Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sonja Branting-Westerståhl

1890-09-151981-07-18

Jurist, advokat

Sonja Branting-Westerståhl var en av de första kvinnliga advokaterna i Sverige. Som sjunde kvinna invaldes hon i Advokatsamfundet år 1927. Hon var även engagerad i det socialdemokratiska partiet och i feministiska frågor.

Fadern var den ledande socialdemokraten och senare statsministern Hjalmar Branting och hennes mor var författaren och journalisten Anna Jäderin, sedermera Anna Branting. Föräldrarna gifte sig 1884 och fick två barn, Georg och Sonja Branting. I familjen ingick även barnen från Anna Brantings tidigare äktenskap med militären Georg von Kraemer, Vera von Kræmer och Henry von Kraemer.

Föräldrarnas samhällsengagemang kom både hon och brodern Georg, som också utbildade sig till advokat, att på olika sätt föra vidare. Sonja Branting växte upp i Stockholm och avlade där sin mogenhetsexamen vid Palmgrenska skolan år 1909 och inledde därefter sina juridikstudier. År 1914 gifte hon sig med advokaten Olof Westerståhl och två år senare föddes sonen Jörgen, senare känd statsvetare. Samma år, 1916, avlade hon sin kandidatexamen i juridik.

Mellan 1918 och 1925 arbetade Sonja Branting-Westerståhl vid Stockholms stads rättshjälpsanstalt. År 1927 upprättade hon och maken en gemensam advokatbyrå i Stockholm. Vad hon särskilt kom att ta sig an var den medling i äktenskapstvister som föreskrevs i den nya äktenskapslag som antagits 1920. Mellan 1933 och 1960 var hon officiellt förordnad medlare i Stockholms stad. Hon var mycket anlitad och uppskattad för sin kunnighet, sitt engagemang och sitt sociala patos. När hennes man avlidit 1948 fortsatte hon själv advokatverksamheten och utvidgade den.

Sonja Branting-Westerståhl var, liksom många av hennes kvinnliga advokatkollegor, djupt engagerad i tidens kvinnofrågor. Det präglade hennes advokatverksamhet, men också hennes engagemang i övrigt. Hon var socialdemokrat och framför allt engagerad i Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, där hon var styrelseledamot mellan 1936 och 1952. Under en kort period 1948 trädde hon dessutom, som suppleant, in som ledamot i riksdagens andra kammare.

Under 1930- och 1940-talen engagerade sig Sonja Branting-Westerståhl starkt i kampen mot fascism och nazism. Tillsammans med sin bror, Georg, tillhörde hon de ledande inom Spanienhjälpen. Under 1935 genomförde hon en lång föredragsturné i USA, där hon talade mot fascism och diktatur. Hon besökte också den republikanska sidan i Spanien under inbördeskriget samt inspekterade som internationell delegat de spanska flyktinglägren i Frankrike och Afrika.

Sonja Branting-Westerståhl avled 1981.


Christina Carlsson Wetterberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Sonja Branting-Westerståhl, www.skbl.se/sv/artikel/SonjaBrantingWesterstahl, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Christina Carlsson Wetterberg), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Branting


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Anna Matilda Charlotta Branting, född Jäderin
 • Far: Karl Hjalmar Branting
 • Syster: Vera von Kraemer
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, : Jur.kand.examen


Verksamhet

 • Yrke: Advokat, Statens rättshjälpsanstalt
 • Yrke: Advokat, egen advokatbyrå


Organisationer

 • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP, nuvarande Socialdemokraterna)
  Medlem, riksdagsledamot, suppleant, Andra kammaren, 1948
 • Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (nuvarande S-kvinnor)
  Styrelseledamot
 • Spanienhjälpen, Svenska Hjälpkommittén för Spanien
 • Sveriges advokatsamfund
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Eriksson, Nancy, 'Kvinnorna och det socialdemokratiska partiet', Kvinnors röst och rätt., S. 158-169, 1969

 • Flood, Hulda, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige. Tiden, Stockholm, 1939

 • Lundgren, Valborg, 'Våra första kvinnliga advokater', Från advokatens verkstad., S. 65-78, 1987Vidare referenser