Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Inga-Britt Margareta Fredholm

1923-04-252014-03-28

Sekreterare, författare

Inga-Britt Fredholm var författare, och under tio år litterär sekreterare åt Evert Taube, både i Sverige och utomlands. Hon samlade och sammanställde Taubes berättelser och medverkade sammanlagt i ett tjugotal verk om nationalskalden.

Inga-Britt Fredholm föddes som Inga Britt Margareta Pütter i Kungsladugård, Göteborg, år 1923. Hennes föräldrar var köpmannen Adolph Pütter och hans hustru Margarete Pütter, född Wippermann. Inga-Britt Fredholm hade anknytning till Örgryte, där hennes farfar uppfört den stora Villa Daltorp, som gav namn åt Daltorpsgatan i Bö. Farfadern Gustav Adolph Friedrich E Pütter var grosshandlare i Göteborg. Med tyska släktrötter på såväl mödernet som fädernet flyttade hon som späd tillsammans med sin tvillingbror Hanz med familjen till Berlin. Där fick hon sin grundutbildning i tyska flickskolor.

Familjen återvände 1934 till Göteborg och Inga-Britt Fredholm fortsatte sin skolgång i Mathilda Halls skola och kom så att bli helt tvåspråkig. Som utbildad sekreterare med kunnighet i stenografi samt franska och engelska anställdes hon vid Förenta Nationerna i Genève under två år. Där var hon bland annat medarbetare till Gunnar Myrdal under dennes tid som generalsekreterare inom Economic Commission of Europe (ECE) mellan åren 1947 och 1957. Inga-Britt Fredholm var från 1954 till 1959 gift med ingenjör Gösta Ferdinand Fredholm, född i Uppåkra i dåvarande Malmöhus län.

Åter i Göteborg blev hon anställd som sekreterare vid Park Avenue Hotel, där hon bistod med hjälp åt många av hotellets världsberömda gäster. Där mötte hon 1962 Evert Taube och kom därefter att bli hans litterära sekreterare i tio år. Hon gjorde under åren 1964—1965 arbetsresor tillsammans med honom till Antibes och följde även med honom till Argentina. Om denna tidsperiod skulle hon senare skriva två böcker, ”Tänk, inspirera herr Andersson”: glimtar från mina arbetsår med Evert Taube, utgiven 1990, samt * Ett sällsamt farväl: essay till Evert Taubes 103-årsdag*, 1993.

Under de följande åren på 1960-talet sammanställde hon skaldens berättelser, vilka gavs ut i åtta volymer under den gemensamma titeln Samlade berättelser med tillhörande visor och ballader, 1966—1967. Hon medverkade även i arbetet med Vid tiden för Astri och Apollon: okända dikter och berättelser, 1964, och skrev på 1970-talet två bildbiografier om honom. Dessa utgör blott ett urval av verk om Evert Taube som hon på ett eller annat sätt bidrog till. Förvärv till Göteborgs universitetsbibliotek från Inga-Britt Fredholm har skett vid flera tillfällen: 1998, 1999, 2001 och 2019.

Inga-Britt Fredholm var från föreningens start 1971 aktiv som medlem i Kulturminnesföreningen Otterhällan och utsågs även till hedersmedlem i föreningen. Under många år ordnade hon med program om Evert Taube i anslutning till dennes födelsedag den 12 mars. Ett annat långvarigt engagemang för Inga-Britt Fredholm var dokumentation och inspiration inför öppnandet av upplevelseattraktionen Evert Taubes värld på nöjesparken Liseberg 2008.

Familjen Pütter förde i sitt släktvapen en källa och ett ämbar med valspråket ”Tief und klar” (Djup och klar). Denna devis genomsyrade Inga-Britt Fredholms hela liv och gärning. Hon avled 2014. Jordfästningen skedde i Örgryte gamla kyrka och hon är begravd i familjegraven på Örgryte nya kyrkogård. Hennes dödsannons publicerades i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten i april 2014. Här fanns en dikt av Evert Taube:

Med vilken ömhet man kan famna minnen
som, om de kläds i ord, står sorgset blyga
och liksom vädjar milt till våra sinnen
att åter in i tystnaden få smyga.


Eskil Malmberg


Publicerat 2020-08-31Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Inga-Britt Margareta Fredholm, www.skbl.se/sv/artikel/IngaBrittFredholm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eskil Malmberg), hämtad 2024-06-14.
Övriga namn

  Flicknamn: Pütter
  Smeknamn: Diana
  Pseudonym: Ib Fredholm


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Margarete Josefina Louise Pütter, född Wippermann
 • Far: Adolph Pütter
 • Bror: Hanz Wolfgang Adolph Pytter
 • Make: Gösta Ferdinand Fredholm


Utbildning

 • Flickskola, Berlin, Tyskland
 • Flickskola, Göteborg: Sekreterarutbildning, Mathilda Halls skola, privatskola
 • Yrkesutbildning, Göteborg, Handelsinstitut


Verksamhet

 • Yrke: Sekreterare åt Gunnar Myrdal, ECE
 • Yrke: Sekreterare, Park Aveny Hotel
 • Yrke: Sekreterare, senare arkivarie åt Evert Taube


Kontakter

 • Släkting: Anette Brovall, brorsdotter
 • Kollega: Gunnar Myrdal
 • Kollega: Evert Taube
fler ...


Organisationer

 • Kulturminnesföreningen Otterhällan
  Styrelseledamot, senare hedersledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Berlin, Tyskland
fler ...


Källor

Uppslagsverk
 • Svenskt författarlexikon: biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1966-1970

Litteratur
 • Gynne, Göran & Carlson, Lars Göran, 'Inga-Britt Fredholm', Svenska Dagbladet, 2014-04-17

 • Hasselgréen Mannerstierna, Ingmar & Björklund, Margita, 'Inga-Britt Fredholm', Svenska Dagbladet, 2014-04-26Vidare referenser

Litteratur
 • Gustafsson, Harald, 'Evert Taubes sekreterare: helst ville han vara författare...', Smålands-Posten, 1990-04-27Inga-Britt Fredholm vid invigningen av Evert Taubes värld på Liseberg 2008. Foto: Erik Abel/TT (Upphovsrätt)
Inga-Britt Fredholm vid invigningen av Evert Taubes värld på Liseberg 2008. Foto: Erik Abel/TT (Upphovsrätt)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Författare Sekreterare