Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Stina Britta Fagerskog

1858-10-051941-12-28

Kvinnosakskvinna, pionjär inom sjukkasserörelsen

Stina Fagerskog var under tidigt 1900-tal en viktig aktör inom den svenska sjukkasserörelsen. Hon var också en betydelsefull representant för arbetarklassens kvinnorörelse och förespråkare för kvinnors ekonomiska trygghet, hälsa och rättigheter.

Stina Fagerskog föddes år 1858 och växte upp i en arbetarfamilj i Norra Råda församling i Värmland. Hon var äldsta barnet i en syskonskara på åtta barn. Som 19-åring började hon arbeta som piga på Risbergs säteri och därefter på Hagfors bruk. År 1881 flyttade hon till Göteborg och enligt husförhörslängderna fortsatte hon som piga fram till giftermålet med poliskonstapel Frans Richard Källgren i oktober 1888. Han dog redan i maj 1891 och därefter började Stina Fagerskog att försörja sig som sömmerska. Som många andra inflyttade i arbetarklassen bytte hon under några år ofta adress. I juli 1899 gifte hon om sig med Axel Herman Fagerskog. Hon fortsatte dock arbeta som sömmerska även efter giftermålet.

I början av år 1898 tog Stina Fagerskog tillsammans med Berta Vilhelmsson initiativ till en sjukkassa för kvinnliga sömmerskor i Göteborg, Sömmerskornas sjuk- och begravningskassa (SSBK). Motivet var att denna yrkesgrupp var extra utsatt för både ohälsa och ekonomiska trångmål. Stina Fagerskog blev kassans första ordförande och hon stannade kvar på posten i 33 år. I början var kassan liten och under första året anslöt sig 21 sömmerskor. Därefter tog dock Stina Fagerskog i egenskap av ordförande föreningen från en marginaliserad kvinnosjukkassa till en med åren mycket välbeställd förening, som i början av 1930-talet hade vuxit till en av Göteborgs största sjukkassor.

Under Stina Fagerskogs ordförandeskap hölls sjukkassans expedition i hennes bostad och hon lade ner stort engagemang och mycket tid på arbetet. Under sitt arbete för SSBK utvecklade hon en stor politisk medvetenhet. Hon engagerade sig intensivt i sjukkasserörelsen och gick tidigt in som medlem i styrelsen för Göteborgs stads centralsjukkassa (Fortsättningskassan Central). Som representant för SSBK deltog hon också årligen i sjukkasserörelsens kongresser och kurser. Den nyvunna kunskapen förmedlades sedan vidare till sjukkassans medlemmar med föredrag på de månatliga medlemsmötena. Stina Fagerskog blev också engagerad i rösträttsrörelsen och valdes år 1902 in i styrelsen för Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg.

Som första sjukkassa införde SSBK år 1908 en moderskapsförsäkring som gav gifta kvinnor möjlighet till 14 dagars sjukersättning efter barnsäng. Införandet var dels en åtgärd för att få gifta kvinnor att stanna kvar som medlemmar, dels en politisk fråga av vikt för arbetarklassens kvinnor. Detta var en hjärtefråga för Stina Fagerskog och hon tog vid sjukkassekonferenser initiativet till att lyfta upp frågan om moderskapsförsäkring på den politiska dagordningen.

Stina Fagerskog dog i december 1941 och vilar på Östra kyrkogården i Göteborg.


Helene Castenbrandt


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Stina Britta Fagerskog, www.skbl.se/sv/artikel/StinaFagerskog, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Helene Castenbrandt), hämtad 2024-07-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Nilsson
  Gift: Källgren


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Karin Jönsdotter
 • Far: Nils Nilsson
 • Bror: Nils Johan Nilsson
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Norra Råda


Verksamhet

 • Yrke: Piga, Risbergs herrgård, fr o m 1880 Hagfors bruk, fro m 1881 Göteborg
 • Yrke: Sömmerska
 • Ideellt arbete: Initiativtagare till Sömmerskornas sjuk- och begravningskassa (SSBK) 1898, sedermera styrelseledamot, Göteborgs stads erkända centralsjukkassa


Kontakter

 • Kollega: Berta Vilhelmsson


Organisationer

 • Sömmerskornas sjuk- och begravningskassa
  Initiativtagare, ordförande
 • Göteborgs stads erkända centralsjukkassa
  Styrelseledamot, representant för SSBK
 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Styrelseledamot, föreningen i Göteborg


Bostadsorter

 • Födelseort: Norra Råda
 • Norra Råda
 • Hagfors
fler ...


KällorVidare referenser

Litteratur
 • Edebalk, Per Gunnar, Välfärdsstaten träder fram: svensk socialförsäkring 1884-1955, Arkiv, Lund, 1996

 • Lindeberg, Gösta, Den svenska sjukkasserörelsens historia, C. Blom, Lund, 1949