Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sigrid Maria (Maja) Andersson Wirde

1873-11-141952-02-11

Textilkonstnär

Maja Andersson Wirde var en av de ledande svenska textilkonstnärerna under 1900-talets första hälft.

Maja Andersson Wirde föddes som Sigrid Maria Andersson men kom tidigt att kallas för Maja. Under 1920-talet tog hon efternamnet Wirde, liksom flera av hennes syskon. Därför benämns hon i litteraturen såväl som Maria Andersson, Maja Andersson, Maja Andersson Wirde samt Maja Wirde.

Maja Andersson Wirde föddes i Ramkvilla i Småland 1873 och växte upp som ett av åtta syskon i en prästfamilj. Fadern hette Carl August Andersson och modern Carolina Sandberg. När Maja Andersson Wirde var i 10-årsåldern flyttade familjen till Karlskrona, där hon gick i läroverk. År 1893 flyttade familjen igen, denna gång till Algutsboda, där fadern fått tjänst som kyrkoherde. Maja Andersson Wirde visade tidigt konstnärliga anlag och 1897 påbörjade hon sina studier vid Högre Konstindustriella Skolan, nuvarande Konstfack, i Stockholm, för att bli teckningslärare. Redan under studietiden företog hon flera resor utomlands. Hon besökte bland annat London både 1898–1899 och 1901 samt Italien 1902.

Efter avslutad utbildning arbetade Maja Andersson Wirde en kort period som teckningslärare vid Stockholms stads folkskolor innan hon anställdes som mönsterriterska på Handarbetets Vänner år 1907. Där kom hon att stanna i drygt 20 år. Det tidiga 1900-talet var en viktig period inom svensk textilkonst. En brytning från de mer traditionella mönstren skedde nu. Mönstren fick ett alltmer konstnärligt uttryck, inspirerat av trender som förekom inom övriga konstarter. Handarbetets Vänner var en av de viktigaste aktörerna inom den textila konstens utveckling. Maja Andersson Wirde blev här kollega med bland andra Maja Sjöström, Carin Wästberg och Agda Österberg. Under åren på Handarbetets Vänner ritade hon ett stort antal verk till privatpersoner, såväl som till kyrkliga och offentliga beställare. Ett av de tidigaste större uppdragen hon fick var att rita ett antependium till Lunds domkyrka 1909. Antependiet ställdes även ut på den stora Stockholmsutställningen 1909. Bland hennes viktigaste arbeten under åren på Handarbetets Vänner märks mattorna till Stockholms rådhus 1915, mattorna till det nybyggda Patent- och registreringsverket 1920 samt textilier och mattor till Svenska Amerika liniens fartyg M/S Kungsholm. Till Stockholms rådhus komponerade hon bland annat den största matta som då hade producerats i Sverige. Mattan till Magistratens plenisal mätte hela elva gånger fyra meter. Till Patent- och registreringsverket komponerade hon sju av de totalt nio mattor som beställdes, bland annat en stor matta till generaldirektörens rum. Den textila inredningen till flaggskeppet M/S Kungsholm var uppdelad på flera olika företag, varav Handarbetets Vänner var ett. Maja Andersson Wirde komponerade förutom möbeltyg även flera flossamattor, en flygelmatta samt fyra cirkelrunda mattor till musiksalongen.

Under hela sin tid på Handarbetets Vänner medverkade Maja Andersson Wirde i de många utställningar som föreningen anordnade eller deltog i. De stora konst- och industriutställningarna som anordnades omkring sekelskiftet 1900 gav viktiga möjligheter för företag, konstnärer och föreningar att visa upp sig inför en stor publik. Förutom Stockholmsutställningen 1909 var Maja Andersson Wirde bland annat representerad vid Baltiska utställningen i Malmö 1914, Textilmötet i Stockholm 1920, Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, Världsutställningen i Paris 1925, utställningen av svenskt konsthantverk i New York 1927 samt Stockholmsutställningen 1930. Vid flera av utställningarna erhöll hon dessutom priser och utmärkelser.

Maja Andersson Wirde slutade på Handarbetets Vänner 1929 för att börja arbeta på Cranbrook Academy of Art, beläget utanför Detroit i Michigan, USA. Vid Cranbrook arbetade hon med att förse de olika byggnaderna med textilier, samt att förestå vävateljén vid Studio Loja Saarinen. Konsthantverkaren Loja Saarinen valde att enbart anställa svenska konstnärer och väverskor i sin studio. Maja Andersson Wirde var ansvarig för Saarinens vävateljé men höll även kurser i textil design och vävning. Under åren i Cranbrook stod hon på sin konstnärliga höjdpunkt och hennes verk från den här tiden är av mycket hög klass. Ett av de första uppdrag som vävateljén fick var att förse den nyuppförda flickskolan Kingswood School med textilier. Här fick Maja Andersson Wirde ett stort ansvar vad det gällde den textila utformningen och ritade ett flertal mattor, gardiner och möbeltyger för byggnadens olika rum. Även till Eliel och Loja Saarinens privata hem ritade hon ett antal mattor. Tyvärr påverkade depressionen Cranbrooks ekonomi och tvingade konsthantverksavdelningarna att stänga sina ateljéer. År 1933 återvände Maja Andersson Wirde till Sverige.

Efter återkomsten till Sverige slog Maja Andersson Wirde sig ned i sin gamla hembygd i Algutsboda. Efter några år startade hon, tillsammans med textilkonstnären Sigrid Synnergren, företaget Södra Sveriges Kyrkliga Textil (SSKT). Företaget kom att bli mycket framgångsrikt och försåg många av kyrkorna i Skåne och Småland med framför allt antependier och mässhakar. Under den mest framgångsrika perioden hade man cirka 20 anställda brodöser och väverskor i verkstäderna i Algutsboda och i Lund. Behovet var stort, då användandet av de kyrkliga textilierna förändrades och kom att bli alltmer färgorienterat, samtidigt som det fanns relativt få företag som framställde kyrkliga textilier av hög kvalitet. Maja Andersson Wirde ritade omkring 20 antependier, 25 mässhakar, fyra altarbrun och fyra mattor för SSKT. Dessutom vävdes många av tygerna upp i den vävstuga, som hon lät uppföra på tomten.

Maja Andersson Wirde gifte sig aldrig och fick inga barn. Hon avled den 11 februari 1952, 78 år gammal.


Marie Andersson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Sigrid Maria (Maja) Andersson Wirde, www.skbl.se/sv/artikel/MajaAnderssonWirde, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Marie Andersson), hämtad 2024-06-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Andersson, till 1920-talet


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Carolina Andersson, född Sandberg
 • Far: Carl August Andersson
 • Syster: Katharina Andersson, gift Holmberg
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Karlskrona


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, teckningslärare, Stockholms stads folkskolor
 • Yrke: Textilkonstnär, mönsterkonstruktör, Handarbetets Vänner
 • Yrke: Textilkonstnär, vävlärare, föreståndare för vävateljén, Studio Loja Saarinen (Cranbrook Academy of Art)
 • Yrke: Textilkonstnär, medgrundare och innehavare av Södra Sveriges Kyrkliga Textil (SSKT)


Kontakter

 • Kollega: Carin Wästberg
 • Kollega: Maja Sjöström
 • Kollega: Agda Österberg
fler ...


Organisationer

 • Sällskapet Nya Idun
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Ramkvilla
 • Ramkvilla
 • Karlskrona
fler ...


Källor

Litteratur
 • Andersson, Marie, Trådar ur ett liv: textilkonstnären Maja Andersson Wirde, Läs-idé, Trosa, 2016Vidare referenser