Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Katalin (Katie) Borg

1929-10-222008-08-17

Politiker, Förintelseöverlevare, människorättsaktivist

Katalin ”Katie” Borg var Uddevallas första kvinnliga kommunalråd. Hon överlevde förintelsens fasor och som socialdemokratisk politiker arbetade hon aktivt för ett humant flyktingmottagande och integrationsarbete.

Katie Borg föddes 1929 i Budapest, Ungern. Hon var dotter till köpmannen Andor Spitzer och egenföretagaren Josephine Spitzer. Modern drev en mindre syateljé i centrala Budapest. Familjen ägde en villa i utkanten av staden där Katie Borg växte upp och tillbringade mycket av sin tid med mormor som också bodde i villan. Förutsättningarna för familjen förändrades drastiskt i oktober 1944 då Nazityskland ockuperade landet och installerade en regering med funktionärer från det ungerska nazistiska Nyilaskeresztes Párt, Pilkorspartiet. En dag när Katie Borg var på väg hem från skolan hejdade Gestapo henne och föste henne och flera andra personer till ett avspärrat område inför vidare transport till koncentrationslägren i Tyskland och Polen. Mormor, modern och brodern György mötte samma öde. Fadern hade lämnat familjen redan 1939 med okänt öde. Vid selektionen av de ankommande till Auschwitz skildes Katie Borg från resten av familjen och hamnade i ett arbetsläger. De övriga familjemedlemmarna mördades i lägrets gaskammare. Katie Borgs mormors namn finns ingraverat i ett silverlöv i silverträdet på Raoul Wallenbergs plats i Budapest.

Katie Borgs barn har berättat att ingen av dem visste ”vad Katie upplevde i lägren och vi som barn vet bara att det var så ohyggligt att vi tidigt lärde oss att inte fråga, hon orkade inte berätta för oss som stod så nära.” Däremot beskrev hon valda delar av lägerhelvetet i tidnings- och radiointervjuer liksom vid återkommande möten med elever och lärare på bland annat Ljungskile folkhögskola. Det var viktigt att omvärlden fick veta vad vissa människor var kapabla till om de inte stoppades i tid. I Auschwitz blev hon vittne till den ökände doktorn Josef Mengeles experiment på kortvuxna och enäggstvillingar.

Katie Borg överlevde lägrens fasor och befann sig i Dachau i maj 1945 då lägret befriades av de allierade. Hon fördes till Sverige med Röda korsets vita bussar. Efter en tids rehabilitering på Rosersbergs slott, Stockholm, fick den 16-åriga Katie Borg en svensk fosterfamilj i Enskede. Under denna tid dansade hon i en ungersk dansgrupp och började arbeta som kontorist. Hon arbetade hårt för att lära sig svenska och framhöll ofta att detta var och är en nyckel till integration i ett nytt samhälle. Det var fosterhemmet som lade grunden till hennes positiva bild av Sverige. Sommaren 1950 träffade Katie Borg sin blivande man Axel Borg och de gifte sig redan annandag jul samma år och bosatte sig i Uddevalla. Han var änkling och hade en femårig son från sitt första äktenskap. Tillsammans fick de tre döttrar i tät följd. Det innebar att Katie Borg vid 27 års ålder var fyrabarnsmor.

Katie Borgs yrkeskarriär inleddes med att hon anställdes som kontorist inom Uddevalla Arbetarekommun. Genom uppdraget som valombudsman kunde hon ta steget över till heltidsengagemang inom politiken. Hennes situation var, som för många samhällsengagerade kvinnor, en ständig balansgång mellan familjeliv och det politiska engagemanget. Axel Borg arbetade emellertid som egenföretagare i nära anslutning till hemmet vilket blev ett gott stöd när Katie Borgs politiska engagemang växte och upptog alltmer tid. Kvinnors ofta utsatta situation gjorde även att hon var en av initiativtagarna till uppstarten av Kvinnojouren i Uddevalla 1983. Hon var dess ordförande fram till sin död 2008 och lade åtskilliga timmar på att ta emot misshandlade kvinnor och deras barn i jourens lägenhet.

Det politiska engagemanget hade vaknat tidigt hos Katie Borg och hon blev tidigt medlem i Uddevalla Arbetarekommun och 1954 i den socialdemokratiska kvinnoklubben (nuvarande Uddevalla S-kvinnor). Hon var ofta i en ledarposition och arbetade med stor integritet och med fokus på dem som krävde särskilda insatser för att kunna ta del av samhällslivet. År 1959 invaldes hon i styrelsen för Arbetarekommunen och blev senare också ordförande i Socialdemokratiska kvinnodistriktet i Bohuslän (nuvarande S-kvinnor i Bohuslän).

Hennes egna erfarenheter som flykting gjorde att en av hennes första stora uppgifter i politiken blev att arbeta med mottagandet av de ungerska flyktingar som efter Ungernrevolten 1956 kom till Uddevalla. Hennes ungerska språkkunskaper blev då en stor tillgång och hon kom också att vara aktiv i stadens invandrarråd. Barns och ungdomars utbildning var ett annat starkt intresseområde för Katie Borg och hon satt i skolstyrelsen från 1965 till 1998, varav som ordförande sammanlagt nio år och vice ordförande sju år. Hon var även ordförande i den dåvarande Länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län under flera år.

Den yngsta dottern Eva föddes med en utvecklingsstörning vilket stärkte Katie Borgs engagemang för de särskilt utsatta. Eva föddes i en tid då det inte ansågs självklart att växa upp i den egna familjen utan ofta föreslogs placering på särskilda boenden. Men Eva var en självklar familjemedlem och Katie Borg blev snart aktiv även i Föreningen utvecklingsstörda barn (FUB) och i olika handikapporganisationer. Genom sina politiska uppdrag kunde Katie Borg också bidra till att skapa ökade resurser och bättre förutsättningar för barn med särskilda behov.

År 1985 blev Katie Borg Uddevallas första kvinnliga kommunalråd, ett uppdrag som hon innehade fram till 1994. Hon var också ledamot i kommunstyrelsen under åren 1986–1998 och i kommunfullmäktige 1971–2003. Hennes politiska engagemang kretsade främst kring skola, socialtjänst och kulturfrågor.

Katie Borg avled 2008 efter en tids sjukdom och ligger begravd på Norra kyrkogården i Uddevalla. Platsen utanför Folkets Hus i Uddevalla är uppkallad efter henne, Katie Borgs plats.


Elisabeth Borg


Publicerat 2020-09-30Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Katalin (Katie) Borg, www.skbl.se/sv/artikel/KatalinKatieBorg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elisabeth Borg), hämtad 2024-03-01.
Övriga namn

  Flicknamn: Spitzer


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Josefin Spitzer, född Schöön
 • Far: Andor Spitzer
 • Bror: György Spitzer
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Budapest, Ungern


Verksamhet

 • Yrke: Kontorist, rörledningsfirman Holmia
 • Yrke: Kontorist, Uddevalla arbetarkommun
 • Ideellt arbete: Valombudsman, för SAP
fler ...


Organisationer

 • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP, nuvarande Socialdemokraterna)
  Medlem
 • Socialdemokratiska kvinnoklubben i Uddevalla (nuvarande Uddevalla S-kvinnor)
  Medlem
 • Socialdemokratiska kvinnodistriktet i Bohuslän (nuvarande S-kvinnor i Bohuslän)
  Ordförande
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Budapest, Ungern
 • Budapest, Ungern
 • Stockholm
fler ...


Prizes/awardsKällor

Opublicerad källa
 • Artikelförfattarens intervjuer med familjemedlemmar och kollegor.Katie Borg. Fotograf och år okänt (bild i privat ägo)
Katie Borg. Fotograf och år okänt (bild i privat ägo)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Politiker