Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Brita Sofia Hesselius

1801-06-121866

Fotograf, skolföreståndare, första kvinnan i Sverige med egen ateljé

Brita Sofia Hesselius var den första kvinnan med egen fotoateljé i Sverige. Hon drev även den första flickskolan i Karlstad.

Brita Sofia Hesselius föddes 1801 i Alsters socken, Värmland. Hon var dotter till Anna Katarina Roman och bruksinspektorn Olov Hesselius. Hennes farfar var kyrkoherde Jonas Hesselius i Särna.

År 1845 öppnade Brita Sofia Hesselius egen fotoateljé i Karlstad. Detta var den första fasta fotoateljén i Värmland, och hon var troligen den första kvinnan i landet som var verksam som fotograf. Hon drev även en flickskola tillsammans med systrarna Maria och Hanna Tellin. Brita Sofia Hesselius stod för undervisning i måleri och teckning på skolan. Vid sidan om undervisningen målade hon porträtt i olja och tog dagerrotypier, alltså en enklare form av fotografi där bilden formades i amalgam på en kopparplåt belagd med silver. Dagerrotypierna användes i första hand för porträtt. De var dyra att framställa och resulterade i bilder som inte gick att reproducera, något som blev möjligt med den fotograferingsteknik som kom senare.

Metoden att göra dagerrotypier förevisades första gången 1839. Samma år kom den första skriften om fotografering ut på svenska och kunskapen om detta spreds snabbt. De flesta fotograferna under de närmast följande decennierna var emellertid kringresande. Brita Sofia Hesselius torde därför vara en pionjär eftersom hon öppnade en fast ateljé redan 1845. Tidigare har Hedvig Söderström, som var verksam i Stockholm från 1857, och Maria Kinnberg, verksam i Göteborg och Norrköping från 1852, ansetts vara de första kvinnliga fotograferna i Sverige.

År 1853 avslutade Brita Sofia Hesselius sin verksamhet i Karlstad och flyttade tillbaka till Stockholm, där hon fortsatte med skolverksamheten. Hon avled 1866 i Menton, Frankrike, där hon bodde sina sista år.


Fiffi Myrström


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Brita Sofia Hesselius, www.skbl.se/sv/artikel/BritaSofiaHesselius0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fiffi Myrström), hämtad 2024-06-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Anna Katarina Roman
 • Far: Olov Hesselius


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, egen ateljé
 • Yrke: Skolföreståndare, lärare i teckning och måleri, flickskola
 • Yrke: Porträttkonstnär
 • Yrke: Lärare


Kontakter

 • Kollega: Maria Tellin
 • Kollega: Hanna Tellin


Bostadsorter

 • Födelseort: Alster
 • Alster
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Bromander, Carl Vilhelm, 'Från dagerrotypi till kamerakonst: ett yrkes åttioårshistoria i Karlstad', Karlstad framför kameran, Hedstrand, Björn (red.), 1984, S. 9-37

 • Åkerblom, Claes, "I porträttfotografernas och ateljéernas tid", Värmländsk kultur, 2008, nr 3-4