Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hanna Gunvor Ingeborg Wallin

1911-11-292010-06-04

Jurist, forskare, biträdande professor i juridik

Gunvor Wallin var jurist och Sveriges andra kvinnliga juris doktor. Hon var också den första kvinnan i Sverige som utnämndes till biträdande professor i juridik.

Gunvor Wallin föddes i Växjö 1911 och tog studenten där 1932. Samma år flyttade hon till Lund för att påbörja sina studier i juridik. År 1937 avlade hon examen och satt därefter ting hemma i Växjö. Liksom en del andra kvinnliga jurister under 1930-talet hade Gunvor Wallin svårt att hitta arbete då kvinnliga jurister inte var välkomna överallt. Förutom en utbredd negativ attityd mot de kvinnliga juristerna på många områden inom rättsväsendet, hindrade bestämmelsen i § 28 i den dåvarande regeringsformen från 1809 de kvinnor som ville arbeta som domare eller professorer. Sådana statliga tjänster var nämligen förbehållna ”infödde svenske män”. I samband med andra världskrigets inkallelser av män till militärtjänstgöring öppnades dock arbetsmarknaden för kvinnliga jurister. Strax efter krigsutbrottet 1939 var Gunvor Wallin tillbaka i Lund för att börja arbeta på Håkan Gillbergs advokatbyrå. År 1942 blev hon ledamot av Sveriges advokatsamfund och fyra år senare öppnade hon egen advokatverksamhet i Lund. Hon var medlem av Sveriges advokatsamfund fram till 1958.

Som många andra kvinnor som hade läst juridik under 1900-talets första hälft valde Gunvor Wallin att specialisera sig på familjerätt, först som praktiserande jurist och sedan som forskare. Parallellt med advokatverksamheten påbörjade hon doktorandstudier i juridik på 1950-talet. I december 1958 disputerade Gunvor Wallin på en avhandling i familjerätt med titeln Om avtal mellan makar, och hennes avhandling fick stor uppmärksamhet. Gunvor Wallin blev nämligen Lunds första och Sveriges andra kvinnliga juris doktor, detta mer än 60 år efter det att Elsa Eschelsson i Uppsala som första kvinna i landet hade disputerat i juridik.

I slutet av 1950-talet var alla formella hinder för kvinnor vad gällde statliga tjänster borttagna, och såväl domarbanan som en akademisk karriär var nu fullt möjliga alternativ för kvinnor. Gunvor Wallin fortsatte att vara verksam vid universitetet i Lund. Avhandlingen gav henne en docentur 1959, och 1963 blev hon universitetslektor i handelsrätt med beskattningsrätt. Hon fortsatte att arbeta med familjerätt, både som lärare och som produktiv forskare. Hon skrev under årens lopp flera juridiska böcker om bland annat föräldrarätt, arvsrätt och testamentsrätt. År 1968 utnämndes Gunvor Wallin till biträdande professor (preceptor) i civilrätt i Lund, men hon var inte den första kvinnan som utnämndes till ordinarie professor. Det skulle dröja ytterligare några år, närmare bestämt till 1975 då Anna Christensen blev landets första kvinnliga ”stolsprofessor” i juridik.

Gunvor Wallin avled 2010, året efter det att hon promoverats till Lunds universitets första kvinnliga jubeldoktor i juridik. Hon är begravd på Båstads nya begravningsplats.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hanna Gunvor Ingeborg Wallin, www.skbl.se/sv/artikel/GunvorWallin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Nordholm


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Henny Beata Nordholm, född Blomsterqvist
 • Far: Carl Nordholm
 • Syster: Gunnel Henny Maria Nordholm, gift Peterson
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Växjö: Studentexamen
 • Universitet, Lund: Jur.kand.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Lund: Jur.dr.examen, Lunds universitet


Verksamhet

 • Yrke: Jurist, notarietjänstgöring
 • Yrke: Jurist, Håkan Gillbergs advokatbyrå
 • Yrke: Jurist, egen advokatbyrå
fler ...


Organisationer

 • Ungsvenska Studentföreningen (nuvarande Studentföreningen Ateneum)
  Medgrundare, medlem, skattmästare
 • Sveriges advokatsamfund
  Ledamot
 • Zonta International
  Governor


Bostadsorter

 • Födelseort: Växjö
 • Växjö
 • Lund
fler ...


Priser/utmärkelserKällorVidare referenser