Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Magdalena Ribbing

1940-07-302017-09-29

Journalist, författare, etikettrådgivare

Magdalena Ribbing blev känd för den stora allmänheten främst under den senare delen av sin journalistkarriär, när hon fokuserade på frågor rörande stil och etikett, som folkvettsexpert, ett begrepp som hon själv myntade. I en frågespalt i Dagens Nyheter svarade hon på läsares frågor om hur regler i sällskapslivet bäst kan hanteras.

Magdalena Ribbing föddes 1940 i Oscars församling på Östermalm i Stockholm. Hon växte upp i ett borgerligt hem, med en far som var officer och en mor som var engagerad i lottarörelsen, och med tre systrar. De fyra systrarna var födda inom loppet av sex år. Det faktum att släkten Ribbing tillhör den allra äldsta svenska adeln präglade Magdalena Ribbings intresse för släkthistoria, men hon hyste också intresse för det judiska släktarvet på mödernet.

Efter avslutad skolgång på flickskola fick Magdalena Ribbing, 18 år gammal, sin första anställning som journalist, vid Vestmanlands Läns Tidning (VLT). År 1960 återvände hon till Stockholm tack vare en anställning på Åhlén & Åkerlund. Under de kommande tio åren var hon skribent på VeckoRevyn, Bonniers Månadstidning och Vecko-Journalen, innan hon 1970 övergick till dagstidningsjournalistik. Hon fick då en anställning vid Dagens Nyheter, de första åren som redigerare, och från 1976 som politisk reporter. Under åren 1984–1991 var hon ordförande i Föreningen Riksdagsjournalisterna. Tiden som politisk reporter utgjorde den längsta perioden i hennes journalistgärning. Under åren 1993–1999 var Magdalena Ribbing chef för avdelningen ”Namn och Nytt” i Dagens Nyheter. I bilagan ”På stan” hade hon alltsedan 1975 spalten ”Matpatrullen”, som betygsatte Stockholms restauranger, och som anses ha medverkat till att höja kvalitén på restaurangerna.

År 1981 ingick Magdalena Ribbing äktenskap med Thomas Hempel, även han politisk reporter, men på Sveriges Radio, som politisk kommentator och inrikeschef.

Efter sin pensionering från Dagens Nyheter 2000 fortsatte Magdalena Ribbing sin journalistiska bana som frilansskribent. Det var nu som hon slog igenom riktigt stort som ”folkvettsexpert” med sina råd om beteende medmänniskor emellan i den ovan nämnda frågespalten i Dagens Nyheter. Hon fortsatte därmed den gärning som hennes styvfarmor, Gerd Ribbing, hade utfört, också i Dagens Nyheter, under åren 1932–1966. Med signaturen Helena hade Gerd Ribbing bland annat en stående spalt, "Helenas syn på saken", om stil och etikett. Hon gav också ut flera böcker i ämnet.

Magdalena Ribbing medverkade även i radio och TV som kommentator vid exempelvis Nobelfesten och vid bröllop inom kungahuset, och hon var en flitig föreläsare inom sina speciella kunskapsområden, som umgängeskultur, släkthistoria, måltidstraditioner och smyckekonst. Vid två tillfällen, 1994 och 2000, var hon sommarpratare i Sveriges Radio.

I bibliografin återfinns en rad titlar inom de ämnen där hon hade expertkunskaper. Här följer ett urval: Smyckeboken, 1984, Lilla etikettboken: rätt och vänligt sätt för trevliga barn, 1992, Ätten Ribbing: 700 år i Sveriges historia, 1995, Smycken & silver för tsarer, drottningar och andra, 1996, Ja! allt om bröllop, från frieri till morgongåva, 2002, Den vackre kungamördaren Adolph Ludvig Ribbing: Ett 1700-talsliv , 2006, Det dukade bordet, 2008, Ringar – trohet, tillhörighet, glädje, 2010, Etikett på jobbet – bra att veta på kontoret, 2011.

Magdalena Ribbing var en föreningsmänniska med ett stort engagemang i föreningar och sällskap som hörde till hennes intresseområden. Förutom det ovan nämnda ordförandeskapet i Föreningen Riksdagsjournalisterna 1984–1991 var hon ordförande i Gastronomiska Akademiens Vänner, under hennes tid omvandlad till Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner (GMV) 2006–2011, och i Thielska Galleriets Vänner från 2014. Hon var vidare styrelseledamot i Livrustkammarens Vänner och medlem i Lilla Sällskapet. Hennes engagemang omfattade också Riddarhuset, där hon var aktiv bland annat som redaktör för dess tidskrift Arte et Marte, och Ribbingska släktföreningen, i vilken hon utnämndes till hedersledamot. De sista åren kantades av utmärkelser och priser: Gastronomiska Akademiens guldmedalj 2011, Begriplighetspriset 2011, St. Eriksmedaljen 2014, Stora retorikpriset 2017, Gulddrakens hederspris 2018 (postumt).

Magdalena Ribbing avled 2017 och fick sin sista viloplats i Minneslunden på Norra begravningsplatsen i Solna.


Katarina Ek-Nilsson


Publicerat 2020-11-10Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Magdalena Ribbing, www.skbl.se/sv/artikel/MagdalenaRibbing, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Katarina Ek-Nilsson), hämtad 2022-08-18.
Övriga namn

  Gift: Hempel
  Smeknamn: Magda


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Lilian Ribbing, född Thiel
 • Far: Pehr Ribbing
 • Syster: Christina Ribbing, gift Bonde
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Journalist, Vestmanlands Läns Tidning (VLT)
 • Yrke: Journalist, VeckoRevyn, Bonniers Månadstidning, Vecko-Journalen
 • Yrke: Journalist, Dagens Nyheter
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Gerd Ribbing, styvfarmor
 • Kollega: Sighsten Herrgård
 • Kollega: Alexandra Charles
 • Kollega: Anna Maria Corrazza Bildt


Organisationer

 • Föreningen Riksdagsjournalisterna
  Ordförande
 • Livrustkammarens Vänner
  Styrelseledamot
 • Gastronomiska Akademiens Vänner (nuvarande Gastronomiska Akademien och Måltidsakademiens Vänner)
  Ordförande
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Västerås
fler ...


Prizes/awardsKällor

Litteratur
 • Hedvall, Barbro, 'Hennes omkväde handlade om att visa hänsyn', Dagens Nyheter, 2017-09-30

 • 'Magdalena Ribbing, 1940-2017' [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 2017-10-01

 • 'Magdalena Ribbing, 1940-2017' [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 2017-10-18

 • 'Magdalena Ribbing, 1940-2017' [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 2017-10-26

 • Opitz, Caspar, 'Hon tog alltid sina läsare på stort allvar', Dagens Nyheter, 2017-09-30

 • Opitz, Caspar, 'Magdalena Ribbing är död', Dagens nyheter, 2017-09-29Vidare referenserMagdalena Ribbing under TV-sändningen av Prins Carl-Philips bröllop 2015. Foto: Frankie Fouganthin (Wikimedia Commons)
Magdalena Ribbing under TV-sändningen av Prins Carl-Philips bröllop 2015. Foto: Frankie Fouganthin (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1900-talet Adel Författare Journalister