Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eva Bagge

1871-12-151964-11-06

Konstnär

Eva Bagge var bildkonstnär med inriktning på bondgårdar, interiörer och porträtt.

Eva Bagge föddes i Stockholm i en familj med två äldre syskon. Fadern, som förestod Riksbankens sedeltryckeri, avled när hon var ett år gammal. Brodern Otto blev rådman i Blekinge och systern Henriette gifte sig med kyrkoherde Wessberg och flyttade till Skåne. Modern, Henrika Ottilia, och Eva Bagge var kvar i Stockholm.

I början på 1890-talet studerade Eva Bagge konst vid Kungliga Akademien för de fria konsterna under ledning av Georg von Rosen och Gustaf Cederström, som båda var specialiserade på traditionellt historiskt måleri. Det blev emellertid inte Eva Bagges inriktning. År 1896 for hon till Rom för att förkovra sig och vidare till Paris 1897 där hon studerade vid Acadèmie Colarossi samt vistades i Bretagne under sommaren. År 1898 var hon tillbaka i Sverige och fortsatte då studierna vid Konstnärsförbundets måleriskola.

De följande åren gjorde Eva Bagge regelbundet resor utomlands där hon hämtade motiv till sina målningar som främst kom att utgöras av bondgårdar, interiörer och porträtt. Titlarna på några av hennes verk anger spännvidden i hennes måleri: Sylvester, 1897, Från Bretagne, 1897, Kväll Drottningholm, 1911, Aprildag vid Pålsundet, 1933, Kyrkointeriör, 1936, Morgon i ateljén, 1943. I presentationen av henne i Konstnärslexikonett amanda finns ett porträtt som döpts till Gubben Söderman, 1908. Eva Bagges konst kännetecknas av ett personligt förhållande till 1880-talsrealismens atmosfär, dess valörer och ljus. Målningarna förmedlar intimitet och stillhet, inte sällan med motiv från rejäla bondkök och historiska interiörer.

Trots att Eva Bagges konststudier och måleri inleddes i unga år dröjde hennes genombrott. Först 1941, i samband med en utställning på Gösta Stenmans galleri i Stockholm, uppmärksammades hennes måleri. Då var Eva Bagge 70 år men upphörde inte att måla. Efter utställningen hos Stenman fanns hon representerad på utställningar i München och Berlin. Egna utställningar hölls regelbundet – den sista år 1960 då hon var 89 år.

Eva Bagges konst är numera representerad i samlingarna i Nationalmuseum samt på konstmuseerna i Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle och Östersund.

Eva Bagge levde som ogift. Hon avled 1964 och är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Maria Sjöberg


Publicerat 2020-03-01Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Eva Bagge, www.skbl.se/sv/artikel/EvaBagge, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-06-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Henrika Otiliana von Fieandt
 • Far: Per Olof Bagge
 • Bror: Otto Bagge
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, Rom, Italien: Konstnärsutbildning
 • Yrkesutbildning, Paris, Frankrike: Konstnärlig utbildning, Académie Colarossi, privatskola
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Konstnärlig utbildning, Konstnärsförbundets skola


Verksamhet

 • Yrke: Konstnär


Kontakter

 • Släkting: Elisabeth Bagge, kusin


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Rom, Italien
fler ...


Källor

Litteratur
 • Boëthius, Gerda, Eva Bagges konst. Ett urval målningar med inledning, Stockholm, 1944

 • 'Eva Bagge' [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1964-11-08Vidare referenser

Litteratur
LIBRIS


Eva Bagge. Fotograf okänd, ur Svenskt Porträttgalleri XX - Arkitekter, Bildhuggare, Målare m.fl, 1901
Eva Bagge. Fotograf okänd, ur Svenskt Porträttgalleri XX - Arkitekter, Bildhuggare, Målare m.fl, 1901

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Konstnärer

Länkar