Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Helmy Viola Hansson

1910-07-211993-06-03

Riksspelman, vissångare

Helmy Hansson var en ledande spelman och vis- och balladsångare i Dalarna från mitten av 1900-talet till sin död 1993.

Helmy Hansson föddes i Stora Tuna och kallades vanligtvis Blomfeldts Helmy efter sina föräldrar. Hemmet var beläget i Islingby, en bit utanför Borlänge. Hon växte upp under enkla omständigheter materiellt sett, men i en miljö som var präglad av sång och musik. Från sin farmor Johanna Kristina Romlin övertog Helmy Hansson en stor visrepertoar. Eftersom farföräldrarna bodde på övervåningen i Helmy Hanssons barndomshem var de en självklar del av umgänget. Helmy Hansson berättade själv att hon och hennes båda syskon ofta vistades hos farföräldrarna och då sjöngs det. Farmoderns visor satannde sedan kvar i minnet.

Från fadern, Hjalmar Blomfeldt, ärvde hon en stor repertoar för fiol. Fadern, som arbetade vid Domnarvets järnverk, var en av bildarna av Stora Tuna spelmanslag och Helmy Hansson kom så småningom att ta över rollen som spelledare i laget. Redan som barn följde hon med fadern på spelmansstämmor och liknande tillställningar. När fadern spelade själva låten fick hon sekundera.

Helmy Hansson gifte sig 1934 med Edvin Hansson från Gustafs dit paret också flyttade. Där fick hon också en viss vidareutbildning i fiolspelet. En tysk fiollärare besökte regelbundet orten och hos honom tog Helmy Hansson lektioner. Ett annat sätt att förkovra sig i fiolspelet skedde genom de resor Helmy Hansson tillsammans med sin make företog runt om i Dalarna. De sökte då upp den tidens främsta spelmän: Gössa Anders, Olof Tillman, Carl Gudmundsäter, Evert Åhs, Hjort Anders och Anders Frisell. Helmy Hansson spelade in dem på band och lärde sig sedan deras låtar. Efter att hon avlidit donerades inspelningarna, som hon protokollfört och ordnat systematiskt, till Dalarnas museum.

Mot slutet av 1940-talet gjordes försök att bilda ett spelmanslag i Stora Tuna. Men det skulle dröja till 1950 innan laget blev formellt etablerat. Helmy Hansson och hennes far var med från början. Fem år senare invaldes hon i Dalarnas Spelmansförbunds styrelse och under 30 år var hon förbundets kassör. Tillsammans med Knis Karl, som var ordförande, bidrog hon verksamt till revitaliseringen av svensk folkmusik och stärkandet av förbundet.

Det kom att dröja innan Helmy Hanssons musikalitet, fiolspel och vissång uppmärksammades utanför den närmaste spelmanskretsen. En yngre generation kom att intressera sig för visorna och det intresset gav en skjuts åt Helmy Hanssons berömmelse. Tack vare att Helmy Hansson både spelade och sjöng och dessutom samlade på folkmusik efterlämnade hon ett betydande musikaliskt kulturarv som fortfarande praktiseras och kan avlyssnas.

Helmy Hansson avled 1993 i Borlänge och är begravd på Stora Tuna Kyrkogård.


Thomas Fahlander


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Helmy Viola Hansson, www.skbl.se/sv/artikel/HelmyViolaHansson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Thomas Fahlander), hämtad 2024-06-25.
Övriga namn

  Flicknamn: Blomfeldt
  Smeknamn: Blomfeldts Helmy


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Anna Matilda Blomfeldt, född Andersson
 • Far: Gustaf Hjalmar Blomfeldt
 • Bror: Erik Hjalmar Blomfeldt
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Gustafs socken: Fiollektioner


Verksamhet

 • Yrke: Musiker, riksspelman 1957
 • Ideellt arbete: Föreståndare, Tunabygdens gammelgård
 • Ideellt arbete: Insamlare av folkmusik


Kontakter

 • Kollega: Knis Karl Aronsson
 • Kollega: Isakes Kisti Olsson
 • Kollega: Gertrud Sundvik
fler ...


Organisationer

 • Stora Tunas spelmanslag
  Ledare
 • Dalarnas Spelmansförbund
  Medlem, kassör


Bostadsorter

 • Födelseort: Stora Tuna
 • Stora Tuna
 • Gustafs socken
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Dicander, Jörgen, 'Riksspelmännen Hjalmar Blomfeldt och dottern Helmy Hansson', Tunum, 2014 (58), s. 83-88

 • Ternhag, Gunnar, 'Helmy Hansson – samlare eller informant?', En brokig samling. En bok om samlingar och samlare: Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001, S. 72-87, Stockholm, 2001Vidare referenser

Musik
 • Album: Folkmusik i Dalarna, Giga, 1985

 • Album: Hemfäla/Stora Tuna spelmanslag, Coop, 1978

 • Album: Mig lyster till att sjunga -Visor i Dalarna, Hurv, 1986

 • Album: Skämtvisor från fem sekel, Svea fonogram, 1989

 • Album: Skämtvisor och polsktrallar, Naxos Sweden - Caprice, 1973

Litteratur
 • Sundvik, Gertrud & Kåks, Helena, Helmy Hansson: visor och ramsor, Dalarnas museum, Falun, 1994

 • Ternhag, Gunnar, 'Helmy Hansson, Stora Tuna', Dalarnas hembygdsbok, 1979, s. 47-52Helmy Hansson (i mitten) med medlemmar ur Stora Tuna spelmanslag, 1977. Foto: Thomas Fahlander (beskuren)
Helmy Hansson (i mitten) med medlemmar ur Stora Tuna spelmanslag, 1977. Foto: Thomas Fahlander (beskuren)

Nyckelord

1900-talet Folkmusik Musiker Sångare