Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ellen Augusta Nordenstreng

1859-07-011950-10-31

Lärare, föreläsare, hortikulturell skribent

Ellen Nordenstreng var lärare, föreläsare och debattör inom det hortikulturella området.

Ellen Nordenstreng föddes i Göteborg 1859. Hon var dotter till konsistorienotarien filosofie doktor Hans August Lindhult och hans hustru Emma Charlotta, född Tengberg. Ellen Nordenstreng tog studentexamen 1879 (som privatist). Hon erhöll lärarexamen vid Högre seminarieavdelningen vid Kjellbergska flickskolan 1886 och maturitetsexamen som privatist vid Högre latinläroverket i Göteborg 1887. Hon påbörjade studier vid Uppsala universitet i början av 1890-talet vilka avslutades med en filosofie kandidatexamen 1893. Hon var en av grundarna av Uppsala kvinnliga studentförening 1892 och dess sekreterare till 1897.

År 1903 gifte Ellen Nordenstreng sig med den nästan 20 år yngre författaren Rolf Nordenstreng. Efter att ha tilldelats Stockholms Dagblads kvinnliga utrikesstipendium för trädgårdskonst och odling 1913 kunde hon bege sig till England för studier i hortikultur. Redan före utlandsresan hade hon börjat hålla offentliga föreläsningar, och fortsatte med denna verksamhet under hela sitt yrkesliv. Hon höll föreläsningar om blomsterodling, grönsaksodling, jordberedning med mera för diverse föreningar, på Stockholms Arbetareinstitut, samt vid ett flertal tillfällen i radio. Parallellt med denna verksamhet var hon lärare i blomsterestetik vid etisk-pedagogiska institutionen i Uppsala under åren 1921–1935.

Ellen Nordenstreng verkade som debattör och teoretiker inom trädgårdskonst samt som författare till texter med filosofiska, estetiska och hortikulturella ämnen. Med texter som ”Trädgårdsodling som kvinnligt yrke och kvinnlig konst” publicerad i Stockholms Dagblad 1918 och året därpå tryckt i antologin Kvinnliga yrken och deras förutsättningar argumenterade hon för kvinnors betydelse för trädgårdsodlingen. Hon lät även reproducera äldre texter med fokus på kvinnligt trädgårdsarbete, som ”Byxor i stället för kjol för kvinnliga trädgårdsmästare” i tidskriften Trädgården, 1916. Tillsammans med maken Rolf Nordenstreng skrev hon flera texter som publicerades under hans namn, som ”Trädgårdsodlingen och kvinnorna” i Svenska Dagbladet 1919 och samma år även tryckt i tidskriften Trädgården. Förutom ett inledande avsnitt är artikelns huvudbudskap författat av Ellen Nordenstreng. Det samma gäller för Blomsterdyrkan och trädgårdskult: överblickar och framstötar, 1918. Båda makarna står som författare, men Ellen Nordenstreng har skrivit merparten av boken, det framgår av formuleringarna.

Ellen Nordenstreng intresserade sig för enskilda växtslag vilket resulterade i artiklar om bland annat klängväxter eller hur vilda växter kunde integreras i trädgårdar, liksom böcker som Luktärter ute och inne, 1917. När hon samma år gav ut de båda böckerna Våra trädgårdar i krigs- och kristid och Varken brödlös eller rådlös hade hon en uttalad ambition att stimulera till odling och att bidra med råd om grönsaksodling, tillagning och konservering, för att det svenska folket skulle kunna odla sig ur matkrisen. Och trots sitt stora blomsterintresse var det blommorna som fick maka på sig till förmån för den nyttoodling som skulle kunna ge en hungrande befolkning mat på bordet.

Ellen Nordenstran avled i Uppsala 1950 och gravsattes i Tengbergs familjegrav på Örgryte gamla kyrkogård i Göteborg.


Catharina Nolin


Publicerat 2020-10-19Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ellen Augusta Nordenstreng, www.skbl.se/sv/artikel/EllenNordenstreng, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Catharina Nolin), hämtad 2024-06-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Lindhult


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Emma Charlotta Lindhult, född Tengberg
 • Far: Hans August Lindhult
 • Bror: Erik Niklas Lindhult
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Göteborg: Studentexamen, privatist, Göteborgs Högre Latinläroverk
 • Universitet, Uppsala: Fil.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Föreläsare
 • Yrke: Lärare, blomsterestetik, etisk-pedagogiska institutionen
 • Yrke: Författare


Organisationer

 • Uppsala kvinnliga studentförening
  Medgrundare, sekreterare


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Uppsala
 • Dödsort: Uppsala


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Nordenstreng, Ellen, ’Alfred Lichtwark’, Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, 1914:3, s. 57-60

 • Nordenstreng, Ellen, ’Byxor i stället för kjol för kvinnliga trädgårdsmästare’, Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, 1916

 • Nordenstreng, Ellen, ’Flora och dess nyaste landvinningar’, Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, 1915, s. 279-281

 • Nordenstreng, Ellen, Luktärter ute och inne: med 29 bilder, Bonnier, Stockholm, 1917

 • Nordenstreng, Ellen, ’Statens hägn åt trädgårdsodlingen!’, Från svenska statsförvaltningen : tidskrift för administrativa spörsmål, 1917:2, s. 22-23

 • Nordenstreng, Ellen, ’Trädgårdskonst och litteratur’, Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel,1915, s. 142-144

 • Nordenstreng, Ellen, Varken brödlös eller rådlös: Brödets utdrygning i svenska hem med korn, havre, ris, majs. potatis : Ett femtiotal anvisningar och recept, enklare och finare, 1-2 uppl., Geber, Stockholm, 1917

 • Nordenstreng, Ellen, Våra trädgårdar i krigs- och kristid, H. Geber, Stockholm, 1917Vidare referenser

Litteratur


Ellen Nordenstreng. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)
Ellen Nordenstreng. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Författare Hortikultur Lärare