Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hilda Florence (Flory) Margaret Gate

1904-03-261998-01-05

Lantbrukare, konstnär, fredsaktivist

Flory Gate var utbildad konstnär men är framför allt känd för sina insatser inom naturenligt jordbruk, och för sin nära vänskap med Elin Wägner.

Flory Gate föddes 1904 som ett av tre barn till James Keiller Jr och Alice Lyon. Hon hade två helsyskon, Douglas Keiller och Irene Carlström, samt två halvsyskon från moderns tidigare äktenskap. Släkten Keiller kom från Skottland. Flory Gates farfars far Alexander Keiller invandrade till Göteborg 1825 och startade på 1840-talet Göteborgs Mekaniska Werkstad. Hennes farfar övertog sedermera verksamheten och hennes far James Keiller Jr arbetade som överingenjör vid samma bolag. Fadern erhöll titeln kabinettskammarherre 1922 och modern benämndes statsfru. Familjen bodde på Avenyn 4 i Göteborg men hade också hus på Särö. Gustav V tillbringade några veckor varje sommar hos paret Keiller. Flory Gate växte således upp i en familj som präglades av en högborgerlig umgängeskultur som även innebar kontakter med hovet.

Flory Gates eget liv kom att gå i andra spår. Som ung flicka besökte hon gärna faderns gård i norra Halland och där lärde hon sig om jordbruk av rättaren på gården. Hon körde ringvält och sålde smågrisar på torget i Kungsbacka. Hon skulle senare i sitt liv komma att satsa på naturenligt jordbruk, men det var efter att hon utbildat sig inom det konstnärliga området. Hon kunde teckna och under en period studerade hon konst i Paris tillsammans med andra skandinaviska konstnärer. Eftersom hon finns med på ett fotografi i en bok om konstnären Otte Sköld, lärare på konstskolan Académie Scandinave Maison Watteau i Paris, är det troligt att hon hade kontakter med den institutionen.

Efter hemkomsten sökte Flory Gate sig till Orrefors glasbruk för att utbilda sig till gravör och formgivare. Hon gifte sig 1929 med Orrefors konstnärlige ledare, glaskonstnären Simon Gate. De fick två barn. På glasbruket träffade hon Elin Wägner som var på besök med sin syster och svåger, konsthistorikern Gregor Paulsson. Flory Gate och Elin Wägner utvecklade en djup vänskap byggd på gemensamma intressen. De läste böcker om Gandhi, kvinnors historia och naturenligt jordbruk. Äktenskapet med Simon Gate slog inte väl ut. Flory Gate flyttade i mitten av 1930-talet med barnen till Göteborg och skilsmässan gick igenom 1938. Hon längtade dock tillbaka till landsbygden och året efter köpte hon gården Rösås i Lädja by i Bergs socken, Kronobergs län. Hon flyttade dit med sina barn för att bedriva jordbruk. På så sätt kom hon att bo nära Elin Wägner.

Under 1930-talet reste Flory Gate och Elin Wägner mycket tillsammans. De besökte Leningrad och Moskva 1934, en resa som ordnades av den socialdemokratiska tidningen Morgonbris. När Elin Wägner tillsammans med kvinnor på Tidevarvet och Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad arrangerade fredsaktionen Kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget 1935 deltog Flory Gate på det stora aktionsmötet i Stockholm. Hon reste med delegationen till Nationernas förbund för att presentera resolutionen från mötet. I Genève sammanträffade Elin Wägner och Flory Gate med kvinnogruppen The Call Club och tillsammans bildade de Women’s Organisation for World Order (WOWO). Under följande år besökte de två vännerna ytterligare tre konferenser arrangerade av WOWO. De hölls i Salzburg 1936, i Bratislava 1937 och i Luzern 1938. Organisationens utgångspunkt var att män inte skulle leda samhället ensamma och att våld och krig inte kunde lösa konflikter. Kvinnorna behövde sluta sig samman och arbeta för en ny världsordning där människovärdet var viktigast. Kvinnors historia skulle lyftas fram och ett naturenligt jordbruk komma till stånd. Flory Gate mötte en förebild i den schweiziska jordbrukaren Minna Hofstetter. Hon höll fördrag om sitt arbete mot utarmning av jorden. Genom att kompostera allt biologiskt avfall och återbörda det till åkrarna skapade hon ett kretslopp. Flory Gate besökte hennes gård under en av konferensresorna.

År 1939 körde Flory Gate runt med Elin Wägner i Småland för att samla in material till den senares bok Tusen år i Småland. Marken till gården Rösås var utarrenderad och det tog ett tag innan Flory Gate kunde ta den i bruk för egen del. Under tiden lärde hon känna sina grannar genom att hålla kurser i vegetarisk matlagning, vävning, växtfärgning och beredning av lin. Tillsammans med ett par drängar skötte hon sedan sitt jordbruk med 7-årig växtföljd på åkrarna. I trädgården odlades grönsaker och rotfrukter. Hon komposterade i en tid då konstgödsel var på frammarsch och lärde sig om skogsbruk som tog hänsyn till de vilda djuren samt tog hand om gäss och höns.

Elin Wägner och Flory Gate var intresserade av kommunalpolitik, bygdens historia och dess kultur. När Elin Wägner tog initiativ till att skapa Bergs hembygdsförening ställde Flory Gate upp som styrelseledamot. Hon illustrerade även föreningens skrift, Bergskrönikan, från 1944 och tio år framöver. Elin Wägner satt i Bergs kommunalfullmäktige 1939–1942. Under perioden blev hon invald i en inkvarteringsnämnd och Flory Gate blev först hennes suppleant, men tog sedan hennes ordinarie plats. Flory Gate satt på eget mandat i kommunalfullmäktige 1943–1946.

Elin Wägner bodde under kortare och längre perioder i två rum, ett sovrum och ett arbetsrum, som Flory Gate hade inrett åt henne på sin gård. Elin Wägner slutade också sina dagar på Rösås 1949. Två år efter Elin Wägners död startade Flory Gate en vävskola och en mindre mattfabrik, i Lädja by. Tanken var att skaffa sysselsättning åt kvinnor och unga flickor.

Flory Gate avvecklade sitt jordbruk 1967, vid 63 års ålder. Efter pensioneringen engagerade hon sig för fred i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. År 1982 fick hon ett arv som hon satte in i en stiftelse med tillhörande stipendiefond, Flory Gates stiftelse Fred med jorden. Stipendier delas ut till kvinnor som arbetar ekologiskt med jordbruk eller handelsträdgård. Två år senare delades det första stipendiet ut.

Regissören Christina Olofsson gjorde filmen Mötet med Flory, 1985. I filmen talar Flory Gate om Elin Wägners böcker och om människans relation till naturen. När Elin Wägner- sällskapet bildades 1990 fick Flory Gate som var en av initiativtagarna posten som vice ordförande. Hon gav stort stöd till en insamling som hade som mål att köpa Elin Wägners hus Lilla Björka. Hon erhöll 1994 Landstinget Kronobergs läns kulturpris för sina insatser i landskapsvård.

Flory Gate bevarade de brev Elin Wägner skrev till henne från 1933 till 1948 och en del skrifter och småtryck från deras konferensresor. Materialet finns på Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Under 1970-talet ställde hon upp i samtal med Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder när de skrev sin tvåbandsbiografi om Elin Wägner.

Flory Gate avled i Berg 1998, 93 år gammal.


Irene Andersson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hilda Florence (Flory) Margaret Gate, www.skbl.se/sv/artikel/FloryGate, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Irene Andersson), hämtad 2024-05-19.
Övriga namn

  Flicknamn: Keiller


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Alice Keiller, född Lyon
 • Far: James Keiller
 • Syster: Irene Keiller, gift Carlström
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Paris, Frankrike: Konstnärlig utbildning, Académie Scandinave Maison Watteau
 • Yrkesutbildning, Orrefors: Utbildning till gravör och formgivare, Orrefors glasbruk


Verksamhet

 • Yrke: Formgivare, Orrefors glasbruk
 • Yrke: Lantbrukare, ekologiskt jordbruk
 • Ideellt arbete: Ledamot, Bergs kommunfullmäktige, även ledamot, kommunalfullmäktiges inkvarteringsnämnd (ordinarie 1941)
 • Yrke: Grundare och föreståndare, lokal vävskola och mattfabrik


Kontakter

 • Vän: Elin Wägner
 • Vän: Elisabeth Hermodsson
 • Kollega: Elsa Gullberg
 • Släkting: Astrid Gate, barnbarn


Organisationer

 • Women's Organisation for World Order (WOWO)
  Medgrundare, medlem
 • Bergs hembygdsförening
  Medgrundare, fr o m 1943 styrelseledamot, medarbetare i tidskriften
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
  Medlem
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Orrefors
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • Isaksson, Ulla & Linder, Erik Hjalmar, Elin Wägner. 1922-1949 : dotter av moder jord, Bonnier, Stockholm, 1980Flory Gate (till höger) med Elin Wägner (mitten) och okänd kvinna i Helsingfors, 1934. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Flory Gate (till höger) med Elin Wägner (mitten) och okänd kvinna i Helsingfors, 1934. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1900-talet Ekologi Formgivare Fredsrörelsen Hembygd Konstnärer Kvinnorörelsen Lantbruk Miljöfrågor Politiker

Länkar