Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karolina Kristina Själander

1841-09-121925-12-08

Lärare, skolgrundare, rösträttskvinna

Karolina Själander drev flickors rätt till utbildning och kvinnors rösträtt. Hennes livslånga engagemang gjorde starkt avtryck i det lokala föreningslivet i Gävle.

Karolina Själander föddes 1841 och växte upp på Islandsgatan 8 i Gävle, i en frireligiös familj. Hon var sjätte barnet och enda flickan i syskonskaran. Ivrig att lära sig nya saker tog hon, förutom sina egna skolböcker, hjälp av brödernas skolböcker för att lära sig matematik, geologi och bokföring. Senare tog hon även privatlektioner i dessa ämnen. I och med faderns död 1869 fick hon praktisk användning för sina bokföringskunskaper då det var hon som tog över skötseln av hemmets ekonomi.

I tjugoårsåldern blev Karolina Själander allvarligt sjuk, troligen i tbc, och behövde flera års specialistvård i Stockholm. Sviterna av sjukdomen gjorde henne halt. Hon blev övertygad vegetarian och somrarna tillbringade hon ofta på lantstället i Mamre, där det fanns en stor köksträdgård med grönsaksodlingar. Vänner och kolleger kom ofta dit ut på besök.

Undervisning i Svenska Missionsförbundets söndagsskola blev starten på Karolina Själanders pedagogiska yrkesbana. År 1870 fick hon en timanställning som matematiklärare på Högre flickskolan i Gävle, som startades och drevs av Elsa Borg, en eldsjäl för flickors rätt till utbildning. När Elsa Borg skulle fortsätta sitt arbete i Stockholm övertalades Karolina Själander att ta över flickskolan. Under åren 1874–1915 var hon föreståndare och de fyra första åren bedrevs all undervisning i föräldragården. När elevantalet ökade använde Karolina Själander sitt arv för att bygga en ny och större skola som togs i bruk hösten 1878, och som i folkmun kallades ”Själanderska”. Flickskolan kommunaliserades 1933 och stängdes 1967.

Parallellt med att leda flickskolan undervisade Karolina Själander i kyrkohistoria, matematik, bokföring, svenska och tyska. Hon var dessutom en drivande kraft i flera föreningar, som Gestriklands Arbetsförening inom Svenska Missionsförbundet, Kristliga föreningen av unga kvinnor (KFUK), Gefle Kvinnliga Gymnastikförening och Vita Bandet. I flera föreningar hade hon uppdrag som ordförande, sekreterare eller kassör. År 1903 var hon med och startade FKPR, Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, i Gävle och valdes till dess ordförande. Hon gav flera föreningar möjlighet att hyresfritt hålla sina möten i ”Själanderska” skolan.

När kvinnor 1910 för första gången fick väljas in i stadsfullmäktige i Gävle var Karolina Själander en av tre kvinnor som röstades in, då som representant för Gefle Moderata Förening. Hon satt i fullmäktige en mandatperiod men avböjde omval 1914, 73 år gammal.

Karolina Själander avled 1925 och är begravd på Gamla kyrkogården i Gävle. En porträttbyst restes till hennes minne av elever i Gävle flickskolas kamratförening 1942. Den skapades av konstnären Ida Matton och uppfördes i Rådhusesplanaden, parken precis utanför Själanderska skolan. Karolina Själanders engagemang är väl synligt i flera föreningsarkiv, och både Själanderska skolan och minnesstatyn finns kvar i Gävle.


Camilla Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Karolina Kristina Själander, www.skbl.se/sv/artikel/KarolinaSjalander, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Larsson), hämtad 2024-06-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Carolina Själander, född Sjöström
 • Far: Erik Martin Själander
 • Bror: Per Martin Själander
fler ...


Utbildning

 • Gävle: "Mamsell Garneij vid Gammelbrons skola", privatskola
 • Övrigt, Gävle: Privatlektioner i matematik, geologi och bokföring


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Söndagsskollärare, Missionsförbundets söndagsskola
 • Ideellt arbete: Lärare, timlärare i matematik, Högre flickskolan i Gävle
 • Yrke: Skolföreståndare, ägare, lärare, Högre flickskolan i Gefle (Själanderska flickskolan)
 • Ideellt arbete: Ledamot, Gävle stadsfullmäktige, för Gefle Moderata Förening


Kontakter

 • Kollega: Elsa Borg


Organisationer

 • Svenska Kvinnors Missionsförening (SKMF)
  Medlem, bl a aktiv inom Gestriklands Arbetsförening
 • Vita Bandet
  Medlem
 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medgrundare, ordförande
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Gävle
 • Gävle
 • Dödsort: Gävle


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Karolina Själander och hennes skola: minnesskrift utarb. till hundraårsdagen av Karolina Själanders födelse 1841 12/9 1941, [Hallbergs bokh.], Gävle, 1941

 • Ingvarsson, Elsa, 'Karolina Själander.', Från Gästrikland, 1987, s. 72-77, 1989

 • Pedersen-Ekström, Margareta, & Zingmark, Solveig, ’De första moderatkvinnorna i Gävle stadsfullmäktige’, Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909: om färgstarka kvinnor i det kommunalgrå, S. 71–78, 2009Vidare referenser