Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hilda Catharina Petrini

1838-10-091895-01-30

Urmakare, simmare, pionjär

Hilda Petrini var hantverkarmästare och drev ett framgångsrikt urmakeri. Hon var också en talangfull simmare.

Hilda Petrini föddes i oktober 1838 och växte upp i en välbärgad familj på Södermalm i Stockholm. Hennes familj hade italienskt ursprung sedan några generationer tillbaka, därav efternamnet. Tidigt märktes hennes anlag för mekanik, som vid den tiden ansågs ovanliga för en flicka. På en tillställning i hemmet var kronometerfabrikanten Victor Söderberg på besök och han gav henne några utmanande mekaniska övningar som hon enkelt löste. Det väckte Victor Söderbergs beundran och han föreslog genast att Hilda Petrini skulle utbilda sig till mekaniker.

20 år gammal skrevs Hilda Petrini in som lärling på Söderbergs kronometerverkstad i Stockholm. Hon klarade utbildningen med bravur och blev så småningom föreståndare för Söderbergs verkstad. År 1862 sökte Hilda Petrini om tillstånd för att få driva urmakeri. Ansökan avslogs med motiveringen att hon var för ung för att utöva ett så hedervärt yrke. Hilda Petrini lät då sin mor, som då blivit änka, ansöka om tillståndet. Ålder var inte längre möjligt som motivering för avslag och ansökan godkändes.

Urmakeriet slog upp portarna på Götgatan 20 i Stockholm den 17 maj 1862. Hilda Petrinis verksamhet blev snart framgångsrik. Hilda Petrini tog emot lärlingar bland både kvinnor och män och utfärdade regelrätta gesällintyg efter avklarad utbildning.

Hilda Petrini var inte bara pionjär inom urmakeriet utan också i simsport. Som ung var hon en skicklig simmare vilket ledde till att hon fick assistera simläraren Nancy Edbergs lektioner för bland annat drottningen Lovisa av Nederländerna och prinsessan Lovisa av Sverige.

Hilda Petrini beskrevs som en skicklig och noggrann mekaniker, men samtidigt en varmhjärtad människa med brett umgängesliv. Hon fick pryda framsidan av Idun 1890 tillsammans med en lång hyllande artikel och var då fortfarande verksam i sitt yrke.

Hilda Petrini avled 57 år gammal, den 30 januari 1895 i Stockholm. Hennes död blev uppmärksammad nationellt i flera dagstidningar där hennes gärningar beskrivs som banbrytande för kvinnors företagande.


Camilla Bergvall


Publicerat 2021-01-04Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hilda Catharina Petrini, www.skbl.se/sv/artikel/HildaPetrini, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-06-22.
Övriga namn

  Gift: Säfsten


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Anna Josefina Christina Petrini
 • Far: [Uppgift saknas]
 • Syster: Anna Josefina Christina Petrini
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Urmakarlärling hos kronometerfabrikant Söderberg


Verksamhet

 • Yrke: Urmakare, föreståndare, Söderbergs kronometerverkstad
 • Ideellt arbete: Simlärare
 • Yrke: Urmakare, eget urmakeri


Kontakter

 • Mentor: Victor Söderberg
 • Kollega: Nancy Edberg


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • ’Hilda Petrini’ [Nekrolog], Stockholms Dagblad, 1895-02-01

 • ’Sveriges första qvinliga handtverksmästare’, Gotlands Allehanda, 1890-02-04Hilda Petrini avbildad i Idun nr 7, 1890. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Hilda Petrini avbildad i Idun nr 7, 1890. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1800-talet Pionjärer Simning Sport Urmakare