Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Carolina Josefina Rydholm

1827-05-271880-04-05

Fotograf, pionjär

Josefina Rydholm var innehavare till Uddevallas första ateljé med fotografisk inriktning.

Josefina Rydholm var dotter till Anders Rydholm och hans hustru Kristina (Stina) Cajsa Rydholm, född Borsett. Föräldrarna tillverkade och lagade instrument, speglar och paraplyer. I familjen fanns fyra barn, två döttrar och två söner. De senare blev liksom Josefina Rydholm verksamma som fotografer.

I juli 1860 registrerade den ene brodern, Svante Leonard Rydholm, en firma som Josefina Rydholm tog över i oktober samma år. Svante Leonard Rydholm hade varit verksam som kringresande fotograf under några år och var troligen den som lärde Josefina Rydholm yrket. Bara någon månad efter att ateljén öppnat flyttade Svante Leonard Rydholm till Linköping där han verkade som fotograf. Troligen var syftet med Uddevalla-ateljén redan från början att Josefina Rydholm skulle kunna driva den som sin egen; lagen som gav ogifta kvinnor myndighet och därmed näringsfrihet kom först 1864.

Det finns två typer av fotografier bevarade från Josefina Rydholms ateljé: porträtt av Uddevallas befolkning och stadsvyer. Porträtten visar främst upp de bättre bemedlade invånarna i Uddevalla men även några arbetare förekommer. Stadsvyerna är oftast tagna från höjder där stadsbilden med gatornas sträckning, hustak och de omkringliggande kullarna framträder. Materialet används alltjämt i framställningar av stadens historia.

Josefina Rydholms fotoateljé låg på Söder i Uddevalla och hennes verksamhet pågick ett par decennier, 1860–1880. Vid frånfället tog en av hennes anställda, Maria Lundbäck, över verksamheten. Liksom flera andra kvinnliga fotografer hade Maria Lundbäck lärts upp i fotografyrket av Josefina Rydholm. Lundbäck drev sterbhuset i tre år varefter hon startade egen firma. Josefina Rydholms firma övertogs då av Louise Andersson som sannolikt också var upplärd av sin företrädare.

Josefina Rydholm avled 1880 och hennes stoft vilar i familjegraven på Norra Kyrkogården i Uddevalla.


Fiffi Myrström


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Carolina Josefina Rydholm, www.skbl.se/sv/artikel/JosefinaRydholm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fiffi Myrström), hämtad 2024-07-17.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Josephine


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Kristina Cajsa, kallad Stina, Rydholm, född Borsett
 • Far: Anders Rydholm
 • Bror: Svante Leonard Rydholm
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Uddevalla: Fotografisk lärling, Broderns fotografiska firma


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, Josefina Rydholms ateljé


Kontakter

 • Kollega: Maria Lundbäck


Bostadsorter

 • Födelseort: Uddevalla
 • Uddevalla
 • Dödsort: Uddevalla


Källor

Litteratur
 • Olsson, Hugo, Uddevalla förr: en bildbok, Bohusläns museum, Uddevalla, 1983Vidare referenserJosefina Rydholm. Självporträtt, år okänt (Bohusläns museum)
Josefina Rydholm. Självporträtt, år okänt (Bohusläns museum)

Nyckelord

1800-talet Fotografer Företagare