Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karin Ulla-Britt (Ulla) Murman

1926-11-072019-11-08

Entreprenör, företagsledare

Ulla Murman var entreprenör och företagsledare. Hon grundade vad som kan ses som Sveriges första moderna bemanningsföretag.

Ulla Murman, då med namnet Malmgren, föddes 1926 i Trehörningsjö i Ångermanland som nummer sju i en syskonskara med åtta barn. När hon var fyra år gjorde fadern konkurs och övergav familjen, och hon lämnades till ett barnhem i Gnesta. Trots sin studiebegåvning fick hon inte möjlighet att läsa till realexamen, utan fick som 13-åring flytta till modern i Stockholm och bidra till försörjningen.

På kvällarna läste Ulla Murman bland annat svenska och engelska och gick en kurs i maskinskrivning och stenografi. År 1953, vid 27 års ålder, startade hon Stockholms Stenografservice. Detta var en traditionell skrivbyrå där kunder kunde få texter utskrivna. Men efter en kort tid började hon även skicka ut sekreterare för att utföra arbete hos kunderna. Därigenom överskred hon gränsen för vad lagen tillät. Sedan 1936 var det nämligen förbjudet att bedriva privat arbetsförmedling i Sverige. Även personaluthyrning räknades som arbetsförmedling.

År 1955 ringde en jurist från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) till Ulla Murman och förklarade att hon bedrev olaglig arbetsförmedling. De kommande decennierna ställdes hon inför rätta flera gånger och fälldes i Högsta domstolen 1962 och 1989.

Efterfrågan på att hyra in personal från skrivbyråerna var stor från både företag och myndigheter. Ofta gällde det att snabbt kunna skicka en sekreterare till en arbetsplats som behövde tillfällig förstärkning eller som ersättare för frånvarande personal. En statlig utredning föreslog 1966 att skrivbyråernas personaluthyrning skulle tillåtas eftersom de fyllde ett uttalat behov och inte orsakade några allvarliga problem. Domstolarna tycktes inte heller se verksamheten som något allvarligt brott eftersom straffen aldrig blev hårdare än låga dagsböter trots att fängelse hade införts i straffskalan 1971. Samma år blev även inhyrning av personal från skrivbyråer straffbart.

På regeringsnivå, i AMS och Tjänstemännens centralorganisation (TCO) fortsatte bekämpningen av uthyrningsföretagen. Men när riksåklagaren förde talan mot Ulla Murman i Högsta domstolen 1989 visade det sig att både HD och Riksåklagarämbetet hade anlitat personal från skrivbyråer, vilket sedan 1971 alltså var brottsligt. Även Justitiedepartementet fanns på kundlistan.

Ulla Murman var en av initiativtagarna till den första branschorganisationen inom bemanningsbranschen, Svenska kontorsserviceförbundet, bildad 1967 (senare Bemanningsföretagen, nuvarande Kompetensföretagen). Hon var också drivande i arbetet för att branschen skulle erkännas som en laglig och seriös del av svensk arbetsmarknad.

Först 1992 blev personaluthyrning fullt tillåten i Sverige. Sex år tidigare hade Ulla Murman sålt sitt företag till sonen Lars Murman och Michael Haglind. De döpte om företaget till Teamwork och sålde det till amerikanska Manpower 1996. Det blev sedermera Sveriges största bemanningsföretag.

Ulla Murman avled 2019, på dagen efter sin 93-årsdag.


Anders Johnson


Publicerat 2020-05-29Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Karin Ulla-Britt (Ulla) Murman, www.skbl.se/sv/artikel/UllaMurman, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Johnson), hämtad 2024-02-28.
Övriga namn

  Flicknamn: Malmgren


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Signe Maria Malmgren, född Nylander
 • Far: Konrad Amandus Malmgren
 • Syster: Irma Maria Birgitta Malmgren, gift Thorsén
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Kurs i maskinskrivning och stenografi


Verksamhet

 • Yrke: Grundare och föreståndare, Stockholms Stenografservice


Bostadsorter

 • Födelseort: Örnsköldsvik
 • Örnsköldsvik
 • Gnesta
fler ...


Källor

Litteratur
 • Johnson, Anders, Hyrt går hem: historien om den svenska bemanningsbranschen, Informationsförlaget, Stockholm, 2010Vidare referenser

Film
 • Murman, Ulla, Entreprenörerna, Samproduktion mellan Mediabruket, UR och Centrum för näringslivshistoria, 2011

Litteratur
 • Carlsson, Anders, 'Hon slog hål på bemanningsmonopolet med en skrivmaskin', Entreprenör, 2016:1, s. 34-37

 • Johnson, Anders, 'Från fängelsehot till företagssucce', Företagsminnen: årsmeddelanden, 2010:2, s. 36-37

 • Johnson, Anders, 'Föraktade och framgångsrika', Axess, 2010:9, s. 12-13

 • Lindberg Howard, Maria, 'Kampen mot myndigheterna banade väg för hyrpersonalen', Företagshistoria, 2016:4, s. 25-29