Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gerda Henrietta Margareta Planting-Gyllenbåga

1878-10-141950-05-17

Rösträttskvinna, politiker

Gerda Planting-Gyllenbåga var en rösträttskvinna som verkade på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon var politiskt aktiv, en av Sveriges första kvinnliga stadsfullmäktigeledamöter och en av få kvinnor som valdes in i fullmäktige från en särskild kvinnolista.

Gerda Planting-Gyllenbåga föddes 1878 och kom från en adlig familj. Hon var dotter till militären Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga och Louise Freundt. Hon var yngst i barnaskaran och hade tre systrar och tre bröder. Modern gick bort när hon var liten flicka.

Gerda Planting-Gyllenbåga var för sin tid välutbildad. Hon hade en filosofie kandidatexamen och studerade troligen vid Stockholms högskola. Efter sina studier flyttade hon tillbaka till Skaraborgs län och bosatte sig i Tormenås, Rogberga, och arbetade bland annat som föreståndare för Huskvarna fabriksarbetares intressekontor. I folkräkningarna tituleras hon ”skrivbiträde”. År 1916 flyttade hon till Stockholm och var också några år anställd som föreståndare för Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Gerda Planting-Gyllenbåga var en mycket aktiv rösträttskvinna på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Bland annat var hon en av initiativtagarna till bildandet av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Rogberga som bildades 1908. Hon var sekreterare och föreningens ledande kraft. Hon ingick också i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts (LKPR:s) centralstyrelse och blev invald i LKPR:s verkställande utskott. Hon fanns också med på valberedningens lista som förslag till ordförande i samband med att Signe Bergman avgick 1917. Hon deltog i olika uppvaktningar av politiker och beslutsfattare, exempelvis statsministern Hjalmar Hammarskjöld 1916. Hon utsågs också som delegat för LKPR och deltog vid flera internationella rösträttskongresser som anordnades av International Women Suffrage Alliance (IWSA).

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Rogberga var mycket aktiv. Till en början hölls styrelsemöten hemma hos Hilma Andersson, som var ordförande, eller hos Gerda Planting- Gyllenbåga. Medlemsmöten förlades inledningsvis till godtemplarlokalen, Frälsningsarméns lokal eller Folkets Hus. År 1913 lät föreningen bygga ett eget hus – Kvinnornas hus – som invigdes 1913 av Gerda Planting-Gyllenbåga och Anna Whitlock. Föreningen bjöd in föreläsare som höll föredrag om kommunalförvaltning, ogifta mödrar och deras barns rättsliga ställning. Föreningen besöktes av Augusta Tonning, Lydia Wahlström, Frigga Carlberg, Gulli Petrini, Anna Whitlock, Kerstin Hesselgren med flera. Dessutom anordnades ”kurser” som innebar en serie föredrag kring ett visst ämne. Föreningen anordna också rollspel och fingerade möten, exempelvis en kommunalstämma. Man ordnade trädgårdsfester och samkväm med underhållning för allmänheten, både för att få in pengar men också för att synliggöra föreningen och rösträttsfrågan. Inte minst anordnade denna lokalförening LKPR:s tredje allmänna rösträttsmöte som ägde rum i Huskvarna 19–20 juni 1915.

Gerda Planting-Gyllenbåga ingick i Huskvarna fattigvårdsstyrelse och hon valdes in som stadsfullmäktigeledamot på en särskild kvinnolista år 1911. Mot bakgrund av sina gedigna erfarenheter och kunskaper utsågs hon tillsammans med Anna Bugge Wicksell till LKPR:s kommunala expert på den politiska rösträtten. År 1917 beslöt LKPR att upprätta en ”Kvinnornas kommunalstyrelsegrupp” och tanken var att denna grupp skulle hålla möten i samband med centralstyrelsens årliga möten. Gerda Planting-Gyllenbåga utsågs till sammankallande.

Folkbildning låg Gerda Planting-Gyllenbåga varmt om hjärtat och hon var en av LKPR:s resetalare och arrangerade kurser och studiecirklar som rörde socialpolitiska frågor. När Martina Bergman-Österberg 1911 donerade en stor summa pengar till LKPR för att bedriva kursverksamhet runt om i Sverige, utsågs Gerda Planting-Gyllenbåga till kursledare för de så kallade Bergman-Österbergska kurserna. Kurserna startade i Jönköpings län med Gerda Planting-Gyllenbåga som föreläsare.

Så småningom flyttade Gerda Planting-Gyllenbåga till Stockholm och arbetade som byråföreståndare för CSA 1915–1918. Det fanns täta personliga och organisatoriska band mellan LKPR och CSA och även Folkbildningsförbundet. LKPR samarbetade på olika sätt med dessa organisationer, inte minst när det gäller kursverksamheten. Tre av byråföreståndarna var också aktiva rösträttskvinnor, Emilia Broomé, Gerda Planting-Gyllenbåga och Karin Fjällbäck-Holmgren. Gerda Planting-Gyllenbåga slutade som föreståndare i samband med att hon år 1918 gifte sig med Andreas Lindblom. Äktenskapet var barnlöst.

Gerda Planting-Gyllenbåga dog 1950, 71 år gammal, i Stockholm. Hon är begravd på Tyresö kyrkogård.


Josefin Rönnbäck


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Gerda Henrietta Margareta Planting-Gyllenbåga, www.skbl.se/sv/artikel/GerdaPlantingGyllenbaga, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Josefin Rönnbäck), hämtad 2024-07-23.
Övriga namn

  Gift: Lindblom


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Louise Vilhelmina Freundt
 • Far: Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga
 • Bror: Gustaf Henrik Vilhelm Planting-Gyllenbåga
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Fil.kand.examen, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Föreståndare för Huskvarna fabriksarbetares intressekontor
 • Yrke: Föreståndare för Centralförbundet för socialt arbete (CSA)
 • Ideellt arbete: Ledamot i Huskvarna fattigvårdsstyrelse


Kontakter

 • Vän: Anna Whitlock
 • Vän: Hilma Andersson
 • Vän: Frigga Carlberg
fler ...


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Rogberga/Huskvarna
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Ledamot i centralstyrelsen och verkställande utskott
 • Föreningen Årsta u p a
 • Föreningen frisinnade kvinnor (FFK, senare Frisinnade Kvinnors Riksförbund, FKR)


Bostadsorter

 • Födelseort: Istrum
 • Rogberga
 • Huskvarna
fler ...


Källor

Litteratur
 • Centralförbundet för socialt arbete 1903-1928: minnesskrift, Ekelund, Stockholm, 1928

 • Holmgren, Ann Margret, Den svenska kvinnorösträttsrörelsens historia i korta drag. 2, 1912-1918, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Stockholm, 1918

 • Lindholm, Kerstin, 'Centralförbundet för socialt arbete CSA: ett tidigt kvinnoinitiativ', Socionomen (1987)., 1993:3, s. 25-32, 1993

 • Planting Gyllenbåga, Gerda, 'Martina Bergman-Österbergska samhällskurser: första terminens verksamhet', Rösträtt för kvinnor, 1912:12, S. 1-2, 1912

 • Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, Tiden, Stockholm, 1918

 • Tillander, Björn, 'Rogberga/Huskvarna förening för kvinnans politiska rösträtt', Vår hembygd (Huskvarna)., 2005(58), s. 6-33, 2005

 • Wahlström, Lydia, Den svenska kvinnorörelsen: historisk översikt, Norstedt, Stockholm, 1933

 • Årsberättelser för Landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt. [Elektronisk resurs]., Stockholm, 1908-1919