Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tyra Elisabeth Wadner

1891-06-071967-06-07

Grundare av lottarörelsen

Tyra Wadner var den svenska lottarörelsens grundare.

Tyra Wadner föddes 1891 i värmländska Brunskog. Hon var det yngsta av fem barn till Mathilda Nordquist och bruksförvaltaren August Nordquist. Fadern avled före Tyra Wadners ettårsdag och familjen flyttade därefter till Dalarna. År 1914 gifte hon sig med Martin Wadner, då underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet (I 4). Tillsammans fick de barnen Britt Wadner, Ulla, Ann-Marie, Kerstin och Barbro.

Det var genom sin mans militära engagemang som Tyra Wadner fick kontakt med det försvarsfrivilliga arbetet, vilket ledde till att hon 1924 bildade den svenska lottarörelsen. Vid mitten av 1920-talet var maken, vid sidan av sin dåvarande tjänst vid Arméförvaltningen, chefsinstruktör inom Stockholms landstormsförening – en försvarsfrivillig organisation vars främsta syfte var att förse den svenska arméns seniora värnpliktiga (landstormen) med utbildade befäl. I denna roll blev han sommaren 1924 inbjuden till Finland för att studera de finska Skyddskårernas övningar. Tyra Wadner följde med på resan och kom då i kontakt med Lotta Svärd-organisationen – en försvarsfrivillig kvinnoorganisation som försåg Skyddskårerna med mat, persedlar och sjukvård.

Tillbaka i Stockholm gjorde Tyra Wadner upp planer för en liknande organisation i Sverige och bildade kort därpå landets första lottakår under namnet Föreningen Stockholms Landstormskvinnor. Som föreningsnamnet indikerade var den underordnad Stockholms landstormsförbund och dess syfte var att stödja männens landstormsföreningar praktiskt och, inte minst, ekonomiskt. Som en bonus skulle kvinnorna, som Tyra Wadner uttryckte det, ”få större intresse för mannens arbete”. Medlemmarna bestod nämligen till en början främst av hustrur till landstormsmän.

Stockholmsföreningen fick snabbt efterföljare runt om i landet och Tyra Wadner var personligen med och startade ett stort antal av dem. Hon satt även i styrelserna för flera av föreningarna liksom i det centrala råd som bildades på 1930-talet för att samordna verksamheten i den snabbt växande organisationen. Därtill grundade hon och var fram till 1945 redaktör – samt sättare, korrekturläsare, annonsförsäljare och prenumerantvärvare – för lottornas tidskrift Landstormslottan (senare Den svenska lottan och sedan 1969 Lottanytt).

Under drygt två decennier var Tyra Wadner således en av lottarörelsens frontfigurer med stort inflytande på dess utveckling. När hon år 1942 lämnade sin post i centralrådet fanns det nästan dubbelt så många lottakårer som manliga landstormsföreningar i landet. Samtidigt kunde lottarörelsen med sina närmare 100 000 medlemmar räkna sig till en av Sveriges genom tiderna största kvinnoorganisationer.

Tyra Wadner avled på sin 76-årsdag, 1967. Hon är begravd på Säters kyrkogård i Dalarna.


Fia Sundevall


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Tyra Elisabeth Wadner, www.skbl.se/sv/artikel/TyraWadner, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fia Sundevall), hämtad 2024-06-19.
Övriga namn

  Flicknamn: Nordquist
  Alternativ namnform: Nordqvist, Nordkvist


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Karolina Elisabeth Mathilda Nordquist, född Friberger
 • Far: Nils August Nordquist
 • Syster: Anna Maria Nordquist, gift Appelqvist
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Spångedal


Verksamhet

 • Yrke: Grundare, Föreningen Stockholms Landstormskvinnor, senare den svenska Lottarörelsen


Kontakter

 • Släkting: Fredric Karén, barnbarnsbarn
 • Kollega: Maja Schmidt


Organisationer

 • Sveriges Landstormskvinnor (nuvarande Riksförbundet Sveriges lottakårer)
  Grundare, ordförande Föreningen Stockholms Landstormskvinnor 1924–1928, Föreningen Växjö Landstormskvinnor 1928–1934, Södra Hallands Landstormskvinnor 1937–1939, Östergötlands lottaförbund 1943–1948, vice ordförande, centralförbundets styrelse 1931–1942
 • Rädda Barnen
  Vice ordförande, Båstadskapitlet
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Vice ordförande, ordförande, Båstadskapitlet


Bostadsorter

 • Födelseort: Spångedal
 • Spångedal
 • Stockholm
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • 'Sjelfmord', Svenska Dagbladet, S.4, 1892-03-17

 • Wadner, Tyra, 'Stockholms landstormskvinnor aktion: en ny faktor inom den frivilliga landstormsrörelsen', Meddelanden från Föreningen Stockholms landstormskamrater, Föreningen Stockholms landstormskamrater, Stockholm, 1924(8):3, S. 40-42, 1924

 • 'Fru Tyra Wadner', Landstormsmannen: Sveriges landstormsföreningars centralförbunds tidskrift, Sveriges landstormsföreningars centralförbunds sekretariat, Stockholm, 1934:8, S. 1, 1934

 • Lundborg, Sara, 'Tyra Wadner', Landstormsmannen: Sveriges landstormsföreningars centralförbunds tidskrift, Sveriges landstormsföreningars centralförbunds sekretariat, Stockholm, 1941:2, S. 35, 1941

 • 'Tio år med "Den svenska lottan"’, Den svenska lottan, Sveriges lottaföreningar, Stockholm, 1945(10):9, S. 19,22, 1945

 • 'Sveriges första lotta 70 år: Folkrörelse ur pionjärskara', Svenska Dagbladet, S. 28, 1961-05-25

 • 'Martin Wadner [Nekrolog]', Svenska Dagbladet, S. 25, 1976-08-15

 • 'Initiativtagaren till lottaorganisationen i Sverige är död', Den svenska lottan, Sveriges lottaföreningar, Stockholm, 1967:4, S. 2–3, 1967

 • Sundevall, Fia, 'Money, gender and military training: Women as economic agents in military affairs (Sweden 1924–1942)', Militärhistorisk tidskrift, 2017:1Vidare referenserTyra Wadner. Fotograf och år okända. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Tyra Wadner. Fotograf och år okända. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Försvaret Lottarörelsen Pionjärer Redaktörer