Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Constance Vilhelmina Elbe

1864-07-141935-11-16

Tandläkare

Constance Elbe var den första kvinnan som utexaminerades som tandläkare i Sverige, år 1889.

Constance Elbe föddes 1864 och hennes mor var svenska Constantia Wilhelmina Elbe. Fadern Adolph Abraham Elbe kom från Hamburg, Tyskland. I Sverige fortsatte han att driva den egna tobaksfirman, som han startat i hemstaden. Constance Elbe växte upp i Stockholm med tre systrar. Hon tog studentexamen vid Wallinska skolan år 1883 och började arbeta hos tandläkare Elias Edvard Olaison i Stockholm år 1885. Han var examinerad tandläkare sedan år 1877. Senare blev han också censor som examinerade tandläkarstudenter. Sedan1861 var tandläkaryrket öppet för kvinnor och Olaison lät flera kvinnor praktisera på sin mottagning. För att bli tandläkare krävdes vid den tiden först en kandidatexamen som Constance Elbe fick år 1887. Året därpå åkte hon på ett halvårs studieresa till Bremen och Leipzig och besökte då tandläkare W. Herbst som var specialist på den så kallade Herbstska plomberingsmetoden. Den 10 januari 1889 avlade hon tandläkarexamen. Samma år startade hon, 25 år gammal, egen praktik i Stockholm på Birger Jarlsgatan 2. Samtidigt valdes hon också in i Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Constace Elbe var inte den första praktiserande kvinnliga tandläkaren i Sverige. En av de första var Amalia Assur som hade arbetat på sin fars tandläkarpraktik och som 1852 fick tillstånd att själv utöva yrket. Även Rosalie Fogelberg arbetade hos sin far och 1867 fick även hon tillstånd att arbeta som tandläkare. Carolina Gällstedt-Kronmann från Visby utbildades till tandläkare i Köpenhamn och kunde från år 1873 utöva egen praktik i Lund. Dessa kvinnor saknade dock den examen som Constance Elbe tagit.

Constance Elbe engagerades sig vid sidan av tandläkarpraktiken i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR), bildad 1902 med Anna Whitlock som ordförande. Efter 1905 års riksdagsbeslut om att ingen allmän rösträtt skulle genomföras var besvikelsen stor inom föreningen. Den 4 december 1905 skrev 130 kvinnor i Stockholm till kungen och begärde rösträtt för både män och kvinnor. Constance Elbe tillhörde undertecknarna, liksom tandläkaren Alma Hård af Segerstad, examinerad några år efter Constance Elbe, år 1892. Constance Elbe avled 71 år gammal i Leksand år 1935.


Anita Du Rietz


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Constance Vilhelmina Elbe, www.skbl.se/sv/artikel/ConstanceElbe, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anita Du Rietz), hämtad 2024-07-18.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Constantia Wilhelmina


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Constantia Wilhelmina Elbe, född Wahlström
 • Far: Adolph Abraham Elbe
 • Syster: Fredrika Elbe, gift Grundberg
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Stockholm: Studentexamen, Wallinska skolan, privatskola
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Tandläkarelev, Elias Edvard Olaisons tandläkarpraktik
 • Yrkesutbildning, : Tandläkarkandidatexamen
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Tandläkare, egen praktik


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medlem
 • Svenska Tandläkare-Sällskapet (nuvarande Sveriges Tandläkarförbund, STF)
  Ledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Leksand
 • Dödsort: Leksand


KällorVidare referenserConstance Elbe. Träsnitt av Gunnar Forssell (1864-1903) i Idun nr 4, 1889 (Wikimedia Commons)
Constance Elbe. Träsnitt av Gunnar Forssell (1864-1903) i Idun nr 4, 1889 (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Första kvinnan Kvinnorörelsen Pionjärer Rösträtt Tandläkare