Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elin Cederblom

1869-09-211923-09-16

Lärare, föreläsare, sexualupplysare

Elin Cederblom var pedagog, skribent och föreläsare i pedagogiska och sociala frågor. Hon publicerade bland annat en handledning för sexuell undervisning i skolan. Därtill var hon amanuens till sin far, som var professor vid Teknologiska institutet. Efter hans död publicerade hon flera av hans vetenskapliga arbeten.

Elin Cederblom föddes 1869. Hon var det tredje barnet i en syskonskara om fem. Föräldrarna var Johan Erik Cederblom, professor vid Teknologiska institutet (senare Teknologiska högskolan) och hans fru Augusta Oterdahl. Ett av Elin Cederbloms syskon var Gerda Cederblom, som blev amanuens och expert på textil och dräkter vid Nordiska museet.

Efter att Elin Cederblom tagit studentexamen vid Wallinska skolan 1888 arbetade hon som lärare vid Vänersborgs elementarläroverk 1889–1892. Hon flyttade dock tillbaka till Stockholm för att fram till 1894 vara lärare vid Wallinska skolan. Därefter verkar hon ha påbörjat studier vid Stockholms högskola, som utmynnade i en filosofie kandidatexamen år 1896. Ett provår som lärare vid Stockholms högre realläroverk följde därefter. År 1898 flyttade Elin Cederblom till Lungsund i Värmland för en lärartjänst vid Lundsbergs privatskola för gossar. Där stannade hon i sex år. Därefter flyttade hon till Stockholm igen.

I Stockholm gjorde hon några års avbrott i sin lärargärning. Hon blev i stället amanuens åt sin far, professor Johan Erik Cederblom och assisterade honom i hans vetenskapliga arbete vid Teknologiska institutet i Stockholm. Efter faderns död 1913 ansvarade hon för att ordna och publicera hans vetenskapliga arbeten. För detta kom hon att tilldelas en medalj av Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon ägnade sig också åt en omfattande föreläsningsverksamhet, framför allt i upplysnings-, utbildnings- och sociala frågor.

Under tiden på Lundsberg författade Elin Cederblom skriften Grunddragen av embryologien, som utkom 1902. Några år senare, 1909, utkom skriften Handledning i sexuell undervisning och uppfostran. Elin Cederblom publicerade den i två olika delar, den ena var avsedd för kvinnor, den andra för män. Del 1 har underrubriken För mor och dotter samt för lärarinnor och del 2 För föräldrar och deras söner samt för lärare. Samma år utkom skolläkaren Julia Kinberg och Alma Sundquist med boken Handledning i sexuell undervisning och uppfostran. I en tävling tilldelades de första pris medan Elin Cederblom fick andra pris för sin bok. Kinbergs och Sundqvists skrift orsakade dock större uppståndelse än vad Elin Cederbloms gjorde på grund av att de upplyste om preventivmedel. Att Elin Cederblom var väl insatt i frågor som handlade om samhälle och familj gjorde att hon 1912 inkallades av lagberedningen till diskussionen om äktenskapslagstiftningen.

Från 1915 återgick hon till lärartjänst, denna gång som seminarielärare vid Ateneums folkskoleseminarium i Stockholm.

Elin Cederblom var medlem i Sällskapet Nya Idun sedan 1905, och ledamot av styrelsen i såväl Fredrika-Bremer-Förbundet som för Moderata kvinnoförbundet. Hon levde ogift hela sitt liv och hade inga barn. År 1908 flyttade Elin Cederblom från Stockholm till Länna, där hon bodde till sin död 1923. Enligt uppgifter i Sveriges dödbok är hon kremerad och hennes stoft finns begravt på Norra begravningsplatsen i Solna.


Ulrika Lagerlöf Nilsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elin Cederblom, www.skbl.se/sv/artikel/ElinCederblom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulrika Lagerlöf Nilsson), hämtad 2024-06-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Augusta Johanna Maria Cederblom, född Oterdahl
 • Far: Johan Erik Cederblom
 • Bror: Harald Cederblom
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Stockholm: Studentexamen, Wallinska skolan, privatskola
 • Högskola, : Fil.kand.examen
 • Övrigt, Stockholm: Provår vid Stockholms högre realläroverk


Verksamhet

 • Yrke: Lärare vid Vänersborgs elementarläroverk för flickor
 • Yrke: Lärare vid Wallinska skolan
 • Yrke: Lärare vid Lundsbergs privatskola för gossar
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Aina Cederblom, brorsdotter


Organisationer

 • Sällskapet Nya Idun
  Medlem sedan 1905
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Styrelseledamot
 • Sveriges Moderata Kvinnoförbund, SMKF
  Styrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Lungsund
fler ...


KällorVidare referenser