Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Ingeborg Petronella Nordin Hennel

1934-05-282017-05-20

Professor i litteraturvetenskap

Ingeborg Nordin Hennel var professor i litteraturvetenskap och en av pionjärerna inom svensk kvinnolitteraturforskning.

Ingeborg Nordin Hennel växte upp i Tvååker i Halland. Hon var dotter till folkskolläraren Anders Nordin och hans hustru Anna. Hon hade en ett och ett halvt år äldre bror, Thor, som i vuxen ålder blev docent i pedagogik vid Uppsala universitet.

Efter studentexamen vid läroverket i Varberg fortsatte Ingeborg Nordin Hennel sina studier i Lund. Där läste hon bland annat nordiska språk, litteraturhistoria, tyska, engelska och filosofi. Hon tog en filosofie magisterexamen 1956 och började arbeta som läroverksadjunkt. År 1959 gifte hon sig med filosofie licentiat Lennart Hennel. I Lund föddes också deras döttrar, Kristina och Lena. Äktenskapet upplöstes 1975.

Åren 1964-1971 arbetade Ingeborg Nordin Hennel som läroverksadjunkt i Härnösand. Därefter flyttade familjen till Sigtuna. Redan i Härnösand hade hon påbörjat sina doktorandstudier och 1976 disputerade hon på avhandlingen Den stora vreden: studier i Olof Högbergs prosaepos vid Umeå universitet, där hon sedan var verksam som universitetslektor. Hon satte norrlandslitteraturen i nytt ljus och visade hur en ny gestaltningskonst växte fram i anknytning till den västnorrländska industrialiseringsprocessen. Hon blev en av landets främsta specialister på norrländsk litteratur.

Ingeborg Nordin Hennel kom sedermera att undervisa och forska vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. År 1997 utnämndes hon till professor. I sin fortsatta forskning lyfte hon fram ytterligare en författare med norrländsk bakgrund, Alfhild Agrell. När det gäller Agrell fick dock det norrländska stå i bakgrunden. Det som intresserade Ingeborg Nordin Hennel var Agrells roll och betydelse som en del av det moderna genombrottet. Hon var den tidens mest uppburna dramatiker jämte Ibsen och Strindberg men blev snabbt nedvärderad och utrangerad ur litteraturhistorien. När Dömd och glömd utkom 1981 var den en av de första studierna inom det växande forskningsfältet om kvinnolitteratur. Ingeborg Nordin Hennel kom också att återvända till Alfhild Agrell senare i livet. I den omfattande och prisbelönta biografin Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare, 2014, ger hon en bred skildring av denna författare mitt i tiden. Här läser hon också Agrells författarskap på ett sätt som får det att framstå i ett helt nytt ljus.

Ingeborg Nordin Hennel gjorde även en banbrytande insats som teaterforskare. I boken Mod och försakelse, 1997, beskriver hon ingående och detaljerat 1800-talets teaterliv och de kvinnliga skådespelarnas villkor. Tillsammans med Ulla-Britta Lagerroth var hon redaktör för den del av Svensk teaterhistoria som behandlar 1800-talets teater och utkom 2006.

Ingeborg Nordin Hennel avled i Stockholm 2017 och är begravd i Tvååker.


Lisbeth Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Ingeborg Petronella Nordin Hennel, www.skbl.se/sv/artikel/IngeborgNordinHennel, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lisbeth Larsson), hämtad 2024-05-30.
Övriga namn

  Flicknamn: Nordin
  Gift: Hennel


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Anna Charlotta Nordin
 • Far: Anders Frithiof Nordin
 • Bror: Thor Anders Johan Nordin
fler ...


Utbildning

 • Universitet, Lund: Fil.mag.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Umeå: Fil.dr.examen, Umeå universitet


Verksamhet

 • Yrke: Läroverksadjunkt
 • Yrke: Universitetslektor i litteraturvetenskap
 • Yrke: Universitetslektor i litteraturvetenskap
 • Yrke: Professor i litteraturvetenskap


Kontakter

 • Kollega: Annelie Bränström-Öhman
 • Kollega: Eva Haettner Aurelius
 • Kollega: Ulla-Britta Lagerroth
fler ...


Organisationer

 • Olof Högberg-sällskapet
 • Alfhild Agrell-sällskapet


Bostadsorter

 • Födelseort: Tvååker
 • Tvååker
 • Lund
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
Opublicerad källa
 • Artikelförfattarens samtal med familjemedlemmarVidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se