon började ett hårt arbete med att göra om sin röst så att den inte skadade stämbanden. Hon vann under krisen djup kunskap om människoröstens verklighet. På denna kunskap grundade hon Die Schule der Stimmenthüllung (en skola för att avtäcka rösten). Utifrån sin egen erfarenhet insåg hon att rösten inte behöver någon skolning, den finns hos alla människor, men den behöver avtäckas. Detta blev grundpelaren i hennes undervisning och fortsatta karriär.

Mellan åren 1906–1918 erövrade hon Europas operascener och konsertsalar med en allt mer utökad repertoar. Hon sjöng gärna nordisk musik och genom henne blev många nordiska komponister presenterade för den Centraleuropeiska publiken. Bland annat hade hon Hugo Alfvéns sånger på sin repertoar. Under åren 1907–1908 sjöng hon i 39 konserter i 43 olika europeiska städer och åren 1913–1914 i 13 länder. År 1907 bildade dessutom systrarna Svärdström en kvartett och turnerade samma år i Tyskland, Ungern och Sverige med mycket positiva recensioner. På kontinenten mötte hon sin make Louis Werbeck, violinist och poet och de firade bröllop 1909. Hon flyttade till makens hemort, Hamburg. År 1910 födde Valborg Werbeck-Svärdström en dotter, Marga.

Valborg Werbeck-Svärdströms livsfrågor ledde henne till Teosofiska Sällskapet i Hamburg. Hon blev medlem 1911 och tog del av Rudolf Steiners föredrag i Köpenhamn i juni samma år. Därefter inleddes ett samarbete.

Valborg Werbeck-Svärdström höll många barnkonserter. I programmet hade hon svenska folksånger och Alice Tegnérs barnvisor. Hon bildade en barnkör i Hamburg och började skapa sångövningar för barn. Ur denna verksamhet växte en sångskola fram och även undervisningen för vuxna tog form. Bland eleverna fanns hennes dotter Marga.

Under tiden hade Rudolf Steiner lämnat Teosofiska Sällskapet och bildat Antroposofiska Sällskapet. Valborg Werbeck-Svärdström hade fortsatt samarbete med Steiner men blev först senare medlem i Antroposofiska Sällskapet. År 1924 auktoriserade Steiner hennes arbete med sång i ”En skola för den antroposofiskt orienterade sångpedagogiken.”

År 1924 träffade Valborg Werbeck-Svärdström Eugen Kolisko, som var en musikintresserad läkare och docent i medicinsk kemi vid universitetet i Wien. Han började ta sånglektioner hos henne och deras samarbete med att utveckla en sångterapi började. Kolisko fann resultaten av Valborg Werbeck-Svärdströms sångterapi med olika patienter häpnadsväckande och förmedlade detta till Dr. Ita Wegman, en förgrundsgestalt inom antroposofisk medicin. Ett samarbete inleddes med dessa två kvinnor.

Sångskolan Die Schule der Stimmenthüllung i Hamburg etablerades och elevantalet växte. Men år 1933, när nazisterna kom till makten i Tyskland avstannade undervisningen. Så småningom förbjöds all antroposofisk verksamhet. Valborg Werbeck-Svärdström levde en tid i Holland. När Holland blev ockuperat var hon tvungen att återvända till Tyskland. Åren 1935–1936 tillbringade hon i Riesengebirge, som numera hör till Polen. Där skrev hon färdigt den redan tidigare påbörjade boken: Die Schule der Stimmenthüllung. Ein Weg zur Katharsis in der Kunst des Singens. Den finns idag översatt till många språk. Hon flyttade sedan vidare till sin dotter Marga i Schelsien och stannade där under kriget. År 1945 blev de tvungna att fly. De bosatte sig i Eckwälden, en liten by i närheten av Stuttgart där ett läkepedagogiskt hem hade varit verksamt under kriget. Där kunde hon fortsätta sitt arbete.

Efter kriget komponerade Valborg Werbeck-Svärdström två verk för kvinnoröster: ”Die Messe” och ”Seelenwanderung. Licht und Tonterapi”. Efter en period i Aberdeen återvände hon till Eckwälden och levde ett stilla liv omgiven av några elever och sångterapi-patienter. Hon fick år 1966 kännedom om en yngre musiker, musikhistoriker och pedagog, Jürgen Schriefer, som hade hållit en föredragsserie om Wagners Parsifal på den närliggande naturläkemedelsfirman Wala i Eckwälden. Valborg Werbeck-Svärdström anlitade Jürgen Schriefer för att ackompanjera henne och hennes elever på en demonstration av läkesång. Under fyra år därefter övade hon intensivt med Schreifer och 1971 överlämnade hon officiellt sin sångskola till honom. Genom hans kurser, föredrag och enskilda undervisning har denna skola sedan blivit känd i hela världen och drivs nu vidare konstnärligt, pedagogiskt och terapeutiskt av människor som på olika sätt kunnat förstå och vidareutveckla Valborg Werbeck-Svärdströms verk.

År 1972, ett halvår efter att hon överlämnat sin skola, avled Valborg Werbeck-Svärdström. Jordfästningen ägde rum på den närliggande begravningsplatsen i Eckwälden.


Sinikka Mikkola


Publicerat 2020-11-12Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Valborg Josefina Werbeck-Svärdström, www.skbl.se/sv/artikel/ValborgJosefinaWerbeckSvardstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Sinikka Mikkola), hämtad 2024-06-19.
Övriga namn

  Flicknamn: Svärdström
  Smeknamn: Valli


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Maria Josefina Svärdström, född Björkqvist
 • Far: Carl Johan Svärdström
 • Bror: Carl Isidor Svärdström
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Sångutbildning, Kungliga Musikaliska Akademien
 • Yrkesutbildning, Paris, Frankrike: Privatundervisning, sång, för Désirée Artôt


Verksamhet

 • Yrke: Operasångare, sångpedagog
 • Yrke: Sömmerska
 • Yrke: Sångterapeut
 • Yrke: Skolgrundare, föreståndare, Die Schule der Stimmenthüllung


Kontakter

 • Mentor: Ellen Bergman
 • Mentor: Alice Tegnér
 • Mentor: Signe Hebbe
fler ...


Organisationer

 • Teosofiska sällskapet i Hamburg
  Medlem
 • Antroposofiska Sällskapet
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Gävle
 • Gävle
 • Skövde
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Pietikäinen, Maija, Des Herzens Weltenschlag: Biographie von Valborg Werbeck-Svärdström, Verlag am Goetheanum, Dornach, 2012

 • Werbeck-Svärdström, Valborg, Die Schule der Stimmenthüllung: ein Weg zur Katharsis in der Kunst des Singens, 5. Aufl., Philosophisch-Anthroposophischer Vlg am Goetheanum, Dornach, 1994Vidare referenser

Litteratur
 • Hrubá, Blanka, 'Zpěv jako psychofyzická jednota a jeho pojetí v pěvecké metodě Werbeck', Ars et educatio VI. CD- zborník vedeckých príspevkov, Ružomberok, S. 20-26, 2020Valborg Werbeck-Svärdström som Elsa i Lohengrin vid Kungliga Operan, 1905. Fotograf okänd (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm (GS128)
Valborg Werbeck-Svärdström som Elsa i Lohengrin vid Kungliga Operan, 1905. Fotograf okänd (Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm (GS128)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Antroposofi Lärare Operor Skolledare Sångare