Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Margareta Dagmar Kjellberg

1916-02-032005-09-10

Vissångare, programledare

Margareta Kjellberg var en svensk vissångerska, känd för sina tolkningar av visor till eget gitarrackompanjemang.

Margareta Kjellberg föddes 1916 i Nyadal vid Höga kusten, men växte upp i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Familjen bodde också under en tid i England. Som barn fick hon periodvis vara hos sina farföräldrar på godset Storeberg i Västergötland. Där tog hon intryck av det musicerande som ägde rum. Kvinnorna som arbetade på godset sjöng visor och skillingtrycksvisor i en äldre sång- och framförandestil. Hon lärde sig både texterna, melodierna och sättet att sjunga. Av de yngre pigorna lärde hon sig också enklare ackompanjemang på gitarr. Vistelsen innebar även att hon lärde sig tala den västgötska dialekten.

Margareta Kjellberg medverkade i radio första gången 1931, men den egentliga debuten som sångerska skedde 1935 i samband med Kar de Mummas revy på Blanche. Samma år gjorde hon sin första grammofoninspelning och sjöng sedan regelbundet i radio. Till hennes stora succéer hörde Flickorna i Småland, Under takåsarna i Paris och rader av skillingtrycksvisor. Före andra världskriget sjöng hon också med den brittiske pianisten och orkesterledaren Jack Hyltons orkester, vars storband var den förnämsta förebilden för svenska dansorkestrar.

Margareta Kjellberg gifte sig 1937 med sjöofficeren Carl Lundqvist. Paret bodde några år i Karlskrona innan de återvände till Stockholm. Margareta Kjellberg framträdde under de följande åren i en rad olika sammanhang, ofta med visor, men framför allt med den tidens schlagermelodier. Folkparkerna var den huvudsakliga scenen och under 36 år turnerade hon runt om i landet. På 1930-talet sågs hon i några filmer, bland andra 33.333, 1936, och Goda vänner och trogna grannar, 1938.

Margareta Kjellberg valdes in i Visans vänner 1938 och blev jämte Karin Juel den första kvinnan i samfundet, som bildats två år tidigare av bland andra Evert Taube. Visans vänner var en mötesplats för visdiktare, vissångare, musikanter och konstnärer och en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte.

Margareta Kjellberg blev känd för sina vistolkningar, som hon ofta själv ackompanjerade på gitarr. Hennes repertoar var ansenlig och omfattade allt från barnvisor till folkvisor och folkliga visor och schlagers. Hennes visor i Examen i Djurskolan, 1942, var en nyskriven produktion riktad direkt till barn med barnvisor i schlagerstil. Den byggde på medverkan av systern Marianne Kjellberg som skickligt härmade olika djur. Margareta Kjellberg gjorde flera skivinspelningar för barnpubliken, bland annat Svansen på Skansen-chimpansen. Hon var sagoberätterskan mamma Maggie i familjeprogrammet Sigges Cirkus, 1956–1959, det allra första TV-programmet för barn, med Sigge Fürst som clown.

På 1960-talet inbjöds hon att turnera i Nordamerika och gjorde två längre turnéer med konsertframträdanden bland annat i svensk-bygderna, där repertoaren framför allt var inriktad på äldre visor. Hennes distinkta och osentimentala sätt att föredra skillingtrycksvisorna fascinerade även en yngre generation som gärna såg henne som medverkande på visklubbar och visfestivaler. Så sent som 2004 var hon fortfarande aktiv i viskretsar, trots sin höga ålder.

För den bredare publiken blev hon känd som historieberättare då hon tillsammans med Ewert Ljusberg svarade för TV-programmet Har du hört den förut?, 1983–1996. Där fortsatte hon att berätta historier av den typ som både fadern och farmodern hade berättat och som hon själv tidigare ofta berättat i samband med sina konsertframträdanden.

Margareta Kjellberg dog i Stockholm 2005. Henne grav finns på Norra begravningsplatsen i Solna.


Christina Mattsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Margareta Dagmar Kjellberg, www.skbl.se/sv/artikel/MargaretaKjellberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Christina Mattsson), hämtad 2024-06-14.
Övriga namn

  Gift: Lundqvist


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Gerda Vilhelmina Kjellberg, född Belfrage
 • Far: Jonas Edvard Gunnar Kjellberg
 • Bror: Claes Kjellberg
fler ...


Utbildning

 • Övrigt, : Skolgång bl a i London och Saltsjöbaden


Verksamhet

 • Yrke: Vis- och schlagersångare, bl a revyer, radio och skivinspelningar
 • Yrke: Programledare, historieberättare, SVT:s "Har du hört den förut?"


Kontakter

 • Vän: Barbro Hjort af Ornäs
 • Vän: Peder Swan
 • Vän: Ulf Peder Olrog
fler ...


Organisationer

 • Samfundet Visans vänner
  Medlem
 • Nya konstnärsgillet
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Nyadal
 • Nyadal
 • Saltsjöbaden
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Hellbom, Thorleif, 'Med en sång genom livet: 80-åriga Margareta Kjellberg lika aktiv som någonsin', Dagens Nyheter, 1996-01-31 (Hämtad 2017-11-15)

 • Paulsson, Kajsa, 'Bland skillingtrycksvisor och barnschlagrar: Margareta Kjellberg som vissångerska och grammofonartist', Frispel : festskrift till Olle Edström / [redigerad av Alf Björnberg...]., S. 611-625, 2005

 • Visans gyllene tid, Four Leaf Clover, Sundbyberg, 2005Vidare referenser