Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ada Karin Maria Lindeberg

1896-12-171989-02-13

Jurist, advokat, pionjär

Karin Lindeberg var en av Sveriges första kvinnliga jurister och advokater.

Karin Lindeberg föddes 1896 och växte upp i Karlskrona och Västervik med föräldrarna Gottfrid Lindeberg och Ida Sofia Lindeberg, född Adolfsson, samt fem syskon. Fadern var jurist och verksam som kronofogde och advokat, och Karin Lindeberg gick i hans fotspår vad gällde valet av högre studier. Efter studentexamen vid Åhlinska skolan i Stockholm 1915 fortsatte hon med juridikstudier vid Uppsala universitet där hon avlade en juris kandidatexamen 1919.

Efter examen fortsatte Karin Lindeberg på den juridiska banan med tingstjänstgöring på domarkansliet vid Västra häradsrätten i Sävsjö under åren 1919–1920. Åren därefter arbetade hon som biträdande jurist, först under knappt ett år på Karl Adolphsons advokatkontor i Helsingborg 1920, och sedan på Elisabeth Nilssons advokatbyrå i Malmö under åren 1921–1923. Karin Lindeberg var inställd på att fortsätta som advokat och i februari 1924 öppnade hon egen advokatbyrå i Malmö. Hon blev såväl staden som advokatyrket trogen under resten av sitt liv. Utöver advokatverksamheten var Karin Lindeberg en återkommande skribent i bland annat tidskriften Kvinnornas tidning där hon skrev om aktuella rättsliga frågor. Hon anlitades också regelbundet som föredragshållare och höll populärvetenskapliga föreläsningar i olika juridiska ämnen, bland annat om gifta kvinnors rättsliga ställning.

Karin Lindeberg var den första kvinnliga juristen som ansökte om att bli ledamot i Sveriges advokatsamfunds lokalavdelning för Skåne och Blekinge. Hon skickade in sin första ansökan redan 1923 men ansågs då inte ha skaffat sig tillräckligt med praktiska meriter och hennes ansökan avstyrktes. Hon gjorde ett nytt försök tre år senare 1926 och ansökan blev då enhälligt beviljad. Karin Lindeberg hälsades särskilt välkommen som ny ledamot i samfundet, och var under flera år på 1930- och 1940-talen verksam som suppleant i styrelsen för Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund.

Karin Lindeberg förblev ledamot i Sveriges advokatsamfund fram till 1971. När hon gick i pension hade hon under mer än ett halvt sekel varit verksam som advokat. Hon gifte sig aldrig, utan delade i stället under perioder bostad och hushåll med sin mor och lillasyster.

Karin Lindeberg avled 1989, 92 år gammal. Hon är begravd i en familjegrav på Nya kyrkogården i Västervik.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2021-01-20Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ada Karin Maria Lindeberg, www.skbl.se/sv/artikel/KarinLindeberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-13.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Ida Sofia Lindeberg, född Adolfsson
 • Far: Gottfrid Lindeberg
 • Bror: Nils Gustaf Adolf Lindeberg
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Stockholm: Studentexamen, Åhlinska skolan, privatskola
 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Tingstjänstgöring, Västra häradsrätt
 • Yrke: Biträdande jurist, Karl Adolphsons advokatbyrå
 • Yrke: Biträdande jurist, Elisabeth Nilssons advokatbyrå
 • Yrke: Jurist, egen advokatbyrå


Kontakter

 • Kollega: Elisabeth Nilsson
 • Kollega: Karl Adolphson


Organisationer

 • Sveriges advokatsamfund
  Ledamot, 1930-talet–1940-talet styrelsesuppleant, Södra avdelningen


Bostadsorter

 • Födelseort: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Västervik
fler ...


Källor

Litteratur
 • 'Damerna i Justitias tjänst', Charme, 1925:1

 • Modéer, Kjell Å., Skånska advokater: från prokuratorer till samfundsadvokater : om advokater i Skåne i ett historiskt perspektiv, Studentlitteratur, Lund, 1992

 • 'Studievecka för husmödrar', Dagens Nyheter, 1935-10-29

Uppslagsverk
 • Isaksson, Britt-Sofi (red.), Svensk juristmatrikel, Norstedt, Stockholm, 1964

 • Prom, Jarl & Uggla, Erik T:son (red.), Svensk juristmatrikel 1950, Norstedt, Stockholm, 1950

 • Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewitz ab, Göteborg, 1937Vidare referenserKarin Lindeberg i Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Fotograf okänd
Karin Lindeberg i Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Fotograf okänd

Nyckelord

1900-talet Jurister