Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Edith Maria Lindblom

1887-03-301976-02-09

Fackföreningsledare

Edith Lindblom var fackföreningsledare och ordförande i Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF) under åren 1922—1947.

Edith Lindblom föddes i Stockholm 1887 som dotter till en bokbindare. Efter avslutad skolgång fick hon som 16-åring anställning som kontorist vid grosshandlarfirman Eisner & Söner 1903. Här blev vikten av sammanhållning och organisation för att råda bot på de brister som fanns i arbetslivet tydlig för henne. År 1908 gick hon med i Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF) som hade grundats fem år tidigare av Fredrika-Bremer-Förbundet och som fortfarande arbetar för kvinnors gemensamma yrkesfrågor och ett gott kamratskap.

Inom KKF blev Edith Lindblom mycket uppskattad på grund av sin utpräglat organisatoriska begåvning och representativa framtoning. Från 1913 till 1922 avancerade hon från mötesvärdinna till styrelsemedlem och sedermera organisationens ordförande.

I Edith Lindbloms fokus var ständigt de kvinnliga kontoristernas låga löner och motsvarande samhällelig status. Hon arbetade enträget, inte bara för att höja kontoristernas löner, utan även för att förbättra deras pensioner, försäkringar och bostäder. Redan 1925 såg Edith Lindblom till att KKF tog kontakt med Blomsterfonden, och därmed kunde hon säkra lägenheter för föreningens äldre medlemmar. Som ordförande i KKF spred hon information om föreningen och dess syfte, dels genom omfattande föreläsningsturnéer, dels genom artiklar i dagstidningar och i organisationens regelbundet utgivna meddelanden.

Utöver sitt ordförandeskap i KKF var Edith Lindblom aktiv som förhandlare i Svenska Personal-Pensionskassan (SPP, nuvarande Alecta), och var en av de grundande krafterna bakom De anställdas centralorganisation (Daco, nuvarande Tjänstemännens centralorganisation, TCO) och Handelstjänstemannaförbundet (HTF, senare Tjänstemannaförbundet HTF, nuvarande Unionen). Hon var även starkt engagerad i kvinnans allmänna rösträtt och behörighet till allmänna tjänster och ämbeten. Under ett antal år på 1930-talet var Edith Lindblom även representant för Folkpartiet i Stockholms stadsfullmäktige.

År 1947, vid 60 års ålders, sade Edith Lindblom upp sig som ordförande i KKF, efter 25 år i föreningens tjänst. Hon fortsatte dock som rådgivare, och på föreningens årsmöte utsågs hon enhälligt till hedersordföranden och mottog guldmärket, KKF:s finaste utmärkelse. Som person beskrevs Edith Lindblom som rejäl, realistisk och envis.

Edith Lindblom gifte sig aldrig. Hon dog i Stockholm 1976, 89 år gammal, och begravdes på Sandsborgskyrkogården i Gamla Enskede.


Bodil Hasselgren


Publicerat 2020-04-14Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Edith Maria Lindblom, www.skbl.se/sv/artikel/EdithLindblom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Bodil Hasselgren), hämtad 2024-02-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Carolina Matilda Lindblom, född Forsberg
 • Far: Carl Oskar Bernhard Lindblom
 • Bror: Carl Birger Lindblom
 • Bror: Oskar Josef Lindblom


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Kontorist, Grosshandlarfirman Eisner & söner
 • Yrke: Ordförande, Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF)
 • Yrke: Förhandlare, Svenska Personal-Pensionskassan (SPP, nuvarande Alecta)
fler ...


Organisationer

 • Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF)
  Medlem, ordförande 1922–1947, därefter rådgivare och hedersordförande
 • Handelstjänstemannaförbundet (HTF, senare Tjänstemannaförbundet HTF, nuvarande Unionen)
  Medgrundare, vice ordförande
 • Folkpartiet (FP, nuvarande Liberalerna)
  Medlem, ledamot av Stockholms stadsfullmäktige
 • De anställdas centralorganisation (Daco, nuvarande Tjänstemännens centralorganisation, TCO)
  Medgrundare


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Prizes/awardsKällorVidare referenser

Litteratur
 • Alving, Barbro, 'Alla frågar om lön ingen om arbetet', Dagens Nyheter, 1956-06-17

 • Lindberg, Olof, 'Edith Lindblom död', Dagens Nyheter, 1976-02-12Edith Lindblom, vid tiden sekreterare i KKF, avbildad i Idun nr 28, 1923. Fotograf okänd (Göteborgs universitetsbibliotek)
Edith Lindblom, vid tiden sekreterare i KKF, avbildad i Idun nr 28, 1923. Fotograf okänd (Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1900-talet Facklig verksamhet Ledare