Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gertrud Virginia Adelborg

1853-09-101942-01-25

Lärare, rösträttskvinna

Gertrud Adelborg var en rösträttskvinna, som särskilt kämpade för kvinnors möjlighet att yrkesarbeta.

Gertrud Adelborg var den av systrarna Adelborg (Ottilia och Maria Adelborg), som var mest känd i samtiden. När familjen, efter faderns död 1865, flyttade från Karlskrona till Uppsala, fick hon efter en kort utbildning arbeta som guvernant. År 1881 fick hon anställning som skrivbiträde vid Svea Hovrätt.

Genom personlig bekantskap med Fredrika-Bremer-Förbundets stiftare Sophie Adlersparre blev hon engagerad i förbundets verksamhet. Hon arbetade på Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-1907, från 1886 som föreståndare. Åren 1897-1915 var hon även styrelseledamot i förbundet. Gertrud Adelborg organiserade förbundsbyråns verksamhet och gjorde den till ett rådgivningscentrum för kvinnor.

Hon upprättade också en platsförmedling för kvinnor, den första i sitt slag i Sverige. Hon kämpade för att nya utbildnings- och verksamhetsområden skulle öppnas för kvinnor och drev frågor om förbättrade löne- och befordringsvillkor för olika grupper av arbetande kvinnor, i synnerhet lågavlönade grupper som telefonister och kontorister. Hon kämpade även för att den lantbrukande befolkningens kvinnor skulle få utbildning inom sina områden och tog initiativet till Fredrika-Bremer-Förbundets lanthushållningsskola i Rimforsa, Östergötland. Denna utbildningsanstalt var, när den bildades 1907, den första i sitt slag i Sverige. Gertrud Adelborg var ledamot i dess styrelse 1907-1921.

Gertrud Adelborg var mycket engagerad i rösträttsfrågan och var en av rösträttsrörelsens banérförare. Det var hon som utformat skrivelsen, då kvinnorna i Sverige 1899 för första gången själva formellt överlämnade ett förslag om rösträtt för kvinnor. Hon var en av stiftarna av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt när den bildades i Stockholm 1902. När den följande år blev en nationell förening, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), blev hon styrelseledamot även i denna förening. Gertrud Adelborg hade en viktig men mindre synlig roll inom båda förbunden: hon strukturerade arbetet, utredde och sammanställde fakta och författade skrivelser.

När Gertrud Adelborg bröt upp från Stockholm 1907 för att förena sig med sina systrar Ottilia och Maria i byn Gagnef avbröt hon en strålande karriär.

Gertrud Adelborg avled 1942 och begravdes i Gagnef.


Lisbeth Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Gertrud Virginia Adelborg, www.skbl.se/sv/artikel/GertrudAdelborg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lisbeth Larsson), hämtad 2024-06-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Hedvig Katarina af Uhr
 • Far: Bror Jacob Adelborg
 • Syster: Ottilia Adelborg
 • Syster: Maria Adelborg


Utbildning

 • Flickskola, Karlskrona: Grundutbildning, Privatskola
 • Uppsala: Uppsala, Privatskola


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, privatlärare
 • Yrke: Skrivbiträde i Svea Hovrätt
 • Yrke: Anställd vid Fredrika-Bremer-Förbundets byrå, föreståndare 1886-1907
 • Ideellt arbete: Rimforsa lanthushållningsskola, styrelseledamot


Organisationer

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Styrelseledamot
 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medlem, styrelseledamot, Stockholmsavdelningen
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Stryrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Uppsala
fler ...


Priser/utmärkelserKällorVidare referenserBilder