Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gerda Elise Bäckström

1894-01-071978-04-23

Scoutledare, gymnastikdirektör

Gerda Bäckström var drivande i uppkomsten och etablerandet av scouting för flickor i Sverige och var därefter i flera decennier en central ledargestalt inom Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS). Hon var även aktiv inom flickscouternas världsorganisation World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Gerda Bäckström föddes den 7 januari 1894 i Katarina församling i Stockholm som yngsta barn av fyra till trävaruhandlaren August Vilhelm Blomberg och Elisabet Petrea Charlotta Blomberg.

Hösten 1910 övertalade Gerda Bäckström, tillsammans med klasskamraterna Elin Fris och Signe Geijer, tre av sina lärare på Wallinska skolan att bli scoutledare för flickorna. Under våren 1911 startade verksamheten på prov under ledning av gymnastikdirektören Emmy Grén-Broberg, kristendom- och franskläraren Esther Laurell samt teckningsläraren Signe Hammarsten. Under höstterminen grundades Wallinska skolans scoutförening. Gerda Bäckström ingick således i den trio av unga kvinnor som genom denna övertalningskampanj bidrog till att scouting för flickor började bedrivas i organiserad form. Något som senare ledde till bildandet av Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS) den 26 mars 1913.

Direkt vid scoutföreningens start vid Wallinska skolan utsågs Gerda Bäckström till patrulledare. Gerda Bäckströms scoutnamn blev Ludde, och det var under detta namn hon blev känd i flickscoutrörelsen. Hon blev godkänd med högsta betyg i alla delmoment när hon genomförde tredjeklassproven för den erkänt krävande ledaren Emmy Grén-Broberg, hennes egen gymnastiklärare och sedermera SFS första flickscoutchef. Hösten 1912 åkte också Emmy Grén-Broberg och Gerda Bäckström till England för att studera den engelska flickscoutingens organisation och arbetsformer. I mars 1914 utnämndes Gerda Bäckström till underledare. Hon hann alltså själv bara vara flickscout i tre år, i den verksamhet hon jobbat så hårt för att få till stånd, innan hon fick ansvar för att leda den.

Under åren 1914–1916 studerade Gerda Bäckström vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) och utexaminerades som gymnastikdirektör 1916. Samma år fick hon anställning vid Wallinska skolan som gymnastiklärare.

Gerda Bäckström var under lång tid en uppskattad ledare både i Wallinums scoutkår och i Stockholms flickors scoutkår där hon blev kårchef 1921. Förutom att vara flickscoutledare, startade hon också en seniorscoutkår för de äldre flickscouterna och var drivande i utvecklingen av blåvingeverksamheten för de yngre flickorna.

Den 2 juli 1932 gifte sig Gerda Bäckström med sin kusin, banktjänstemannen Tor Vilhelm Bäckström, i vad som beskrivits som “ett praktiskt äktenskap”. Vid kommunaliseringen av Stockholms flickskolor 1939 blev Wallinska skolan en del av Vasastadens kommunala flickskola där Gerda Bäckström kom att arbeta som gymnastikdirektör fram till sin pension 1955. Efter pensioneringen flyttade hon och maken till Dalarna och bosatte sig i Tällberg. Maken avled 1959. Under sin pensionärstid i Tällberg var Gerda Bäckström en uppskattad gymnastikledare. Hon var även drivande i Byalaget för hembygdsvård (numera Tällbergs Hembygdsförening), bland annat som ordförande och som guide på det lokala hembygdsmuseet.

SFS hade verksamhet i 47 år. Under större delen av den tiden fanns Gerda Bäckström i förbundsledningen. Hon var med på förbundets konstituerande möte den 26 mars 1913 som flickscout, och hon deltog på det gemensamma möte den 13 november 1960, när flick- och pojkscoutförbundet gick samman i det nya förbundet Svenska Scoutförbundet. Redan i samband med att SFS bildades 1913 föreslogs Gerda Bäckström till den konstituerande förbundsstyrelsen, men hon avstod. År 1925 valdes hon till vice flickscoutchef, och efter ett decennium på den posten blev hon 1935 vald till flickscoutchef. På den posten stannade hon i 14 år. När Gerda Bäckström 1949 avgick från sin post hade hon alltså varit i verksam i ledningen för SFS i nästan ett kvartssekel. Under Gerda Bäckströms ledning skedde en kraftig tillväxt för SFS. Medlemsantalet mer än fördubblades, ekonomin stabiliserades och förbundet kunde skapa ett kansli med anställd personal till stöd för den lokala verksamheten. Flickscoutrörelsen kom genom sina många insatser inom exempelvis internationellt fredsarbete, humanitärt arbete samt inom totalförsvaret under andra världskriget att bli en viktig aktör inom det svenska civilsamhället. I samband med Gerda Bäckströms avgång 1949 instiftades "Luddes stipendium" genom en insamling. Stipendiet har sedan dess delats ut av SFS, följt av Svenska Scoutförbundet och sedan Scouterna.

Förutom i flickscoutrörelsen var Gerda Bäckström även aktiv i centralrådet för Ungdomens Röda Kors (URK, nuvarande Röda Korsets Ungdomsförbund) och i styrelsen för Cykelfrämjandet från dess grundande 1934. Under andra världskriget var hon aktiv i styrelsen för Kvinnoförbundens beredskapskommitté och engagerad i Finlandshjälpen.

Gerda Bäckström avled den 23 april 1978 på Leksands sjukhem. Hon är begravd vid Leksands kyrka.


Fredrik Mandelin
Bodil Formark


Publicerat 2021-02-12Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Gerda Elise Bäckström, www.skbl.se/sv/artikel/GerdaEliseBackstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fredrik Mandelin, Bodil Formark), hämtad 2024-04-17.
Övriga namn

  Flicknamn: Blomberg
  Smeknamn: Ludde


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Elisabeth Charlotta Petrea Blomberg, född von Berger
 • Far: August Wilhelm Blomberg
 • Bror: Georg Wilhelm Blomberg
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Gymnastikdirektör, Wallinska skolan, fr o m 1939 Vasastadens kommunala flickskola


Kontakter

 • Mentor: Emmy Grén-Broberg
 • Vän: Elin Fris
 • Vän: Signe Geijer


Organisationer

 • Wallinums Scoutkår
  Scoutledare
 • Stockholms flickors scoutkår
  Scoutledare
 • Sveriges Flickors Scoutförbund
  Vice flickscoutchef 1925–1935, flickscoutchef 1935–1949
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Leksand
 • Dödsort: Leksand


Prizes/awardsKällor

Litteratur
 • Broon, Margareta, 'Flickscoutchefer', Föreningen Scoutmuseets vänners årsskrift, 1993(10)

 • 'Gerda Bäckström in memoriam', 'Elsa Kjederqvist', Dagens Nyheter, 1978-04-28

 • Sterzel, Georg, I begynnelsen var...: en berättelse om när scoutrörelsen kom till Sverige, Svenska scoutförbundet, Stockholm, 2007-2009

 • Sveriges flickors scoutförbunds historia 1913-1953, Sveriges flickors scoutförbund, Stockholm, 1954

Opublicerad källa
 • Intervjuer med Gerda Bäckströms systerdotter och syskonbarnbarnVidare referenser

Litteratur
 • Formark, Bodil, Den välsituerade flickan: om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940, Sekel Bokförlag, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010, Lund, 2010

 • Treklöverns blåvingeblad, [red.: Gerda Bäckström], Treklövern, Stockholm, 1937-1937Gerda Bäckström. Bildbeskrivning lyder ”Ludde besöker Stockholm I:s jordbruksläger på Frustunaby, 1943”. Fotograf okänd (Svenska Scoutförbundets Arkiv- och Museikommitté)
Gerda Bäckström. Bildbeskrivning lyder ”Ludde besöker Stockholm I:s jordbruksläger på Frustunaby, 1943”. Fotograf okänd (Svenska Scoutförbundets Arkiv- och Museikommitté)

Nyckelord

1900-talet Gymnastik Lärare Scouter