Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elna Lovisa Johanna Tenow

1862-05-101944-12-18

Författare, samhällsdebattör, djurrättsaktivist

Elna Tenow var författare och samhällsdebattör med ett stort engagemang för både kvinno- och djurrättsfrågor.

Elna Tenow föddes 1862 och växte upp hos fosterföräldrar i Leksand. Hon fick den för flickor vid denna tid ovanliga möjligheten att studera vid flickläroverket i Västerås. Efter avslutad skolgång arbetade hon under några år som lärare varefter hon begav sig till Köpenhamn, där hon arbetade som journalist och översättare och, påverkad av bland andra Georg Brandes, även skrev novellsamlingen Brokigt, 1887, i vilken hon pläderar för ett kamratlikt förhållande mellan man och hustru.

Efter giftermålet med Christian Tenow år 1887 bosatte sig Elna Tenow och hennes make i Stockholm, där de umgicks i huvudstadens radikala kretsar. Elna Tenows engagemang för kvinnosaken yttrade sig bland annat i skriften Öppet brev till Strindberg. Om kvinnans underordnade ställning, 1890, som kritiserade August Strindbergs kvinnosyn. Förutom att hon medarbetade i den nystartade tidskriften Idun var hon kåsör i Stockholms-Tidningen under pseudonymerna Guido och Aqua destillata. Hon var även redaktör för Fylgia: tidskrift för hygienisk sjelfhjelp i hemmen. Tillsammans med sin make hade hon ett starkt engagemang för frågor som rörde djurens rätt och de båda var under ett antal år vid 1900-talets början styrelseledamöter i djurrättsorganisationen Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. Elna Tenow var redaktör för föreningens tidskrift, Djurens rätt.

Under pseudonymen Elsa Törne väckte Elna Tenow stor uppmärksamhet med tre böcker med titlarna Solidar 1-3, 1905–1907, vilka förde fram den hygienistiska reformrörelsens idéer. Hon ville bland annat höja hemarbetets och husmoderns status och ivrade för bättre och funktionella bostäder.

Elna Tenow skilde sig från sin make 1919, varefter hennes skrivande upphörde. Hon dog i Uppsala 1944.


Eva Heggestad


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elna Lovisa Johanna Tenow, www.skbl.se/sv/artikel/ElnaTenow, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Heggestad), hämtad 2024-05-27.
Övriga namn

  Flicknamn: Ros
  Pseudonym: Guido, Aqua destillata, Elsa Törne


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: [Uppgifter saknas]
 • Far: [Uppgifter saknas]
 • Fostermor: Sara Elisabet, kallad Elise, Ros, född Lundbergsson
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Lärare
 • Yrke: Journalist, översättare
 • Yrke: Redaktör, Fylgia 1885–1898, Idun 1889–?, Djurens rätt ca 1903–1912
 • Yrke: Författare, kåsör


Kontakter

 • Vän: Ellen Key
 • Släkting: Kaj Tenow, svärdotter


Organisationer

 • Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet (nuvarande Djurens Rätt)
  Styrelseledamot, tidskriftsredaktör
 • Tolfterna
  Medgrundare, medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Västerås
fler ...


Källor

Litteratur
 • Ambjörnsson, Ronny, 'Elna Tenow: vardagens visionär', Obemärkta / Ronny Ambjörnsson och Sverker Sörlin (red.)., s. 225-247, 1995

 • Heggestad, Eva, Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet = [Captive and free] : [Swedish women writers of the 1880's on the home, working life, and artistry], Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1991

 • Nyström-Hamilton, Louise, 'Elna Tenow 50 år', Idun., 1912(25):19, s. 309-311, 1912Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Elna Tenow, porträtt av Emil Österman, 1912
Elna Tenow, porträtt av Emil Österman, 1912

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Djurrättsaktivism Författare Journalister Kvinnorörelsen Kåserier Redaktörer