Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ragnhild Wahlborg

1911-02-031983-05-02

Sjuksköterska

Ragnhild Wahlborg var sjuksköterska och kallades “Etiopiens ängel” för sin insats mot spetälskan.

Ragnhild Wahlborg föddes 1911 i Gävle som näst yngsta barnet i en syskonskara om elva. Hennes föräldrar var Vendla Dorigenia Wahlborg, född Askerlund, och John Wahlborg som var baptistpastor och författare. Familjen flyttade flera gånger med anledning av att fadern tjänstgjorde i olika församlingar. Han dog 1926 i influensa under en resa till USA. Modern levde till 1961.

Ragnhild Wahlborg var utbildad sjuksköterska och fick en tjänst med tvåårskontrakt på sjukhuset Haile Selassie i Addis Abeba i Etiopien. Landet genomgick vid tiden en omfattande modernisering och utländska yrkesmänniskor, däribland många svenskar, anlitades för att utveckla bl a sjukvården, industrierna och polis- och militärväsendet. Ragnhild Wahlborgs avresedag ägde rum i mitten av januari år 1949. I sjukhusets laboratorium blev Ragnhild Wahlborg bekant med en mängd, för henne, nya sjukdomar. En av dem, spetälska, väckte hennes intresse. Hennes tvåårskontrakt förlängdes och hon fick tillfälle att besöka Princess Zenebework Memorial Hospital (senare Addis Abeba Leprosy Hospital), ett sjukhus specifikt för personer med spetälska. Flera tusen sökte vård och köerna ringlade långa. Detta sjukhus blev Ragnhild Wahlborgs arbetsplats under många år. Här förde hon inte bara kampen mot sjukdomen utan också mot fattigdomen. År 1955 skrev hon hem till en av sina systrar och beklagade sig över situationen, det rådde brist på allt och hon bad om familjens hjälp. Det kom flera donationer, från både Sverige och andra länder, och genom henne fick byn där hon bodde bland annat vattentillförsel.

Under sin tid i Etiopien arbetade Ragnhild Wahlborg även som gymnastiklärare på en flickskola. Det var en tjänst som hon egentligen inte var formellt kvalificerad för, men hon hade femton års medlemskap i Svenska gymnastikförbundet bakom sig.

År 1975 utgavs Ragnhild Wahlborgs självbiografiska bok Mina tio år i en lepraby. I boken beskrivs händelserna i byn, patienterna, kollegorna och omvärldens engagemang. Men hon framförde också kritik mot en del män hon mött som hade skygglappar och bara ville klättra i karriären. “Är det för att jag är kvinna som jag såg omgivningen på ett annorlunda sätt än männen?”, frågar hon sig i boken.

Ragnhild Wahlborg avled i Stockholm 1983. Hon är begravd på Gamla kyrkogården i Gävle.


Camilla Bergvall


Publicerat 2021-02-25Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ragnhild Wahlborg, www.skbl.se/sv/artikel/RagnhildWahlborg0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-06-22.
Övriga namn

  Smeknamn: Rankan, Etiopiens ängel


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Vendla Dorigenia Wahlborg, född Askerlund
 • Far: Johan August Wahlborg
 • Bror: Rudolf Wahlborg
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, : Sjuksköterskeutbildning


Verksamhet

 • Yrke: Laboratoriesjuksköterska
 • Yrke: Laboratoriesjuksköterska, Haile Selassie hospital, Princess Zenebework Memorial Hospital (senare Addis Abeba Leprosy Hospital)
 • Yrke: Gymnastiklärare


Organisationer

 • Svenska gymnastikförbundet
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Gävle
 • Gävle
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Wahlborg, Ragnhild, Mina tio år i en lepraby, Harrier, Vällingby, 1975Vidare referenser

Litteratur
 • Halldin Norberg, Viveca, Swedes in Haile Selassie's Ethiopia, 1924-1952: a study in early development co-operation, Univ., Diss. Uppsala : Univ,Uppsala, 1977

 • 'Solgården ett hem för leprabarn: Rädda barnen hjälper med 50.000', Sölvesborgstidningen, 1961-01-02

 • 'Svensk sjuksköterska tio år bland spetälska', Expressen, 1958-09-25

 • Öste, Sven, 'Svensk sköterska bland spetälska', Dagens Nyheter, 1959-11-27