Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ida Amalia von Plomgren

1870-09-091960-03-26

Fäktare, kvinnosakskvinna, skribent

Ida von Plomgren var svensk mästare i florettfäktning och engagerad i flera sociala frågor som rörde kvinnors rättigheter. Hon var dessutom en flitig skribent och manusförfattare.

Ida von Plomgren föddes år 1870 på herrgården Måstena i Södermanland. Hon var dotter till överste Erland Plomgren och friherrinnan Lotten von Plomgren, född Liljencrantz, och växte upp under välbärgade förhållanden. Redan som ung intresserade sociala frågor henne, i synnerhet kvinnors rättigheter. Hon kom därför att ägna hela sitt yrkesliv åt Fredrika-Bremer-Förbundet där hon var verksam på olika positioner i närmare fyrtio år.

Trettio år gammal blev Ida von Plomgren anställd på Fredrika-Bremer-Förbundets byrå som sekreterare och blev senare chef för deras yrkesrådgivningsbyrå. Hon var även medlem i styrelsen samt ordförande i Stockholmskretsen under sitt långa engagemang i föreningen.

Ida von Plomgren hade ett idrottsligt intresse och blev svensk mästare i florettfäktning år 1909. Hon var även vice ordförande i Stockholms Kvinnliga Fäktklubb som grundades 1905 och skulle ”ivra för fäktning som kvinnlig idrott” men också ”främja ett gott och glatt kamratskap bland sina medlemmar”.

Förutom sitt engagemang i dessa två föreningar var hon också engagerad i Sällskapet Nya Idun och Lyceumklubben där hon fick utlopp för både administrativa och litterära talanger. Tillsammans med Annie Bergman skrev hon spex, som Mozarttravestin Figges bröllop, 1933, och Den gudomliga äppelkompotten, den senare till sällskapets 50-årsfest 1935. I sitt uppdrag i fäktklubben skrev hon årligen teaterpjäser för klubben.

Hon publicerade även artiklar i andra tidningar och tidskrifter. I tidningen Hertha bidrog hon bland annat år 1914 med en lång artikel om kvinnor inom fäktningskonsten där hon redogjorde för sportens historia och varför fler kvinnor borde utöva den: “Fäktkonsten har även ett stort psykologiskt intresse, ty det finnes väl knappast någon sport, vid vars utövning så många av karaktärens förtjänster och brister blottas så obarmhärtigt.”

År 1934 tilldelades hon Illis quorum i åttonde storleken och 1941 Patriotiska sällskapets guldmedalj. Ida von Plomgren har beskrivits som en kvinna med stor humor, världsvana och lätthet att finna orden, både i glada och allvarliga situationer. Hon avled i Stockholm år 1960.


Camilla Bergvall


Publicerat 2020-08-29Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ida Amalia von Plomgren, www.skbl.se/sv/artikel/IdaAmaliavonPlomgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-06-16.
Övriga namn

  Smeknamn: Plom


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Charlotta Johanna Jakobina, kallad Lotten, von Plomgren, född Liljencrantz
 • Far: Anders Erland Peter von Plomgren
 • Syster: Charlotta Gustava Jakobina Lovisa, kallad Lotten, von Plomgren, gift Stjernstedt
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Yrke: Sekreterare, Fredrika-Bremer-Förbundets byrå
 • Yrke: Chef, Fredrika-Bremer-Förbundets rådgivningsbyrå
 • Ideellt arbete: Styrelseledamot, Lanthushållningsseminariet vid Rimforsa


Kontakter

 • Vän: Annie Bergman
 • Vän: Sigrid Leijonhufvud
 • Vän: Janken Wiel-Hansen


Organisationer

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Sekreterare 1916–1937, styrelsemedlem 1917–1942, ordförande Stockholmskretsen 1931–1938
 • Sällskapet Nya Idun
  Ordförande
 • Lyceumklubben i Stockholm
  Ordförande
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Nyköping
 • Nyköping
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällorVidare referenser

Litteratur
 • Corinna, ’Ida von Plomgren död’, Svenska Dagbladet, 1960-03-29Ida von Plomgren, 1930. Foto: Jæger hovfoto. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)
Ida von Plomgren, 1930. Foto: Jæger hovfoto. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fäktning Författare Kvinnorörelsen Sport

Länkar