Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lilly Elin Sofia Elisabet Hellström

1866-08-211930-03-02

Politiker, rösträttskvinna, publicist

Lilly Hellströms namn är framför allt förknippat med Folkskolans Barntidning samt utgivning av barnlitteratur. Därutöver var hon mycket aktiv i den svenska kvinnorörelsen samt som kommunalpolitiker för Allmänna valmansförbundet (AVF).

Lilly Hellström föddes 1866 i Nyköping, där hennes far drev en bokhandel med egen förlagsverksamhet. Hon fick sin utbildning i Nyköpings elementarskola för flickor. Där anställdes hon också som lärarinna åren 1885–1889, fram till dess hon gifte sig med köpmannen John Hellström. Han dog dock redan två månader efter giftermålet. Lilly Hellström blev god vän med Stina Quint, lärare i Nyköping och aktiv i Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF).

Lilly Hellström och Stina Quint hade båda en idé om att ge barn tillgång till god läsning både genom att utge en tidning särskilt riktad till barn och genom att ge ut böcker på ett eget barnboksförlag. Det var framför allt Stina Quint som framträdde utåt som entreprenör. Hon försökte först utan framgång intressera SAF för projektet. Däremot fick hon stöd av Sophie Adlersparre, signaturen Esselde, som bland annat var utgivare av tidningen Dagny. År 1892 fick Stina Quint utgivningstillstånd för Folkskolans Barntidning. Hon sökte upp prominenta personer och fick bland andra drottning Sofia och kronprinsessan Victoria som stödprenumeranter.

En redaktion etablerades i bokhandlare Kullbergs fastighet och tidningen trycktes i hans officin fram till 1896. Detta år flyttade både Lilly Hellström och Stina Quint till Stockholm där de etablerade ett bokförlag för främst barnböcker. Stina Quint var ledaren och Lilly Hellström var vice VD med stort ansvar för förlaget, särskilt under Stina Quints många utlandsresor. Dessutom var Lilly Hellström aktiv medlem i Fredrika-Bremer-Förbundet, bland annat som kassaförvaltare i stockholmsavdelningen. Hon var också ledamot i Hedvig Eleonora församlings skolråd.

Lilly Hellström var hela tiden medredaktör till Stina Quint. Åren 1904–1917, bodde de båda i villa Hagen i Elfvik på Lidingö. Deras hus blev en samlingsplats för författare, journalister, konstnärer, rösträttskvinnor och kommunalpolitiker. Samtidigt engagerade sig båda i Stockholms Moderata kvinnoförening och ingick i Moderata Partiets Kvinnokommitté, ett samarbetsorgan med Allmänna valmansförbundet för att hitta lösningar på rösträttsfrågan för kvinnor. Inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) utvecklade Lilly Hellström från 1917 Moderata Kvinnors Rösträttsförening, (MKR). De var även representerade i ett samarbetsorgan mellan AVF och Sveriges Moderata Kvinnoförbund. Efter Stina Quints död 1924 stod Lilly Hellström kvar som ensam ledare av förlaget.

Lilly Hellströms insatser är i mångt och mycket knutna till Stina Quint. Det är svårt att avgöra vem som kom med uppslagen och hur det fortsatta arbetet fördelades dem emellan, men sannolikt var bådas insatser avgörande för den stora framgång de nådde med Folkskolans Barntidning och det därtill knutna barnboksförlaget.

Efter Stina Quints död engagerade Lilly Hellström sig politiskt i Allmänna valmansförbundet, blev medlem av Stockholmshögerns förbundsstyrelse och dess kvinnoråd, var elektor vid förstakammarvalen och blev inspektris för barnavårdsnämndens barnhem.

Lilly Hellström avled 1930.


Ann-Marie Petersson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lilly Elin Sofia Elisabet Hellström, www.skbl.se/sv/artikel/LillyHellstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ann-Marie Petersson), hämtad 2024-06-17.
Övriga namn

  Flicknamn: Kullberg


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Jenny Rosalie Leontina Kullberg, född Krogh
 • Far: Emil Gustaf Kullberg
 • Syster: Anna Sofia Konstantia Kullberg, gift Hofberg
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Lärare vid Nyköpings Elementarskola för flickor
 • Yrke: Redaktör för Folkskolans Barntidning
 • Yrke: Huvudansvarig redaktör och förlagschef för Folkskolans Barntidning


Kontakter

 • Kollega: Stina Quint


Organisationer

 • Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF)
 • Sällskapet för befrämjande av förädlande ungdomsnöjen
 • Föreningen Hemmet för arbeterskor
  Revisor
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Nyköping
 • Nyköping
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor: problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37 = Women of the Right : problem and resource for Allmänna valmansförbundet 1900-1936/37, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1992

 • Petersson, Ann-Marie, 'Åtta moderata pionjärer', Moderata pionjärer, S. 45-72

 • Svensson, Sonja, Läsning för folkets barn: Folkskolans barntidning och dess förlag 1892-1914 : med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet = Reading matter for working class children : "The elementary school child's magazine" and its publishing house 1892-1914 : with an introduction on poor children's reading in the nineteenth century, Rabén & Sjögren, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1983Vidare referenser