Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Thyra Hedera Martina Kullgren

1870-07-121946-10-16

Lärare, skolföreståndare, kvinnosakskvinna

Thyra Kullgren var lärare, skolföreståndare, kvinnosakspolitiker och aktiv i ett stort antal föreningar, bland annat i Fredrika-Bremer-Förbundet.

Thyra Kullgren föddes 1870 i Varberg, och var dotter till disponenten Carl Allvar Kullgren och hans hustru Amalia Sofia. Hon fick möjlighet att studera vid Kjellbergska flickskolan i Göteborg, från vilken hon tog examen 1888. Därefter fortsatte Thyra Kullgren sina studier vid det Högre lärarinneseminariet i Stockholm, varifrån hon examinerades 1892.

Som nyexaminerad lärare fick Thyra Kullgren tjänst vid den skola i Göteborg där hon tidigare själv varit elev, Kjellbergska flickskolan. Hon var verksam som lärare där fram till 1908. Året därpå började hon en ny tjänst som föreståndare för Högre Lärarinneseminariet vid Stiftelsen Kjellbergska flickskolan, vilken inrättades 1908, och tre år senare blev hon föreståndare även för flickskolan. Thyra Kullgren kom att vara verksam som skolföreståndare fram till 1931 och blev under denna tid uppskattad för sin förmåga knyta samman den vetenskapliga kompetens som fanns på Göteborgs högskola med undervisningen vid lärarinneseminariet. Eftersom det saknades resurser för en fast anställd lärarkår vid seminariet undervisades de blivande lärarinnorna av såväl professorer som docenter vid Göteborg högskola.

Förutom arbetet på Kjellbergska flickskolan var Thyra Kullgren också mycket aktiv både i det politiska livet och inom en lång rad föreningar. Hon var bland annat den andra kvinnan som invaldes som ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige år 1911, initiativtagare till och ordförande i Kvinnornas uppbåd i Göteborg 1914—1918, vice ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundets göteborgskrets 1917—1930 och dess ordförande 1931—1940, samt ordförande i Göteborgs flickskoleförening 1918—1928.

Thyra Kullgren var även ledamot av styrelsen för Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges skolor för kvinnlig ungdom från 1918, sakkunnig i nykterhetsundervisningskommittén 1918, ledamot av Föreningen Nordens västsvenska krets från 1919 samt ledamot i styrelsen för Sociala centralbyrån i Göteborg 1933—1944.

Thyra Kullgren dog i Örgryte, Göteborg 1946. Hennes grav finns på Östra kyrkogården i Göteborg.


Anders Svensson


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Thyra Hedera Martina Kullgren, www.skbl.se/sv/artikel/ThyraKullgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Svensson), hämtad 2024-06-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Amalia Sofia Kullgren, född Kullman
 • Far: Carl Allvar Kullgren
 • Bror: Carl August Reinhold Kullgren
fler ...


Utbildning

 • Lärarseminarium, Stockholm: Lärarutbildning, Högre lärarinneseminariet


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, Kjellbergska flickskolan
 • Yrke: Föreståndare, fr o m 1909 Högre lärarinneseminariet vid Stiftelsen Kjellbergska flickskolan, fr o m 1912 Kjellbergska flickskolan
 • Ideellt arbete: Ledamot, Göteborgs stadsfullmäktige
fler ...


Organisationer

 • Kvinnornas uppbåd i Göteborg
  Initiativtagare, ordförande
 • Göteborgs Flickskoleförening
  Ordförande
 • Föreningen Norden
  Ledamot, västsvenska kretsen
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Varberg
 • Varberg
 • Göteborg
fler ...


Källor

Uppslagsverk
Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • Påhlsson, Monica, ’Thyra Kullgren’, "Så här kan vi inte ha det!", S. 123-124, 2019Thyra Kullgren avbildad i Idun, 1931. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Thyra Kullgren avbildad i Idun, 1931. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Kvinnorörelsen Lärare Politiker Skolledare