Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gunhild Palmqvist

1917-11-271963

Politiker, ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund

Gunhild Palmqvist blev 1945 den första kvinnan i Sverige som valdes till ordförande i ett politiskt ungdomsförbund, i hennes fall Folkpartiets ungdomsförbund.

Gunhild Palmqvist kom från ett nykteristiskt missionsförbundarhem i Stockholm med en fader som var byggmästare. Hon blev aktiv i den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet och ledare för dess ungdomsverksamhet.

Gunhild Palmqvist arbetade först som litterär rådgivare på ett bokförlag. Hon hade tagit studentexamen genom kvällsstudier och en fil.mag. 1945 parallellt med kontorsarbete. Hon valdes in i förbundsstyrelsen för FPU 1942, blev studieledare 1943 och sekreterare 1944. Vid sitt tillträde som FPU-ordförande var hon 27 år, vilket på den tiden var ovanligt ungt. Valet av en kvinna som ordförande väckte stor uppmärksamhet. Karlstads-Tidningen skrev exempelvis: ”Här har man ett exempel på en ungdomsorganisation, som vågar inte bara hålla vackra tal utan även handla i jämställdhetens och likaberättigandets tecken.”

Två frågor som särskilt engagerade Gunhild Palmqvist var skolpolitiken och kvinnans ställning på arbetsmarknaden. Hon ville förbättra villkoren för yrkesgrupper som sjuksköterskor, hembiträden och barnavårdare.

De år som Gunhild Palmqvist ledde FPU var framgångsrika för förbundet med växande medlemstal. I december 1945 var hon med i den första radiodebatten mellan representanter för de politiska ungdomsförbunden. Den leddes av den nydanande radiojournalisten Gunnar Helén, som senare skulle bli både FPU-ordförande och partiledare.

Parallellt med ordförandeskapet arbetade Gunhild Palmqvist som ombudsman för Folkpartiets kvinnoförbund (FPK). Detta uppskattades inte av FPU:s vice ordförande Matts Balgård, som i ett brev till partiledaren Bertil Ohlin 1946 skrev att det skulle få ”en psykologiskt bortstötande effekt på de ungdomar vi strävar att vinna” om en FPU-ordförande var kvinnoföreningskvinna. Det skulle tas som ”ett bevis på den kvalitativa fattigdomen i FPU:s ledning.”

Gunhild Palmqvist var FPU-ordförande till 1948. En viktig uppgift för FPU efter kriget var att återknyta kontakterna med liberaler i de andra nordiska länderna. Detta fick stor betydelse för Gunhild Palmqvist personligen. Hon träffade en dansk journalist med tillhörighet i Radikale Venstre, gifte sig med honom och flyttade till Danmark 1951. Där drev hon och maken bokförlag och kontorsvarufirma.

Gunhild Palmqvist avled i cancer 1963. Hon är begravd i Kalundborg, Danmark.


Anders Johnson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Gunhild Palmqvist, www.skbl.se/sv/artikel/GunhildPalmqvist, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Johnson), hämtad 2024-06-15.
Övriga namn

  Smeknamn: Gullan


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Anna Emilia Palmqvist, född Johansson
 • Far: Lars Palmqvist
 • Bror: Uno Palmqvist
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen, kvällsstudier
 • Högskola, Stockholm: Fil.mag.examen, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Litterär rådgivare, bokförlag
 • Yrke: Kontorist
 • Ideellt arbete: Ordförande, Folkpartiets ungdomsförbund (FPU)
 • Yrke: Familjeföretagare, bokförlag och kontorsvarufirma


Kontakter

 • Kollega: Gunnar Helén


Organisationer

 • Vita Bandet
  Medlem, ledare för ungdomsverksamheten
 • Folkpartiet (FP, nuvarande Liberalerna)
  Medlem
 • Folkpartiets ungdomsförbund (FPU, nuvarande Liberala ungdomsförbundet, LUF)
  Styrelseledamot, studieledare 1943, sekreterare 1944, ordförande 1945–1948
 • Folkpartiets kvinnoförbund (FPK, nuvarande Liberala Kvinnor, LK)
  Ombudsman


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Kalundborg, Danmark
 • Dödsort: Kalundborg, Danmark


Källor

Litteratur
 • Johnson, Anders, De gjorde skillnad: liberala kvinnor från Anna Maria Lenngren till Marit Paulsen : en krönika till Folkpartiets 75-årsjubileum 2009, Folkpartiet Liberalerna, Stockholm, 2009Vidare referenser