Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maj Kerstin Bylock

1931-03-212019-08-18

Författare

Maj Bylock var författare och en av de största berättarna. Hon gjorde svensk historia levande i sina banbrytande romaner.

Maj Bylock föddes i Visby 1931, och växte upp i Hemse. Fadern Nils Andersson, distriktsveterinär, berättade för henne hur det var förr. Hans berättelser och tidsandan under andra världskriget präglade hennes uppväxt. År 1943 flyttade familjen till Värmland. Om sin äventyrliga barndom på Gotland samt den första tiden i Karlstad berättar Maj Bylock humoristiskt i tre böcker.

Maj Bylock gifte sig med Olov Bylock, med vilken hon fick två barn. Olov Bylock var av vallonsläkt, vilket har satt spår i en del av hennes författarskap. Tillsammans gjorde makarna ett stort antal resor, vilket gjorde avtryck i Maj Bylocks böcker. Olov och Maj Bylock hade en stor gemenskap, kunskap om varandras yrkesliv och samrådde i många frågor. De bodde i Karlstad i en vacker villa med utsikt över Klarälven.

Drömyrket var folkskollärare, och hon tog sin examen i Göteborg 1953. Fram till 1961 undervisade hon i ett flertal ämnen. Snart insåg hon att läroböckerna behövde förändras. De innehöll enbart fakta och inga berättelser där historien blev levande som i hennes pappas berättelser. Berättelser behövdes för att skapa intresse för livet och människorna förr. År 1961 debuterade Maj Bylock med Morgonsamlingar. Hon började även skriva läroböcker, ett stort antal i religionskunskap, naturkunskap och framförallt historia. Berättelsen blev central och invävd i denna gavs historien liv.

Maj Bylocks första skönlitterära böcker riktar sig mot yngre barn. Äventyret med Grodan som skrevs 1969, vann pris och blev en av de mer spridda böckerna. Barndomsskildringar är ett genomgående tema i det författarskap som därefter följde. De tre böckerna om Micke och Hemliga Jansson, 1987—1990, är ömsinta vardagsskildringar som utspelar sig på västkusten. För ”börja-läsa”– åldern skrev hon senare Tigern Lisa och Monstret med tre påföljande titlar, 1997—1998. Hon skrev också diktsamlingar för barn. Under åren 1987—1991 skrev hon tre självbiografiska böcker med gotlandsmotiv: Karusell och kärleksbrev, Dynamit och hallonbåtar samt Dödskallar och hjärtesår för mellanåren.

De tre titlarna Solstenen, Månringen och Stjärnhavet, utgivna 1983 —1985, utgör tillsammans en skickligt komponerad skildring av medeltida gotländsk bondemiljö med bröderna Dan och Jakob i centrum. Berättelsen om Dans karaktärsdaning och Jakobs utanförskap är fortfarande aktuell och har även blivit musikal. Böckerna kan sägas utgöra starten på Maj Bylocks historiska tidsskildringar.

Maj Bylocks stora insats var i genren historisk skönlitteratur, som tack vare hennes stora förmåga att levandegöra historien aldrig går ur tiden. Böckerna om valloner, migranter, såväl som av häxtiden i Sverige, kelter och olika tidsperioder är hennes stora gåva till våra barn och ungdomar. Skönlitterära böcker om historiska händelser kan bibringa barn och ungdomar historiemedvetande och historisk kunskap lika bra och ibland mer effektivt än läroböcker. Detta visste Maj Bylock tidigt och använde erfarenheter från läroboksskrivandet i skönlitteraturen.

Under 1980-talet arbetade Maj Bylock aktivt i två kvinnoorganisationer. Soroptimisterna i Sverige var en, vilken verkar för att stärka kvinnor globalt, nationell och lokalt. Den andra var Inner Wheel Sverige, som värnar om vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse i samråd med Unicef. Hon var också styrelsemedlem i barn- och ungdomslitteratursektionen av Sveriges Författarförbund i 15 år.

Att ge barn och ungdomar förebilder är centralt i Maj Bylocks böcker. Liksom vännen Astrid Lindgren skrev Maj Bylock ofta om självständiga barn. Hon har berättat att flickor frågade henne varför det fanns så få historiska böcker med flickor i huvudrollen. Denna fråga tog hon på allvar. På 1990-talet initierade Maj Bylock berättelser om flickor med ”empowerment”, det vill säga flickor som var självbemyndigade. I hennes böcker är flickor och kvinnor skildrade med blick för deras inre utveckling, som medskapare av det historiska skeendet och som förgrundsgestalter i en ny tid. I detta sammanhang publicerade hon Drakskeppstrilogin efter egen grundforskning. Parallellt arbetade hon med Häxserien.

Mycket lästa är böckerna Drakskeppet, Det gyllne svärdet och Borgen i fjärran, 1996—1997, som handlar om vikingatiden men också har en effektiv koppling till vår tids migration. Trilogin berättar om relationer, vänskap och kärlek i en historisk tid. I en intervju i tidskriften Opsis Kalopsis förklarar Maj Bylock:

"Jag tycker att historia är fascinerande. Det är viktigt för barn att få veta hur det var förr, för att få referensramar till sina egna liv. Det finns också mycket i gammal tid som hjälper mig att berätta om det som händer i nutiden. Jag speglar nutiden både fakta- och idémässigt i de historiska skildringarna. […] Man kan skala bort oväsentligheter för att ta fram mänskliga problem som är tidlösa och allmängiltiga."

Skönlitterär text är särskilt effektiv för att lyfta fram tidlösa och mänskliga problem, skriver Maj Bylock. Genom att läsa om migration i Drakskeppet kan läsaren få inblick i flera miljöer och jämföra med dagens migration. Det finns möjlighet att identifiera sig med karaktärerna i Drakskeppet vare sig man är född i Sverige, har föräldrar som har flyttat till Sverige eller om man har kommit hit med sin familj nyligen. Drakskeppet visar dessutom de positiva effekterna av att tro på sin egen förmåga.

Häxserien visar ett kvinnligt perspektiv. Under sin tid som lärare i Hagfors och Nor fick Maj Bylock kunskap om Värmlands skogar, myrar och ödemarker. Ett rättsprotokoll från 1600–talet gav idén till Häxprovet som kom ut 1989. Flickan Anneli rymmer till skogs, när hon tror att hon är skuld till att syskonen brunnit inne. Hon tas om hand av Ylva, en läkekunnig kvinna som för sina kunskapers skull stämplas som häxa. Temat om kunniga, kloka och upplysta kvinnor som omgivningen är rädda för går rakt in i vår samtid. Övriga böcker i serien är Häxans dotter, Häxpojken, Häxguldet, Häxkatten, Häxbrygden och Häxdoktorn, publicerade 1989—1998. Serien skildrar 1600–talet och delar av 1700–talet i olika delar av Sverige, i de senare böckerna Stockholm, Uppsala och Karlstad. Utöver historisk tidsskildring är dessa böcker även socialhistoriska.

Vallonserien sträcker sig över lång tid på temat migration. Flykten till Järnets land, Den svartes hemlighet, Spöket på Örneborg och Klockan och Döden, 1999—2002, handlar om vallonernas invandring och liv i Sverige. Temat återkommer i Marie och Mårten i Nya Världen, Blå Molnets gåva samt Celine och drottningen, 2003—2005. Tvillingarna Jean och Marie lämnar tillsammans med sina föräldrar Vallonien för att börja ett nytt liv vid ett bruk i Bergslagen. Maj Bylock visar på invandrarfientlig misstänksamhet mellan de nyinflyttade och de bofasta. Läsaren kan följa generationerna genom århundradena där både pojkars och flickors möjligheter visas.

Vid sidan av eget författarskap återberättade Maj Bylock även ett stort antal av världslitteraturens klassiker mellan 1995 och 2008, med början i Onkel Toms stuga. Avsikten var att göra dem tillgängliga för yngre läsare och att medverka till att ett rikt, internationellt kulturarv förs vidare. Klassikerna är kraftigt omarbetade men har kvar den viktiga intrigen och kontexten.

Trilogin om kelterna är Maj Bylocks sista stora verk. I Fågelprinsen, Häst med gyllne hovar och Dimmornas ö , 2007—2009 berättas kelternas historia genom två ungdomars liv på 400-talet före vår tideräkning. För vuxna finns bland andra De sjunkna skeppens vik, 1980, som är en kristen allegori. Maj Bylock har också skrivit psalm 524 i Den svenska psalmboken, manus, kåserier samt librettot till musikalen Solstenen, 1992. Hennes böcker har översatts till flera språk.

Maj Bylock var en av de största svenska barn- och ungdomsboksförfattarna under 1900–talet och in i 2000–talet. Hennes arbetsförmåga resulterade i en stor produktion i många aktuella ämnen av tidlös karaktär. Vid författarbesök i skolor visade Maj Bylock att hon inte enbart var en duktig berättare i skrift utan också en god muntlig berättare.

Maj Bylock fick genom åren flera priser, varav Astrid Lindgren-priset 1990 och Mårbackapriset år 2010 är två höjdpunkter. År 2006 blev hon hedersdoktor vid Karlstads universitet. Medaljen Litteris et Artibus, för vitterhet och konst, som utdelades av Konung Carl XVI Gustaf år 2009 bekräftar storheten i hennes författarskap och livsgärning.

Maj Bylock avled 2019 i en ålder av 88 år. Hon är begravd på Nyeds kyrkogård i Molkom, Värmland.


Mary Ingemansson


Publicerat 2020-05-14Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maj Kerstin Bylock, www.skbl.se/sv/artikel/MajKerstinBylock, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Mary Ingemansson), hämtad 2024-05-30.
Övriga namn

  Flicknamn: Andersson
  Pseudonym: Kerstin Block


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Vanda Vetsera Andersson, född Möller
 • Far: Nils Andersson
 • Bror: Lars Gustaf Andersson
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Folkskollärare, Kils folkskola, Edsvallaskolan, Vålbergsskolan
 • Yrke: Författare, läromedel, föredrag, dramatik och skönlitteratur


Kontakter

 • Kollega: Bertil Lunell
 • Kollega: Inger Sandberg
 • Kollega: Lars, kallad Lasse, Sandberg
 • Vän: Astrid Lindgren


Organisationer

 • Sveriges Författarförbund, SFF
  Styrelseledamot, barn- och ungdomssektionen
 • Soroptimist International
  Sekreterare, Soroptimisterna i Sverige
 • International Inner Wheel
  Vicepresident 1982–1983, president 1983–1984


Bostadsorter

 • Födelseort: Visby
 • Hemse
 • Karlstad
 • Dödsort: Karlstad


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Brown, Joanne & St. Clair, Nancy, Declarations of independence: empowered girls in young adult literature, 1990-2001, Scarecrow press, Lanham, Md, 2002

 • Dahlberg, Mats, 'Maj Bylock har avlidit', Nya Wermlandstidningen, 2019-09-07

 • Forsén, Ulla, Åtta författare för dig som är bokslukare, Bibliotekstjänst, Lund, 1993

 • Fransson, Birgitta, 'Varför skriver du historiska böcker?: Opsis ställde frågan till några aktuella författare', Opsis kalopsis, 1993:1, s. 16-21, 1993

 • Hallbäck, Elsa, 'Maj Bylock', Författare & illustratörer för barn och ungdom. 1, S. 262-276, 1998

 • Ingemansson, Mary, "Det kunde lika gärna ha hänt idag": Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna, Makadam förlag, Göteborg, 2010

 • Ingemansson, Mary, Efterord i Bylock, Maj, Drakskeppet: en trilogi, Stockhlm, En bok för alla, 2016-2018

 • Ingemansson, Mary, Lärande genom skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2020

 • Toijer-Nilsson, Ying, 77 svenskspråkiga barnboksförfattare, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1989Vidare referenserMaj Bylock, år okänt. Foto: Olov Bylock (bild i privat ägo)
Maj Bylock, år okänt. Foto: Olov Bylock (bild i privat ägo)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Författare