Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Rigmor Kay von Euler

1914-11-141990-03-19

Sveriges första barnombudsman, politiker

Rigmor von Euler var en pionjär i fråga om barns rättigheter och psykosociala välbefinnande. Hon var Sveriges första barnombudsman.

Rigmor von Euler föddes 1914 och växte upp i Värmland som dotter till en jägmästare. Hon studerade i Stockholm, där hon först tog en ingenjörsexamen vid Stockholms Tekniska Institut 1935 och två år senare en socionomexamen. Hon gifte sig 1943 med Rolf von Euler. Han arbetade som administrativ chef vid bland annat Uddeholms AB och Nordmark–Klarälvens Järnvägar. Som nygift och som småbarnsmor bodde hon i Hagfors. År 1957 avancerade hennes man till personalchef vid Scania-Vabis i Södertälje.

Rigmor von Euler verkade på flera olika arenor, yrkesmässigt som skolkurator i Stockholm, politiskt som folkpartistisk ledamot i Södertälje stadsfullmäktige och ledamot av Stockholms läns landsting. Hon var även engagerad i Rädda Barnen. År 1973 anställdes hon som Sveriges första barnombudsman av Rädda Barnens Riksförbund. Hon var även internationellt verksam som ordförande i den svenska sektionen av Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire (OMEP).

Under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet deltog Rigmor von Euler i flera statliga utredningar som handlade om att stärka barns rätt till en god psykosocial uppväxt utan aga, med möjligheter till hemspråksundervisning och en välfungerande barnomsorg. Det gällde utredningar om barnolycksfall 1977–1979, som sakkunnig i en utredning om barns rätt 1977– 1983 och som ordförande i en utredning om språkminoriteter i förskolan 1979–1982.

Rigmor von Eulers verksamhet som pionjär vad gällde barns rättigheter skedde i hög grad genom hennes engagemang i Rädda Barnen, som redan 1923 hade antagit en deklaration om barns rättigheter.

Rigmor von Euler dog i Stockholm 1990.


Ann-Katrin Hatje


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Rigmor Kay von Euler, www.skbl.se/sv/artikel/RigmorvonEuler, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ann-Katrin Hatje), hämtad 2024-07-14.
Övriga namn

  Flicknamn: Danielsson
  Alternativ namnform: von Euler-Chelpin


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Margareta Katarina Waern Kay
 • Far: Carl August Danielsson
 • Bror: Jan Carl Olof Danielsson
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Ingenjörsexamen, Stockholms Tekniska Institut
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Socionomexamen


Verksamhet

 • Yrke: Tjänsteman vid Yrkesinspektionen
 • Yrke: Skolkurator
 • Ideellt arbete: Ledamot, Södertälje stadsfullmäktige, för Folkpartiet (FP)
fler ...


Organisationer

 • Folkpartiet (FP, nuvarande Liberalerna)
  Medlem, stadsfullmäktigeledamot, Södertälje
 • Rädda Barnen
  Medlem
 • Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire (OMEP)
  Ordförande, svenska sektionen


Bostadsorter

 • Födelseort: Geijersholm
 • Geijersholm
 • Stockholm
fler ...


Källor

Uppslagsverk


Vidare referenser

Litteratur
 • Euler, Rigmor von, Om att barn far illa, Bibliotekstjänst, Lund, 1976