Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ruth Miriam Randall Edström

1867-06-241944-10-05

Lärare, filantrop, fredsaktivist

Ruth Randall Edström var lärare, filantrop, freds- och rösträttsaktivist.

Ruth Randall Edström föddes 1867 och växte upp i ett välbärgat hem i Chicago med mor och far och fyra syskon. Där tog hon 1886 sin grundexamen på Oakland High School. En av lärarna på skolan, Florence Holbrook, blev senare en viktig person i hennes liv.

Ruth Randall Edström läste vidare till lärare på en högre tvåårig utbildning på Cook County Normal School for Teachers. Som nyutbildad arbetade hon på en offentlig grundskola i Chicago men blev snart rekryterad till Forestville School i södra Chicago, av Holbrook som nyligen blivit rektor där. Bostadskvarteren där räknades till stadens fattiga. Undervisningen på den offentligt drivna folkskolan Forestville School präglades av en Rudolf Steinerinspirerad pedagogik där konst och kultur i alla former samt fysisk rörelse var viktiga element i ett demokratiskt samhälle, menade Holbrook. Hon var en ivrig pacifist och suffragett och hennes mentorskap betydde mycket för Ruth Randall Edström.

Ruth Randall Edström träffade sin blivande man, Sigfrid Edström, under en resa 1896 med atlantångare från Europa till USA. Tre år senare ingick de äktenskap. Första året som gifta bodde de i Schweiz men år 1900 flyttade de till Sverige och makens hemstad Göteborg. Där skulle han leda arbetet med att elektrifiera stadens spårvägstrafik. År 1903 gick flyttlasset till Västerås. Sigfrid Edström hade erbjudits och accepterat ett uppdrag som verkställande direktör för Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (senare ASEA/ABB), ett företag inom elektroindustribranschen som etablerats i Västerås 1890.

Det förväntades av en direktör att han var gift och Ruth Randall Edström fick ett betydande ansvar som direktörsfru. Likt andra kvinnor i samma situation kom Ruth Randall Edström att i många sammanhang betraktas som företagets ansikte utåt. Många tillställningar hölls i det egna hemmet. En direktörsfru förväntades skapa ett ombonat, tryggt, trivsamt och samtidigt representativt hem. Villa Asea, i alphyddestil, med tjärad fjällpanel byggd mitt på en stor naturtomt i Västerås, stod klar 1908. Ruth Randall Edström hade tillsammans med arkitekten Erik Hahr utformat både planritning och inredningsdetaljer. Direktörsvillan skulle både tillgodose företagets behov av representation och även fylla den växande direktörsfamiljens egna behov. Villa Asea fick därför en stor representations- och kontorsdel på bottenvåningen samt en privat bostadsdel på övre våningen. Ruth Randall Edström ansvarade, likt många kvinnor i hennes ställning, för hemmet, barnen och hushållet med den privata ekonomin samt var arbetsledare för familjens anställda.

Det fanns förväntningar på en direktörsfru att föda många barn. Sigfrid och Ruth Randall Edström fick fyra barn, Miriam (1900), Björn (1903), Jane Sigrid kallad Janesie (1906) och Lenore (1910). Till familjen räknades också hennes avlidna systers dotter Jane Redhead som var i samma ålder som de egna barnen. Barnens studier bedrevs huvudsakligen på olika privatskolor med internat under terminerna.

Ruth Randall Edström blev också en sorts ambassadör för Aseas sociala engagemang. Hon bedrev olika välgörenhetsprojekt som bland annat berörde Aseaanställdas barn och de anställdas bostadsförhållanden. Under de oroliga årtiondena i början av 1900-talet verkade hon aktivt i Västerås för att ordna praktisk hjälp till barn och kvinnor som drabbats hårt av ransoneringar och arbetslöshet. Ofta hade hon företaget Asea i ryggen, antingen i form av ekonomiskt bidrag eller genom att företaget tog aktivt ansvar för att i egen regi genomföra några insatser, exempelvis en sommarkoloni för behövande barn till anställda arbetare, men troligen hjälpte hon även enskilda mer direkt.

Flytten till Sverige efter giftermålet med Sigfrid Edström var på många sätt känslomässigt jobbig för Ruth Randall Edström. Hon fortsatte att tala engelska under hela sitt liv i Sverige och hade i alla år tät brevkontakt med släkt och stor vänkrets i USA. Hon reste till Chicago flera gånger för längre besök och fick påhälsning i Sverige av släkt och vänner från USA.

Under sin tid som lärare i Chicago hade hon varit aktiv i kampen för kvinnlig rösträtt och tillsammans med vänner startat en rösträttsförening där hon själv var vice ordförande. I Västerås var hon med och startade en lokalavdelning av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) 1906. Hon satt i föreningens styrelse och var under några år dess vice representant i centralstyrelsen för Landsorganisationen för Kvinnans Politiska Rösträtt (LKPR). Ordförande i lokalföreningen i Västerås var under de första åren Nina Benner-Anderson, som blev en god vän. Inom FKPR arbetade Ruth Randall Edström bland annat med att anordna ambitiöst upplagda matlagningskurser för flickor, arbeterskor och fruar.

Genom sina goda kontakter med de nära vännerna från Chicago, framför allt Florence Holbrook, hade Ruth Randall Edström en ingång i den internationella rösträttsrörelsen och var delegat på internationella kongresser för kvinnlig rösträtt i Amsterdam 1908, London 1909, Stockholm 1911, Budapest 1913, Haag 1915 och Genève 1920. Hur det kom sig att hon ingick i de svenska delegationerna som bestod av ett begränsat antal kvinnor, är inte helt klart. Många av delegaterna var omtalade och mer offentliga personer, som Elin Wägner. Kanske var det både hennes personliga engagemang, hennes internationella kontakter, språket (engelska som modersmål) och hennes position som hustru till en av Sveriges ledande industrialister som gav henne möjligheten att åka? Även hennes nära vän och mentor från Chicago, Florence Holbrook, deltog i alla kongresser. Hon hörde i sin tur till Jane Addams vänkrets, alltså till den innersta cirkeln i den internationella rörelsen för kvinnlig politisk rösträtt och fred och frihet. Troligtvis var även Ruth Randall Edström, via Holbrook, bekant med såväl Addams som Rosika Schwimmer och Carrie Chapman Catt. Av de svenska kvinnor som ingick i rösträtts- och fredsrörelserna under 1900-talets början kom Signe Bergman att bli en fortsatt nära vän liksom Anna-Lisa Blume och Kerstin Hesselgren.

Saknaden efter hemlandet ledde även till att Ruth Randall Edström startade olika föreningar där hon kunde dela den amerikanska kulturen med fler. Redan när hon bodde i Göteborg bildade hon ett Robert Browning-sällskap, och när hon kom till Västerås blev det ett sällskap där också. Hon startade också The American Womens Club i Stockholm 1911, den näst äldsta klubben i sitt slag utanför USA.

På hösten 1939 flyttade Ruth Randall Edström och hennes make från Villa Asea och bosatte sig permanent i sin flera år tidigare införskaffade våning på Strandvägen i Stockholm. Hon deltog livligt i stadens kulturliv, fortsatte träffa Browning-vännerna och umgicks i American Womens Club.

Under 1944 började Ruth Randall Edströms hälsa svikta och hon avled samma år. Ruth Randall Edström är begravd på Hovdestalunds begravningsplats i Västerås i familjen Edströms stora familjegrav med tillhörande gravkammare.


Rebecca Svensson


Publicerat 2020-11-11Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ruth Miriam Randall Edström, www.skbl.se/sv/artikel/RuthMiriamRandallEdstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Rebecca Svensson), hämtad 2024-07-17.
Övriga namn

  Flicknamn: Randall
  Smeknamn: Ruthie


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Jane Mariah Lewis
 • Far: Oscar Theodore Randall
 • Syster: Mary Lenore Randall, gift Bleekman
fler ...


Utbildning

 • Övrigt, Chicago, USA: Primary school
 • Övrigt, Chicago, USA, Oakland High School
 • Lärarseminarium, Chicago, USA: Lärarutbildning, Cook County Normal School for Teachers


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, Public School at Pullman Illinois, fr o m 1889 the Forestville School


Kontakter

 • Släkting: Jane Lenore Redhead Norrthon, systerdotter
 • Släkting: Birgitta Hambraeus, barnbarn
 • Mentor: Florence Holbrook
fler ...


Organisationer

 • Local Federation of Womens Suffrage
  Vice ordförande, Chicagoföreningen
 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Styrelseledamot, Västeråskretsen, suppleant i centralföreningen
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
  Medlem
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Wilmington, USA
 • Wilmington, USA
 • Chicago, USA
fler ...


Källor

Litteratur
 • Andersson, Irene, Kvinnor mot krig: aktioner och nätverk för fred 1914-1940, Team offset & media, Diss. Lund : Univ., Lund, 2001

 • Lif, Anders, Direktörernas direktör: Sigfrid Edström - ASEA-chef, SAF-bas och OS-pamp, Atlantis, Stockholm, 2015

 • Nordlund Edvinsson, Therese, En osynlig företagshistoria: direktörshustrun i svenskt näringsliv, Sekel, Lund, 2012

Opublicerad källa
 • Edström, Sigfrid, Ruth Randall Edström, Minnesbok, 1945Vidare referenserRuth Randall Edström med barnbarnet Birgitta Lindblom (gift Hambraeus), sedermera riksdagsledamot för Centerpartiet. Foto: Ernst Blom (1877-1954). Västmanlands läns museum (Vlm-Blom P 471)
Ruth Randall Edström med barnbarnet Birgitta Lindblom (gift Hambraeus), sedermera riksdagsledamot för Centerpartiet. Foto: Ernst Blom (1877-1954). Västmanlands läns museum (Vlm-Blom P 471)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fredsrörelsen Kvinnorörelsen Lärare Rösträtt Välgörenhet