Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Siri Wikander-Brunander

1876-07-311947-10-16

Skolläkare, sexualupplysare

Siri Wikander-Brunander var skolläkare och verkade för god sexualupplysning. Hon författade och publicerade flera skrifter i ämnet.

Siri Wikander-Bruander föddes i Göteborg den 31 juli 1876. Hennes föräldrar var Karl Gustaf Wikander, folkskollärare och Elna Wikander, född Hansson. I familjen fanns även de fyra yngre systrarna Kerstin, Ruth, Freja och Idun.

Siri Wikander-Brunander följde i sin fars fotspår och inledde sin yrkesverksamma bana som folkskollärare i Göteborg år 1895. Efter fem år som lärare påbörjade hon dock studier i medicin vid Uppsala universitet. År 1909 tog hon sedan sin medicine licentiatexamen vid Karolinska Institutet. Därefter arbetade hon ett par år som underläkare vid Allmänna försörjningsinrättningens sjukhus i Stockholm innan hon återvände till Göteborg som praktiserande läkare år 1911.

År 1912 gifte sig Siri Wikander-Brunander med läroverksadjunkten Herman Brunander som var verksam vid Högre realläroverket i Göteborg. Paret fick inga barn och maken dog 1931.

Utöver sin privata klinik innehade Siri Wikander-Brunander ett flertal olika skolläkaruppdrag, såsom läkare vid Göteborgs småskollärarinneseminarium, vid Göteborgs folkskolor och vid Göteborgs Lyceum för flickor. Under några somrar var hon även verksam som badläkare vid Särö havsbad. Därtill var hon engagerad som ledamot i Göteborgs stadsfullmäktige, Svenska Läkarsällskapet och i Göteborgs folkskolestyrelse.

Siri Wikander-Brunander publicerade ett flertal folkupplysande skrifter inom sexualkunskap, avsedda att läsas av såväl barn som föräldrar och lärare. Några titlar är Ärliga svar på tysta frågor: upplysningar och råd till ungdomen i sexuella spörsmål, 1931, Föräldraansvaret: råd till föräldrar om barnens upplysning i sexuella frågor, 1936, och Handledning för undervisare i sexualkunskap, 1935. Hon var även medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och dess dottertidning Morgontidningen och publicerade under perioden 1935–1945 en mängd olika artiklar, i den senare alltid signerade men i den första många gånger osignerat, texter som läsarna ofta tillskrev dess chefredaktör Torgny Segerstedt. Återkommande teman i hennes artiklar var folkhälsa, folkbildning och skola.

Siri Wikander-Brunander intresserade sig för välgörenhet, och efter hennes död har Stiftelsen doktor Siri Wikander-Brunanders minnesfond delat ut medel till vila och rekreation för behövande husmödrar. Därtill förvaltar Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Stiftelsen Siri Wikander-Brunanders fond till främjande av cancerforskning.

Siri Wikander-Brunander avled år 1947 och ligger begravd på Djurgårdskyrkogården i Göteborg.


Helene Castenbrandt


Publicerat 2021-01-13Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Siri Wikander-Brunander, www.skbl.se/sv/artikel/SiriWikanderBrunander, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Helene Castenbrandt), hämtad 2024-06-25.
Övriga namn

  Flicknamn: Wikander


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Elna Wikander, född Hansson
 • Far: Karl Gustaf Wikander
 • Syster: Kerstin Wikander
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Vänersborg: Studentexamen, privatist
 • Lärarseminarium, Skara: Folkskollärarexamen, Skara folkskoleseminarium
 • Universitet, Uppsala: Med.kand.examen, Uppsala universitet
 • Universitet, Stockholm: Med.lic.examen, Karolinska Institutet


Verksamhet

 • Yrke: Folkskollärare
 • Yrke: Underläkare, Uppsala hospital och asyl
 • Yrke: Underläkare, Allmänna försörjningsinrättningens sjukhus
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Torgny Segerstedt


Organisationer

 • Svenska Läkaresällskapet
  Ledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Lundkvist, Ingmar, 'Göteborgsjournalisten Siri Wikander-Brunander: T. Segerstedts spökskrivare', Presshistorisk årsbok, 2009, s. 115-127, 2009

Uppslagsverk
 • Hildebrand, Albin (red.), Svenskt porträttgalleri: 13. Läkarekåren, Ny, tillökad uppl., Tullberg, Stockholm, 1911

 • Nordquist, Karin (red.), Vem är det: svensk biografisk handbok. 1951, Norstedt, Stockholm, 1950

 • Vem är det: svensk biografisk handbok. 1941, Norstedt, Stockholm, 1940

 • Widstrand, Axel (red.), Svenska läkare i ord och bild: porträttgalleri med biografiska uppgifter över nu levande svenska läkare, Biografisk galleri, Stockholm, 1939

 • Widstrand, Axel (red.), Sveriges läkarehistoria ifrån konung Gustaf den I:s till närvarande tid: D. 5 (V-Ö), Norstedt, Stockholm, 1935Vidare referenser

Litteratur
 • Wikander-Brunander, Siri, 'Vardagslivet i skolan ur hygienisk synpunkt', Skola och samhälle, 11, 1931, s. 232–239Siri Wikander-Brunander. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Siri Wikander-Brunander. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Läkare Sexualupplysning