Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ebba Viola Theorin-Kolare

1891-02-201953-05-25

Journalist, chefredaktör, författare

Ebba Theorin-Kolare var författare, journalist och en framgångsrik chefredaktör.

Ebba Theorin-Kolare föddes i Tjärby, Halland, år 1891. Hon gifte sig tre gånger. Första gången var år 1922, då med författaren Per Freudenthal, andra gången var 1931 då hon gifte sig med Harry Kolare och det var som Ebba Theorin-Kolare hon blev känd. Det tredje och sista äktenskapet inleddes 1946 då hon gifte sig med konstnären Arthur Ahlin, men det äktenskapet tycks ha blivit kort.

Ebba Theorin-Kolare började sin yrkesbana som dagspressjournalist. Efter mogenhetsexamen, avlagd vid Tekla Åbergs högre läroverk för flickor i Malmö år 1909, började hon på hösten samma år som journalist på Sydsvenska Dagbladet i Malmö. Där stannade hon i tio år. När Ebba Theorin-Kolare år 1919 anställdes som redaktionssekreterare för veckotidningen Idun i Stockholm inleddes hennes tid i damtidningsbranschen, vilken skulle vara till 1950-talet. År 1924 blev hon redaktör för den till upplagan större veckotidningen Husmodern, och där stannade hon till sin pensionering år 1951.

Margareta Berger har i Fruar & Damer, 1974, beskrivit Ebba Theorin-Kolare som en udda chefredaktör – hon sägs helt ha saknat intresse för heminredning, matlagning och kläder. Samtidigt ökade upplagorna. Hennes styrka som chef för Husmodern tycks i stället ha varit att skapa närkontakt med läsarna trots att hon sällan själv syntes medverka på sidorna i tidningen. Under hennes tid vid tidningen blev samlevnadsproblem och man- och hustrurollerna viktiga teman i tidningen. När pensionen närmade sig intervjuades EbbaTheorin-Kolare i Expressen i mars 1951. Där förklarade hon att Husmoderns utveckling under hennes år som redaktör hade bidragit till att vidga läsarnas ramar – kärleken till handarbetet och biffsteken omfattade numera kärleken till det mänskliga över huvud taget. Samtidigt betonade hon att tidningen fortsatt var ett fackorgan.

Ebba Theorin-Kolare var också verksam som författare. Hennes böcker kan betraktas som essäsamlingar eller resonerande textsamlingar och eftersom de ofta behandlade frågor om manligt och kvinnligt var recensenterna inte alltid överens. Kvinnor kunde uppfatta hennes böcker som roliga, eller som signaturen Vogue, Ven Nyberg, i Svenska Dagbladet kommenterar Mannen som du gav mig, 1937: ”en bok som en del herrar visst retat sig på, naturligtvis utan att ha läst den, för att den ska vara en sån där ’manhatisk’ bok”. Hatisk var den inte alls, menade Vogue. Under sin tid som redaktör för tidningen Husmodern författade Ebba Theorin-Kolare tiotalet böcker, från Kvinnan och det lyckliga livet, 1934, till Jag och du: illustrationer till känslornas historia, 1950. Hon var dessutom redaktör för en bok som gavs ut av Husmodern: Allt om äktenskapet, 1934, med bidrag av 26 författare.

Ebba Theorin-Kolare avled 1953.


Birgitta Ney


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ebba Viola Theorin-Kolare, www.skbl.se/sv/artikel/EbbaTheorinKolare, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Birgitta Ney), hämtad 2024-07-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Theorin
  Signatur: E. Th.
  Gift: Freudenthal, Ahlin


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Anna Gustafva Maria Theorin, född Lyttkens
 • Far: Carl Gottfrid Nathanael Theorin
 • Bror: Karl Viktor Theorin
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Journalist, Sydsvenska Dagbladet
 • Yrke: Redaktionssekreterare, redaktör, Idun
 • Yrke: Redaktör, Husmodern
 • Yrke: Författare


Kontakter

 • Kollega: Alice Lyttkens
 • Kollega: Astrid Forsberg


Organisationer

 • Publicistklubben
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Tjärby
 • Tjärby
 • Malmö
fler ...


Källor

Uppslagsverk
 • Sydow, Waldemar von (red.), Publicistklubbens porträttmatrikel 1936: med biografiska uppgifter om publicistklubbens medlemmar ; på uppdrag av Publicistklubbens styrelse, Publicistklubben, Stockholm, 1935

 • Wijkmark, Gunnar (red.), Publicistklubbens porträttmatrikel 1952: biografiska uppgifter om Publicistklubbens medlemmar, Åhlén & Åkerlund, Stockholm, 1951

Litteratur
 • Flodquist, Barbro, ’Hon var trogen sin ’Husse’ i 25 år’, Söndags-Expressen, 1951-03-11, s 10

 • Berger, Margareta, Fruar & damer, PAN/Norstedt, Stockholm, 1974

 • 'Ebba Theorin-Kolare död', Dagens Nyheter, 1953-05-27

 • 'Ebba Theorin Kolare' [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1953-05-27Vidare referenser

Litteratur
 • Ney, Birgitta, 'Den goda viljan i veckopressen 1924-1925', Empati och engagemang : en kvinnolinje i svensk journalistik, S. 90-103, 2008

 • Berger, Margareta, Pennskaft: kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975, Norstedt, Stockholm, 1977

 • Lundgren, Kristina (red.), Tidningskvinnor 1690-1960, Studentlitteratur, Lund, 2000Ebba Theorin-Kolare avbildad i Södra journalistföreningen 50 år 1952. Fotograf och år okända. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Ebba Theorin-Kolare avbildad i Södra journalistföreningen 50 år 1952. Fotograf och år okända. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Författare Journalister Redaktörer