Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ruth Vilhelmina Ettlinger

1920-12-102009-05-10

Läkare, psykiater, pionjär inom suicidpreventionen

Ruth Ettlinger var läkare och en pionjär inom forskningen om suicidprevention. Hon var en av grundarna till International Association for Suicide Prevention (IASP) som är ett internationellt forum för forskare och kliniker inom området.

Ruth Vilhelmina Ettlinger föddes 1920 i Stockholm. Hennes far Jacob Ettlinger föddes i Mannheim i Tyskland och flyttade till Sverige 1915. 1917 gifte han sig med Jeanette Philip som kom från Köpenhamn. Ruth Ettlinger fick två syskon, Camilla och Joseph. Familjen bosatte sig 1924 på Östermalmsgatan i Stockholm i en stor våning med tolv rum med de typiska inredningsdetaljerna för ett borgerligt hem: konsertpiano, tunga möbler och oändligt med böcker. Fadern etablerade Metall & Bergprodukter AB och var en framgångsrik företagare. Han var också ordförande i den ortodoxa synagogan Adat Jisrael och promenerade varje morgon fyra kilometer från Östermalm till synagogan på Södermalm. Modern var aktiv inom den judiska församlingen. Hon var medgrundare till den Judiska Kvinnoklubben (JKK) 1931 och författade bland annat en krönika för föreningen år 1935. JKK:s syfte var att ”verka socialt och kulturellt genom att odla judiskt kulturella intressen samt verka för härvarande judiska kvinnor och barn i Sverige och i utlandet samt att ansluta sig till Wizo i dess arbete för kvinnor och barn i Palestina”.

Ruth Ettlinger gick först i Sofi Almquists samskola och därefter i Whitlockska samskolan efter att Sofi Almquists samskola lagt ner 1936. Ruth Ettlinger tog studentexamen år 1939 och började redan året därpå att läsa medicin vid Karolinska institutet. Hennes far motsatte sig hennes yrkesval – att bli läkare. Men Ruth Ettlinger stod på sig. Som ung student var hon även aktiv i organisationen Clarté och deltog bland annat i deras julfest år 1938. Under sina medicinstudier vid Karolinska institutet väcktes intresset för suicidprevention och Ruth Ettlinger visste tidigt att hon ville ägna sig åt psykiatri. Efter sin läkarutbildning började hon arbeta på Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem, men där stannade hon endast ett år innan hon fick tjänst på Långholmens rättspsykiatriska avdelning. Därefter fortsatte hon till Södersjukhusets psykiatriska avdelning där hon var verksam under en längre tid. Under åren 1972–1986 arbetade Ruth Ettlinger som överläkare på Rålambshovs sjukhus (tidigare Konradsbergs sjukhus).

År 1975 disputerade Ruth Ettlinger vid Göteborgs universitet under handledning av Jan-Otto Ottosson på avhandlingen Evaluation of Suicide Prevention after Attempted Suicide. Avhandlingen var en de första genomförda kontrollerade studierna av suicidprevention och hon kom fram till att de metoder som användes vid bedömningen av riskgrupper inte var tillräckliga för att förebygga självmord och självmordsförsök. Andra behandlingsmodeller behövdes.

Ruth Ettlingers engagemang för psykiatrin gick hand i hand med ett politiskt, i Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK; nuvarande Vänsterpartiet, V). Hon var också medlem i föreningen Socialistiska läkare. Som landstingsledamot drev Ruth Ettlinger omsorgsfrågor. När hon påbörjade sin karriär i landstinget var hon redan etablerad som en ledande och den mest kända psykiatrikern inom suicidprevention. Hennes kollegor har framhållit att hon aldrig drog nytta av sin yrkesmässiga status. Ruth Ettlinger stod i första ledet för att delta i det politiska basarbetet.

År 1977 skrev hon en motion som ledde fram till att en utredning tillsattes – Kris och suicidutredningen. Utredningen var den första i sitt slag som lade fram ett socialpsykiatriskt perspektiv på självmord och andra kriser och överlämnades till Förvaltningsutskottet i september 1980. Den kom att få en stor betydelse eftersom den resulterade i två kunskapscentrum vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet – Nationell Prevention av Suicid och Psykisk Ohälsa (NASP) och Kris- och katastrofpsykologi (CeFAM). Förutom de två centrumbildningarna resulterade utredningen också i särskilda utbildningsprogram för all personal inom vårdyrket och att varje akutmottagning skulle ha 24 timmars kuratorbemanning.

Tidigt i sin karriär, 1960, var Ruth Ettlinger en av grundarna av International Association for Suicide Prevention (IASP) som idag är ett internationellt forum för forskare inom suicidprevention. Vid sidan av sitt arbete var hon också en aktiv skribent i Läkartidningen. Under hela sin yrkeskarriär var Ruth Ettlinger en förgrundsgestalt inom det suicidpreventiva arbetet både inom och utom psykiatrin. Förutom de många insatser hon gjorde inom politiken var hon också med om att bygga upp den suicidpreventiva forskningen såväl i Sverige som utanför Sveriges gränser. År 1995 skänkte Ruth Ettlinger en stor del av sin boksamling till NASP som inrättade ett bibliotek i hennes namn. Biblioteket är viktigt för alla som önskar fördjupa sig i den suicidologiska forskningen.

Under stora delar av sitt vuxna liv bodde Ruth Ettlinger på Södermalm tillsammans med sin partner Karin Hellgren. Karin Hellgren gick bort år 1993 efter en tids sjukdom. Ruth Ettlinger avled 16 år senare, 2009.


Frida Wikström


Publicerat 2021-03-16Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ruth Vilhelmina Ettlinger, www.skbl.se/sv/artikel/RuthEttlinger, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Frida Wikström), hämtad 2024-06-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Jeanette Sara Ettlinger, född Philip
 • Far: Jacob Ettlinger
 • Syster: Camilla Rachel Ettlinger, gift Hollander
fler ...


Utbildning

fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Vikarierande läkare, Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem
 • Ideellt arbete: Ledamot, suppleant, Stockholms barnavårdsnämnd
 • Yrke: Läkare, Långholmens rättspsykiatriska avdelning
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Eva Zetterberg
 • Kollega: Katarina Lüning
 • Mentor: Jan-Otto Ottosson


Organisationer

 • Svenska Clartéförbundet (Clarté)
  Medlem
 • International Association for Suicide Prevention (IASP)
  Medgrundare
 • Svenska Psykiatriska Föreningen
  Hedersledamot
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Björk, Kaj, 'Clartés julfest 1938', Arbetarhistoria, 2015:3, s. 46-48 (Hämtad 2021-03-16)

 • Ettlinger, Ruth, Evaluation of suicide prevention after attempted suicide, Munksgaard, Diss. Göteborg : Univ., Copenhagen, 1975

 • Hultman, Maja, 'Staging the Jewish bourgeois home: women as consumers and producers of diverse public spaces in Stockholm at the beginning of the twentieth century', Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish studies, 2020(31):1, s. 7–22

 • Ruthigt och randigt: en hyllning till Ruth Ettlinger : 80 år den 10 december 2000, 2000

 • Thor Tureby, Malin, 'Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930-och 1940-talen', Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 2019(30):2, s. 3–26Vidare referenser

Litteratur
 • Ettlinger, Ruth, 'Direkt och indirekt självdestruktivitet hos äldre', Socialmedicinsk tidskrift, 1983:3, s. 179-182Ruth Ettlinger. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Ruth Ettlinger. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Forskare Läkare Psykiatri