Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Edith Marie Anrep

1912-09-162012-11-11

Jurist, aktiv i kvinnorörelsen

Edith Anrep var jurist och aktiv i Fredrika-Bremer-Förbundet och International Alliance of Women. I den senare var hon president under åren 1970–1973.

Edith Anrep föddes 1912 i Trieste, då tillhörande dubbelmonarkin Österrike-Ungern, numera en stad i Italien. Hennes föräldrar var konsuln Adolf Dinkelspiel och Emelie Dinkelspiel. Edith Anrep hade tre syskon. Det är okänt när hon kom till Sverige. Hon var gift med advokaten Nils Anrep.

Edith Anrep tog en juris kandidatexamen 1936 på Stockholms högskola och fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Södertörns domsaga mellan åren 1936 och 1939. Hon arbetade därefter som biträdande jurist. Under åren 1963–1974 arbetade hon med skilsmässomål.

Edith Anrep var aktiv i kvinnoorganisationer såväl i Sverige som internationellt. Under åren 1955–1970 var hon styrelseledamot i International Alliance of Women och åren 1970–1973 president för samma organisation. När hon blev vald till president skrevs det om händelsen i International Women's News. Edith Anrep var också aktiv i den svenska kvinnoorganisationen Fredrika-Bremer-Förbundet. Därtill var hon vice ordförande för Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande (från 1982 Cancerfonden) åren 1965–1983 och styrelseledamot i Swedish Committee for Cultural Cooperation in Europe.

I början av 1940-talet började Edith Anrep att skriva i Fredrika-Bremer-Förbundets tidning Hertha om kvinnolöner inom industrin samt om änkors och barns pensionsskydd. Fram till 1972 skrev hon ett stort antal artiklar i Hertha om olika ämnen som civilförsvaret, jämlikhetsfrågor och om FN:s kvinnokommission. Utöver detta publicerade hon böckerna Från Aktiv Hushållning och Hemmens forskningsinstitut 1940–1956 till Statens Institut för konsumentfrågor, 1957, Some features of woman’s status in Swedish family law, 1962, samt var redaktör för konferensrapporten Report of the proceedings, 1962.

I Svensk juristtidning 1961 skrev signaturen T. H-r om ett FN-seminarium som ägde rum i Bukarest 19 juni–3 juli 1961 rörande kvinnans ställning i familjerätten. Seminariet ingick som ett led i ett av FN uppställt allmänt program om rådgivande verksamhet rörande de mänskliga rättigheterna. I seminariet deltog 23 väst- och östeuropeiska stater och Sveriges representanter var lagbyråchefen Torwald Hesser och Edith Anrep. Seminariet rörde framför allt kvinnors juridiska ställning i familjen men också en del sociala faktorer togs upp. Det skrevs i en anmälan att ”fru Anrep” väckte stort intresse med den rapport som hon utarbetat om lagstiftningen på området i de nordiska länderna, ”med hänsyn till det fullständiga sätt på vilket principen om mannens och kvinnans likställighet genomförts i dessa länder.”

Edith Anrep dog 100 år gammal i Stockholm 2012 och ligger begravd på kyrkogården i Leksand.


Eva-Maria Svensson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Edith Marie Anrep, www.skbl.se/sv/artikel/EdithAnrep, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva-Maria Svensson), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Dinkelspiel


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Emilie Babette Dinkelspiel, född Nördlinger
 • Far: Adolf Dinkelspiel
 • Syster: Nora von Bergen
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Jur.kand.examen, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Tingstjänstgöring
 • Yrke: Jurist, biträdande


Organisationer

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Medlem, styrelseledamot 1958–1963, ordförande i stipendiefonden 1968-1980
 • Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande (nuvarande Cancerfonden)
  Vice ordförande
 • International Alliance of Women (IAW)
  Styrelseledamot
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Trieste, Italien
 • Trieste, Italien
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur


Vidare referenser