Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hilma Kristina Elisabeth Angered-Strandberg

1855-06-101927-01-23

Författare

Författaren Hilma Angered-Strandberg är främst ihågkommen för sin kritiska bild av religiöst bigotteri i Fjällbacka och för sina Amerikaskildringar.

Hilma Angered-Strandberg föddes 1855 och växte upp i en gedigen borgerlig miljö i Stockholm. Hon var dotter till Carl Gustaf Strandberg och Eva Strandberg, född Helleday. Fadern var justitieråd och ledamot i Svenska Akademien. Hilma Angered-Strandberg var äldst av fem syskon. Efter att ha förlorat båda föräldrarna i tonåren, tvingades hon att försörja sig själv. Hon arbetade först som sällskapsdam och utbildade sig sedan till telegrafist. Hon fick så småningom fast anställning i Fjällbacka där hon bodde 1883–1888. Under denna period började Hilma Angered-Strandberg att skriva noveller och fick några publicerade i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Hennes novell ”Nitälskan”, som kritiserade bigotteriet i Fjällbacka, gav upphov till kritik hos ortsbefolkningen. Hilma Angered-Strandberg flyttade därifrån under en period och arbetade på Göteborgs Handel- och Sjöfarts-Tidning i Göteborg. Där var hon en av nyckelfigurerna kring den nystartade tidskriften Framåt. Hilma Angered-Strandbergs Fjällbacka-noveller gavs ut i samlingen Västerut, 1887. I slutet av 1880-talet lärde Hilma Angered-Strandberg känna Ellen Key. Via henne kom hon i kontakt med Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Sonja Kovalevsky.

År 1888 emigrerade Hilma Angered-Strandberg till USA tillsammans med sin man Hjalmar Angered, som sökte skapa sig en karriär som konstnär. Efter sex hårda år i USA och förlusten av två små barn kom paret tillbaka till Sverige. Hilma Angered-Strandberg skrev om Nordamerika i två romaner, Den nya världen och På prärien, som båda kom ut 1898. År 1904 utkom den delvis självbiografiska romanen Lydia Vik. En själs historia.

Hilma Angered-Strandbergs liv var fyllt av sjukdom och penningproblem. Trots det vistades hon under 1900-talet några längre perioder i Italien och Schweiz. För det mesta levde hon dock avsides i mindre orter i Sverige. År 1905 publicerades Under Söderns sol, en samling skisser från den första Italienresan. Romanen Hemma gavs ut 1912, följd av novellsamlingen På bygator och alpvägar, 1915, som också den handlar om Italien.

Hilma Angered-Strandberg tilldelades det nybildade Samfundet De Nios stora pris på 3000 kr 1916. Hon blev änka 1919. Hennes sista bok Barbarens son publicerades 1924 och är en historisk roman vars handling utspelar sig i ett medeltida Italien. Romanen har en introduktion av Ellen Key. Utöver de nämnda verken finns också en diktsamling och några novellsamlingar.

Den bevarade brevväxlingen mellan Ellen Key och Hilma Angered-Strandberg sträcker sig från 1888 till 1925 och förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm. Brevväxlingen består av 228 brev, varav 148 är skrivna av Hilma Angered-Strandberg. De flesta av hennes brev är långa; en del når upp till 20 eller fler handskrivna sidor. Hon är mycket personlig i sina brev och berättar om sitt liv, sina tankar, sina tillkortakommanden, sina ständiga pengaproblem och sitt dåliga fysiska tillstånd. Hilma Angered-Strandberg hade en undanskymd plats på den svenska litterära scenen, men i breven framgår det att hon själv var övertygad om sin storhet som författare. Hon dog under en sista resa 1927, i Merano i Norditalien.


Ulla Åkerström


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hilma Kristina Elisabeth Angered-Strandberg, www.skbl.se/sv/artikel/HilmaAngeredStrandberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åkerström), hämtad 2024-07-15.
Övriga namn

  Flicknamn: Strandberg
  Pseudonym: Lilian


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Eva Strandberg, född Helleday
 • Far: Carl Gustaf Strandberg
 • Bror: Carl Strandberg
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Telegrafistutbildning


Verksamhet

 • Yrke: Telegrafist
 • Yrke: Journalist, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Framåt
 • Yrke: Författare


Kontakter

 • Vän: Ellen Key
 • Vän: Victoria Benedictsson
 • Vän: Anne Charlotte Leffler
 • Vän: Sonja Kovalevsky


Organisationer

 • Göteborgs Kvinnoförening
  Utgivare av tidskriften Framåt


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Fjällbacka
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
Arkiv
 • Kungliga biblioteket, Handskrifter. Ep. A 9b: 1Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Hilma Angered-Strandberg. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Wikimedia Commons
Hilma Angered-Strandberg. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Wikimedia Commons

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Författare Journalister Telegrafister