Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hillevi Maria Sofia Callander

1915-09-202005-02-27

Arkitekt

Hillevi Callander var en inflytelserik arkitekt i Umeå.

Hillevi Callander föddes 1915 i Södertälje som enda barn i en arbetarfamilj. Hennes önskan om att bli arkitekt förutsatte både realskola och gymnasium, utbildningar som inte var självklart möjliga för en arbetarfamilj. Efter studentexamen 1935 praktiserade hon på ett arkitektkontor i hemstaden för att få en uppfattning om vad arkitektens arbete bestod av, och samma höst blev hon antagen till arkitektutbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hillevi Callander var en av två kvinnor bland 23 manliga studenter. Hon tog sin examen 1940 och började arbeta i Södertälje där hon alltsedan studentexamen arbetat under somrarna. Men redan efter ett år började hon arbeta åt Köpmannaförbundet (nuvarande Svensk Handel), och denna anställning förde henne till Umeå där hon skulle etablera företagets arkitektkontor.

Mitt i den kalla vintern 1946 anlände Hillevi Callander till Umeå. Ett kontor etablerades och medarbetare anställdes, men den osäkra tiden direkt efter kriget bidrog till att handeln ännu inte var redo att ta klivet in i en nyare tid där varuhuset var förhärskande butiksform. Uppdragen lät vänta på sig och Hillevi Callander återvände till Stockholm 1949 med sin make som hon träffat i Umeå. Paret separerade emellertid redan efter något år och 1952 återvände hon till Umeå där hon blev medarbetare till Dennis Sundberg, en arkitekt som bidragit med flera funktionalistiska byggnader i Umeå. Hillevi Callander kom att arbeta för landstinget, bland annat med nya elevbostäder för sjuksköterskor.

År 1959 ville Dennis Sundberg avveckla kontoret men då tog Hillevi Callander över och drev verksamheten till 1978 då hon sålde kontoret till Västerbottenskommunernas arkitekt- och byggnadskontor, VAB. Hon var ansvarig arkitekt för Umeås första kommunala daghem, flera institutioner för äldreomsorgen, ytterligare elevbostäder samt ett antal flerbostadshus. Polishuset mitt i Umeås centrum ritades av henne och stod färdigt 1965. Idag är det ombyggt till en galleria.

När Hillevi Callander sålde kontoret var hon utarbetad och led av vissa hälsoproblem. Utan tvekan hade arbetet varit hennes hela liv. Utöver själva arbetet var hennes föreningsengagemang också ett utflöde av yrket. Hon var enda kvinna i Byggnadstekniska föreningen och hade ett medlemskap i Zonta International, en förening för kvinnor i arbetslivet.

Hillevi Callander avled 2005 och ligger begravd på Norra kyrkogården i Umeå.


Kerstin Thörn


Publicerat 2020-05-15Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hillevi Maria Sofia Callander, www.skbl.se/sv/artikel/HilleviCallander, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kerstin Thörn), hämtad 2023-10-01.
Övriga namn

  Gift: Bjelke


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Hildur Irene Callander, född Norstedt
 • Far: Herman Gunnar Callander
 • Make: Stig Arndt Gullbrand Bjelke


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Arkitektutbildning, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)


Verksamhet

 • Yrke: Arkitekt, hos arkitekt Tore E:son Lindberg
 • Yrke: Arkitekt, Köpmannaförbundet (nuvarande Svensk Handel)
 • Yrke: Arkitekt, 1946–1949 Köpmannaförbundet (nuvarande Svensk Handel), 1952–1959 hos arkitekt Denis Sundberg
 • Yrke: Arkitekt, egen firma, Callander arkitektkontor


Kontakter

 • Kollega: Tore E:son Lindberg
 • Kollega: Denis Sundberg


Organisationer

 • Zonta International
  Medlem
 • Byggnadstekniska föreningen i Umeå
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Södertälje
 • Södertälje
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Källström, Margareta, 'Hillevi Callander', Kvinnor som banade väg, Stockholm, 1992, S. 38-41Vidare referenser

Litteratur
 • 'Liten intervju – om butikskulturen längst uppe i norr', Dagens Nyheter, 1946-05-26

 • Senator, Rasmus, 'Umeås kvinnohistoria', Västerbottenskuriren, 2015-07-25