Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Suzanne Bonnier

1924-01-152016-07-17

Bokförläggare, verkställande direktör

Suzanne Bonnier var verkställande direktör för Sverige-Amerika Stiftelsen, som har som ändamål att dela ut och förmedla stipendier till svenska studenter och forskare för utbildning och forskning i USA och Kanada.

Suzanne Bonnier föddes 1924 i New York, USA. Hon var enda dotter till bokförläggaren Kaj Bonnier och hans hustru Ulla, född Wetterlind. Hon hade två yngre bröder, David och Tomas. Efter att ha flyttat hem till Sverige förblev hon bosatt i Stockholm. Sommartid var hon Tyresö trogen där familjen firade sommarlov. Hon bildade egen familj med en annan bokförläggare, Per A Sjögren. De fick två söner, Jan och Peter, men gick senare skilda vägar. Hon gifte om sig med Frans Arnheim som hon fick dottern Betty med. En tidig del av yrkeslivet ägnades åt böcker bland annat som förläggare på Konstförlaget Artes. Bland vännerna fanns andra förläggare, förutom familjen Bonnier till exempel Ebbe Carlsson.

Under åren 1973—1990 ledde Suzanne Bonnier Sverige-Amerika Stiftelsen som dess verkställande direktör. Stiftelsen grundades år 1919 av prominenta svenskar, i syfte att bygga broar med Amerika genom studier och forskning. Bland knappt 10 000 alumner finns sex nobelpristagare och två svenska statsministrar. Där finns även många viktiga ledare i näringsliv, samhälle, kultur och akademi i Sverige, som resultat efter studievistelser i USA eller Kanada. Suzanne Bonnier var visserligen född i New York, men arbetade framförallt hårt med att skapa kontakter i USA och i det svenska näringslivet, vilka kom väl till pass i stiftelsen.

Under de år Suzanne Bonnier var verksam fick över 2 000 svenska stipendiater finansiering för studier eller forskning på toppuniversitet och colleges i USA och Kanada. Med början år 1992 utdelas Suzanne Bonniers stipendium årligen till en förtjänt kvinnlig stipendiat. Flera stipendiefonder bildades under hennes ledning. Hans Werthén och Prins Bertil grundade sina donationsstiftelser under Suzanne Bonniers tid. Sverige-Amerika Stiftelsen har också under 60 år förmedlat stipendier till unga svenskar från organisationen Thanks to Scandinavia. Advokat Richard Netter, en av grundarna av Thanks to Scandinavia, har berättat att Suzanne Bonnier var ledande i att upprätta detta samarbete.

När Suzanne Bonnier blev VD för Sverige-Amerika Stiftelsen 1973 var relationerna mellan Sverige och Amerika frostiga. Hennes arbete led inte av det, och hon ledde arbetet effektivt och klokt. Under åren 1973—1980 satt Suzanne Bonnier också i styrelsen för Fulbright Commission, ett stipendieprogram finansierat och administrerat av USA:s utrikesdepartement. År 1991 tilldelades Suzanne Bonnier H M Konungens medalj i åttonde storleken i Serafimerordens band.

De sista åren i livet var förre SAF-chefen Curt-Steffan Giesecke hennes partner. Han var styrelsemedlem i Sverige-Amerika Stiftelsen vid samma tid som Suzanne Bonnier arbetade där. Suzanne Bonnier dog 2016 i sitt hem i Stockholm och är begravd på Råcksta begravningsplats.


Anna Rosvall-Stuart


Publicerat 2020-07-03Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Suzanne Bonnier, www.skbl.se/sv/artikel/SuzanneBonnier, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anna Rosvall-Stuart), hämtad 2024-07-24.
Övriga namn

  Gift: Sjögren, Arnheim


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Ulla Greta Fredrique Bonnier, född Wetterlind
 • Far: Kaj Bonnier
 • Bror: Tomas Bonnier
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Sekreterarutbildning, Bar-Lock-institutet, privatskola
 • Universitet, Stockholm: Förlagsredaktörsutbildning, Stockholms universitet


Verksamhet

 • Yrke: Försälningsassistent, Albert Bonniers förlag
 • Yrke: Bokförläggare, Konstförlaget Artes
 • Yrke: Sekreterare, advokat Sven Harald Bauer
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Gerard Bonnier, kusin
 • Vän: Ivar Philipson
 • Vän: Sverker Åström
fler ...


Organisationer

 • Fulbright Commission
  Ledamot
 • Institute for English-speaking Students, Stockholms Universitet
  Styrelseledamot
 • Sverige-Amerika Stiftelsen
  Verkställande direktör t o m 1990, styrelseledamot
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: New York, USA
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Opublicerad källa
 • Uppgifter från sonen Peter A. Sjögren

Uppslagsverk


Vidare referenser

Litteratur
 • Danowsky, Peter, ’Suzanne Bonnier’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 2016-07-25

 • Danowsky, Peter, ’Suzanne Bonnier’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 2016-07-25

 • Rosvall-Stuart, Anna, ’Suzanne Bonnier’ [Nekrolog], Sydsvenskan, 2016-09-03Suzanne Bonnier, 2013. Fotograf okänd (bild i privat ägo)
Suzanne Bonnier, 2013. Fotograf okänd (bild i privat ägo)

Nyckelord

1900-talet Bokförläggare Chefer Välgörenhet