Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Charlotta (Lotten) Johanna Jakobina von Plomgren

1831-10-131916-07-20

Försvarsaktivist, förbundsgrundare

Lotten von Plomgren var en central person inom Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar, en av de största kvinnoorganisationerna vid det förra sekelskiftet.

Lotten von Plomgren föddes 1831 vid kavalleriförbandet Livgardet till häst där hennes pappa, greve Gustaf Fredrik Liljencrantz, var sekundchef. Hon var det andra barnet i en barnaskara som skulle växa till fem. Hennes syster Jaquette Liljencrantz, det yngsta barnet, skulle senare rymma för att frigöra sig från brödernas hårda sociala kontroll. Barndomen tillbringades i Stockholm, delvis med Arvfurstens palats som bostad, efter att hennes pappa på 1840-talet utsetts till hovmarskalk hos Kung Oscar I. Som 25-åring gifte hon sig med officeren, senare översten, Erland von Plomgren. Tillsammans med honom fick hon åtta barn, tätt födda mellan 1857 och 1870.

Våren 1884 deltog hon i ett möte med upprustningsförespråkande kvinnor som resulterade i bildandet av organisationen Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar. Föreningen hade till syfte att stödja nationens militära försvar och samlade in stora summor pengar till militära ändamål, däribland förstärkandet av Karlsborgs fästning. Lotten von Plomgren var föreningens ordförande under en period om 30 år, från och med bildandet år 1884 fram till 1914. Under denna period växte föreningen till en av Sveriges största kvinnoorganisationer. Lotten von Plomgren uppges ha arbetat för föreningens verksamhet och utveckling med hänförelse och framgång. För sina insatser belönades hon bland annat med medaljen Illis quorum.

Lotten von Plomgren lämnade styrelsen för Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvarår 1914 och efterträddes på ordförandeposten av Anna Rappe. Som avgångskäl angavs ålder och försämrad hälsa. Hon avled 1916, 84 år gammal.


Fia Sundevall


Publicerat 2020-04-17Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Charlotta (Lotten) Johanna Jakobina von Plomgren, www.skbl.se/sv/artikel/LottenvonPlomgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fia Sundevall), hämtad 2024-07-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Liljencrantz
  Alternativ namnform: Liljecrantz/Liljekrantz


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Johanna Jakobina Eleonora Liljencrantz, född Stjernstedt
 • Far: Gustaf Gösta Fredrik Liljencrantz
 • Bror: Wilhelm Samuel Magnus Liljencrantz
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Medgrundare, förbundsordförande, Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar


Kontakter

 • Kollega: Eva Upmark
 • Kollega: Augusta Wästfelt
 • Kollega: Hildegard Thorell


Organisationer

 • Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar
  Medgrundare, ordförande
 • Pauvres honteux
  Styrelseledamot, hedersledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Aachen, Tyskland
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Opublicerad källa
 • Sundevall, Fia, 'Försvarsfinansiärer utan anspråk på rösträtt: Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar under åren 1883–1920', Personhistorisk tidskrift, 2020:2,s. 87–120Lotten von Plomgren på framsidan av Idun nr 17, 1914. Fotograf okänd (Göteborgs universitetsbibliotek)
Lotten von Plomgren på framsidan av Idun nr 17, 1914. Fotograf okänd (Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Försvaret