Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Carola Christina Eneroth

1867-04-131940-11-20

Lärare, förskolepionjär, skolledare

Carola Eneroth var lärare, skolföreståndare och en av pionjärerna inom svensk förskollärarutbildning.

Carola Eneroth kom från en grosshandlarfamilj i Göteborg och växte upp med två systrar och två bröder. Hon fick en gedigen utbildning. Först var hon elev vid Nya Elementarläroverket för flickor i Göteborg och sedan vid Åhlinska skolan i Stockholm. Under åren 1884–1885 vistades hon i Hamburg för att studera tyska och litteratur. Väl tillbaka i Sverige gick hon en kurs vid Tekniska skolan i Stockholm. Därefter återvände hon till Åhlinska skolan för en seminariekurs innan hon påbörjade sin utbildning vid Kungliga Högre lärarinneseminariet 1887.

Efter avslutad examen år 1890 påbörjade Carola Eneroth sin tjänstgöring som lärare vid Majornas elementarläroverk för flickor i Göteborg. Parallellt med sin tjänst studerade hon även vid Göteborgs högskola. År 1897 började hon arbeta som lärare vid Uppsala Enskilda läroverk och året därpå även som föreståndare vid skolan. Som föreståndare blev hon bland annat ansvarig för den seminarieklass som bildades vid läroverket 1912, och som räknas som föregångaren till förskollärarutbildningen i Uppsala. År 1921 överfördes seminarieverksamheten till en fristående institution som inledningsvis benämndes Institutet för etisk fostran, men som sedan döptes om till Etisk-pedagogiska institutet, och som Carola Eneroth blev föreståndare för. Hon ingick även i institutets styrelse tillsammans med rektorn vid Uppsala enskilda läroverk, professor Johan August Lundell, och föreståndaren vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, Ida Norrby.

Vid sidan av sitt uppdrag som föreståndare vid Etisk-pedagogiska institutet fortsatte Carola Eneroth som lärare och föreståndare vid Uppsala Enskilda läroverk. Den senare posten lämnade hon 1928. Uppdraget som föreståndare vid Etisk-pedagogiska institutet behöll hon fram till 1936. När det gäller hennes lärargärning uppvisade hon en stor bredd. Å ena sidan undervisade hon i språk och införde bland annat en induktiv språkundervisningsmetod. Hon var med om att introducera en nyspråklig gymnasielinje vid Uppsala Enskilda läroverk år 1924. Å andra sidan var hon intresserad av mer praktiska moment i undervisningen och såg till att vävning och huslig ekonomi fick stor plats i flickornas undervisning vid läroverket. Vid Etisk-pedagogiska institutet undervisade hon i pedagogik och hygien och ämnen som behandlades sträckte sig från familjeförhållanden och hustruns roll i hemmet till sexualupplysning för barn och medicinska aspekter på barnuppfostran.

Vid sidan om att undervisa utgav Carola Eneroth också ett par språkvetenskapliga verk. Hennes intresse för språk visade sig även i att hon vid 50 års ålder började lära sig ryska.

I likhet med Carola Eneroth kom tre av hennes syskon att ägna sig åt undervisning. Den ena systern, Andrea Eneroth, var textilpedagog och drev ett handarbetsseminarium i Stockholm. Den andra systern, Teresia Eurén, var lärare vid Uppsala högre elementarläroverk för flickor 1890–1896 innan hon övergick till att bli författare och översättare. Brodern Anders Otto Eneroth verkade som läroverksadjunkt.

Carola Eneroth avled 1940 och är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.


Esbjörn Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Carola Christina Eneroth, www.skbl.se/sv/artikel/CarolaEneroth, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Esbjörn Larsson), hämtad 2024-07-18.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Lisette Charlotta Eneroth, född Trahn
 • Far: Anders Otto Eneroth
 • Syster: Clara Natalia Teresia Eneroth, gift Eurén
fler ...


Utbildning

fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, Majornas elementarläroverk för flickor
 • Yrke: Lärare, föreståndare, Uppsala Enskilda läroverk
 • Yrke: Föreståndare, styrelseledamot, Institutet för etisk fostran, senare Etisk-pedagogiska institutet


Kontakter

 • Vän: Ida Norrby


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Fevrell, Valter (red.), Kungl. Högre lärarinneseminariet in memoriam: minnesrunor, Geber, Stockholm, 1943

 • Halvarsson, Berit, Från seminarieklass till akademi: förskollärarutbildningen i Uppsala under nio decennier, Acta Universitatis Upsaliensis (AUU), Uppsala, 2009

 • S. B., 'Carola Eneroth 50 år', Idun, 1917(30):16, s. 254

 • Uppsala enskilda läroverk 1901-1960, Stockholm, 1961Vidare referenser