Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eva Margareta Spångberg

1923-04-022011-11-08

Konstnär, träsnidare, andlig förkunnare

Eva Spångberg var konstnär och skulpterade främst bibliska motiv i trä. Hon utsågs år 2000 till 1900-talets viktigaste kvinna inom Svenska kyrkan i en omröstning arrangerad av Kyrkans Tidning.

Eva Spångberg föddes 1923 i Östhammars kommun av föräldrar, som inte var kyrkligt engagerade. En jul under de tidiga tonåren fick hon dock en julkrubba av sina föräldrar. Hennes stora glädje över krubban påverkade hennes kommande livsgärning som förkunnare av det kristna kärleksbudskapet.

Eva Spångberg tog studentexamen i Gävle år 1944, därefter en fil.kand. i Uppsala 1949. Mellan åren 1961 och 1962 var hon ämneslärare vid Kommunala Samrealskolan i Vetlanda och 1962–1969 vid Kommunala Flickskolan i Växjö, numera Graffmanska skolan. Hennes önskan var att bli läkare, men betygen räckte inte till. I stället började hon studera till sjuksköterska men drabbades av polio och fick avbryta sina studier.

Det var dock som träskulptör, eller som hon själv sa, ”förkunnare i trä”, som Eva Spångberg skulle komma att bli känd. Hon började skulptera i trä och skapade olika figurer och händelser ur den bibliska berättelsen med tyngdpunkt lagd på det kristna kärleksbudskapet. Hon anlitades som skulptör av större och mindre träskulpturer som utsmyckar flera hundra kyrkor runt om i Sverige. Framför allt är det hennes krucifix, Kristusfigurer, bilder av Jungfru Maria med Jesusbarnet och julkrubbor, som är unika. Hennes arbeten finns bland annat i Uppsala domkyrka, Storkyrkan i Stockholm, Växjö domkyrka, Katolska kyrkan i Göteborg, Rosengårds Katolska kyrka i Malmö, Helgeandskyrkan i Lund, Adolfsbergs kyrka i Örebro, Två Systrars kapell i Kalmar och Gamla Hjelmseryds kyrka.

På sin gård Björkelund i Gamla Hjälmseryd i Småland byggde Eva Spångberg en modell av Jerusalems tempel som blev mycket uppmärksammad. Hon berättade för besökare bland annat om judarnas historia, högtider och tempeltjänst. Människor kom i busslaster för att uppleva djuren på Björkelund och lyssna till Eva Spångbergs undervisning. Det kunde komma 30 000–40 000 besökare per år.

Eva Spångberg medverkade även i TV- och radiogudstjänster där hon förkunnade sitt kraftfulla men enkla budskap. Hon var en uppskattad föredragshållare som förkunnade både i ord och trä, vilket fängslade såväl livliga konfirmander som strikt affärsfolk. På Björkelund tog hon emot socialt utsatta människor och lät dem vara medarbetare i gårdens skötsel.

Eva Spångberg företrädde den svenska högkyrkligheten och var nära medarbetare till den kände domprosten Gustaf Adolf Danell i Växjö.

Eva Spångberg avled i sitt hem 88 år gammal den 8 november 2011.


Jöns Posse


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Eva Margareta Spångberg, www.skbl.se/sv/artikel/EvaSpangberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Jöns Posse), hämtad 2024-06-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Rut Astrid Spångberg, född Ricknau
 • Far: Albert Vilhelm Bernhard Spångberg
 • Syster: Karin Barbro Spångberg, gift Wahlgren
 • Bror: Erik Vilhelm Bernhard Spångberg


Utbildning

 • Läroverk, Gävle: Studentexamen
 • Yrkesutbildning, : Sjuksköterskeutbildning (avbruten)
 • Universitet, Uppsala: Fil.kand.examen, Uppsala universitet
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Träsnidare, andlig "förkunnare i trä"
 • Yrke: Ämneslärare, Kommunala Samrealskolan i Vetlanda 1961–1962, Kommunala Flickskolan i Växjö 1962–1969
 • Ideellt arbete: Andlig förkunnare, bl a TV- och radiogudstjänster


Kontakter

 • Kollega: Gustaf Adolf Danell


Organisationer

 • Hjelmserydsstiftelsen
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Gimo
 • Gimo
 • Gävle
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Borneling, Carl-Åke (red.), Möten med Eva Spångberg: [över 40 medverkande delar med sig av sina möten med Eva Spångberg], Borneling, Forserum, 2014Vidare referenser