Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Margareta Slots (Margareta Cabiljau)

?1669

Godsägare, kunglig mätress

Margareta Slots, född Cabiljau, var under en kortare tid vid mitten av 1610-talet Gustav II Adolfs älskarinna. De fick en son som erkändes av kungen. Sonen fick namnet Gustaf och adlades till Gustaf Gustafsson af Wasaborg.

Margareta Slots var dotter till Maria van Leest och affärsmannen och borgmästaren Abraham Cabiljau från Nederländerna. Föräldrarna tillhörde den relativt stora grupp affärsidkare som invandrade till Sverige under 1600-talet och framgångsrikt etablerade sig.

Eftersom föräldrarna kom till Sverige 1607 och Margareta Slots hade ett förhållande med Gustav II Adolf 1615 bör hon ha varit född senast 1600. Vissa uppgifter säger att hon föddes 1595. År 1615 var hon gift med sin första man, en holländsk fortifikationsofficer vid namn Andries Serssander. Han dog dock samma år vid Pskov som då belägrades av svenska trupper under ledning av Henrik Horn och Gustav II Adolf. Det var sannolikt där som Margareta Slots inledde ett förhållande med kungen. Hur de möttes eller hur länge förhållandet pågick saknas det uppgifter om. Av allt att döma varade det endast en kortare tid.

Den 24 maj 1616 födde Margareta Slots sonen Gustaf och Gustav II Adolf erkände faderskapet. Margareta Slots fick några gårdar i Kalmar som hon kunde sälja för att betala sin döde mans skulder, och likaså fick hon ett underhåll från hovstaten för att kunna försörja sig och sin son.

Någon gång mellan det att hennes första man dog och 1619, då hon ingick äktenskap med fyrverkaren Jacob Trellow, var hon gift med pappersmakaren Arendt Slots från Nederländerna. Hur de två träffades och i vilken mån äktenskapet var arrangerat eller när Arendt Slots dog är oklart. Fler uppgifter finns däremot om det äktenskap hon ingick 1619. I samband med det fick hon och hennes man som kunglig donation gården Benhammar (numera Stora Benhamra) i Vada socken i Vallentuna.

År 1625 åtalades Margareta Slots för dråp på en lägre ämbetsman. Ämbetsmannen dödades av hennes anställda i hennes närvaro och hon ansågs ha legat bakom dådet. Ämbetsmannen hade retat upp Margareta Slots genom att kräva panter av hennes underlydande bönder för att de försummat sina väghållningsskyldigheter. Hon erkände brottet och saken hänsköts till kungen. Hur ärendet avslutades är oklart. Margareta Slots tycks ha levt den återstående delen av sitt liv på Benhammar gård.

Sonen Gustaf påbörjade studier vid Uppsala universitet år 1626 och efter Gustav II Adolfs död 1632 blev rikskanslern Axel Oxenstierna hans förmyndare. Han adlades 1637 och utnämndes till både friherre och greve 1646. Samma år utsågs han till riksråd men drottning Kristina hade inte stort förtroende för honom. 1652 flyttade han till Tyskland, där han dog året därpå. Han gjorde en framgångsrik karriär, vilket till stora delar får tillskrivas det faktum att han var kungens son.

Margareta Slots personliga historia är känd för att hon födde en son till Gustav II Adolf. Hon är därmed ett exempel på hur pragmatiskt och i viss mån tolerant man i äldre tid såg på utomäktenskapliga relationer inom de högre samhällsklasserna.

Margareta Slots avled 1669 och hennes grav finns i Vada kyrka i Uppland.


Svante Norrhem


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Margareta Slots, www.skbl.se/sv/artikel/MargaretaSlots, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Svante Norrhem), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Cabiljau, Margareta


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Maria Van Leest
 • Far: Abraham Cabiljau
 • Bror: Johan Cabiljau
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Godsägare


Kontakter

 • Kärleksrelation: Gustav II Adolf, kung
 • Vän: Axel Oxenstierna


Bostadsorter

 • Nederländerna
 • Stora Benhamra
 • Dödsort: Stora Benhamra


Källor

Uppslagsverk